Kohtusse saadetud Hispaania võlanõuete arv kasvas 149%

Statistika ja andmed

Tere tulemast lugema uut postitust igakuisest võlamenetlusetappide ülevaatest. Toome täpselt välja, kui palju laene on võlamenetlusprotsessi igas etapis ning võrdleme, kuidas see on kuude lõikes muutunud.

Kuigi me oleme püüdnud suunata kõik laenud aruande esitamise ajaks õigesse etappi, võib vahel juhtuda, et võlamenetluse etappe pole õigeks ajaks uuendatud ja seega võivad üksikud laenud sattuda vale etapi alla.

Mida näitavad numbrid?

recovery-by-count-apr-2018-et

Miks see on tähtis?

Juhul kui Sul jäid eelmised postitused lugemata, on esialgu kasulik tutvuda meie kolmeastmelise sissenõude- ja võlamenetlusprotsessiga. See selgitab kõike, mida Sul on vaja teada igast etapist ja alametapist, mida näed ülal. Varsti täiustame Sinu Bondora kontol ülevaateid ja aruandlust nii, et näeksid, millises võlamenetlusprotsessi etapis on parasjagu Sinu antud laen ja tuletame meelde, mis juhtub igas etapis.

Kohtusse saadetud Hispaania võlanõuete arv kasvas 149%

Tähelepanuväärne muutus (+149%) võrreldes eelmise kuuga seisneb Hispaania laenude arvus, mis on alametapis “Oleme esitanud nõude, kuid kohalik kohus pole maksenõude kohta veel otsust teinud”. Varasemalt valmistati kohtule esitamiseks paljusid võlanõudeid ette ja kuna me töötame nüüd Hispaania partneriga, kes esitab nädalas 250–270 võlgnevusega laenu kohalikele kohtutele, parandab see meie üldist tõhusust võlasolevatest Hispaania laenudest rahavoo tekitamisel.

Lisaks sellele liikus Eestis 518 võlajuhtumit kohtutäituri etappi, kus need saavad nüüd hakata tekitama investoritele tagasimakseid.

Kui kohtule esitatakse maksenõue, läheb otsuse tegemiseni vähemalt neli kuud või isegi kauem – see sõltub kohtu töömahust, saadaolevatest töötajatest ja töötlemiskiirusest.

Tuletame meelde, et maksenõude esitamine on meie esimene kokkupuude kohtuga ja see on lihtne, kiire ja soodne protsess, mis moodustab enamiku meie kohtuasjadest. Kui maksenõue ei too tulemusi või kui laenuvõtja vaidlustab selle, siis järgmise sammuna esitame tsiviilnõude.

Niipea kui kohus teeb selliste juhtumite puhul otsuse (ja kui see on meie kasuks), liigutakse edasi kohtutäituri etappi, kus kohtutäitur hakkab töötama selle nimel, et tekitada investoritele rahavoogu ja saada tagasimakseid.

Miks on kohtutäituri etapp oluline?

See on võlamenetlusprotsessis mitmel põhjusel tähtis samm. Kõige olulisemaks põhjuseks on kohtutäituri õigus külmutada võlgniku varad ja kontod kohustuste täitmise katteks. Kui see õnnestub, tekitab see samm tavaliselt laenuandjale rahavoogu ning Sa näed, et Sinu Bondora kontole hakkavad tulema sissemaksed.

Loe meie blogi ka järgmisel kuul, et teada saada, mida näitavad märtsikuu numbrid.