Järelturg kui Ameerika raudtee ehk detsember taas languses

Statistika ja andmed

Viimased kuud on Bondora järelturg hoogsalt üles-alla kihutanud ja ka see kuu ei olnud erand. Pärast 36,2% kasvu novembris oli langus detsembris 32,8% ja tehingute summa 354 480 eurot.

Viimased kuud kui mööda Ameerika raudteed kulgenud järelturg koges detsembris langust.
Viimased kuud kui mööda Ameerika raudteed kulgenud järelturg koges detsembris langust.

Käsitsi tehud tehingud moodustasid järelturu tehingutest enamuse, kuid nende väärtus vähenes 123 193 eurot (32,1%). Portfellihalduri kaudu tehtud tehinguid oli 38 966 euro eest, mida on 43,1% vähem kui möödunud kuul. Kuigi API-tehingud langesid detsembris 27,3%, oli väikseim Portfellihalduri tehingute osakaal.

Järelturutehingute kogumaht, detsember 2020
Järelturutehingute kogumaht, detsember 2020

Graafikus olevad laenud

Tehinguid graafikus olevate laenudega oli detsembris 227 859 euro eest ehk 55,7% vähem. Lisaks langes jätkuvalt graafikus olevate laenudega tehtud tehingute hulk ning novembrikuu 67,2% asemel oli neid detsembris 64,3%.

Kõiki graafikus olevate laenudega tehinguid oli detsembris vähem.

  • API: ⬇️ 29,2%, kogusumma 45 615 €
  • Käsitsi: ⬇️ 35,4%, kogusumma 143 276 €
  • Portfellihaldur: ⬇️ 43,1%, kogusumma 38 966 €

Sellegipoolest oli juurdehindlusega ostetud graafikus olevate laenude osakaal detsembris kõrgem (65,0%) kui novembris (59,9%). Soodsamalt müüdi graafikus olevaid laene väga vähe (8503 euro eest).

Graafikus olevad laenud, detsember 2020
Graafikus olevad laenud, detsember 2020

Viivises olevad laenud

Tehinguid viivises olevate laenudega oli peaaegu poole ehk 44,5% vähem. Käsitsi tehtud tehingud allahindlusega moodustasid 51,9% kõigist tehingutest viivises olevate laenudega, mida on vähem kui novembris, mil nende osakaal oli 67,6%. Kasvas käsitsi müüdud laenude hulk juurdehindlusega – 3814 euro pealt 5582 euro juurde. Portfellihalduri kaudu ei tehtud viivises olevate laenudega endiselt mitte ühtegi tehingut.  

Tehingud viivises olevate laenudega, detsember 2020
Tehingud viivises olevate laenudega, detsember 2020

Võlas olevad laenud

Kõige väiksemad olid muutused detsembris võlas olevate laenudega, mida oli 16,6% vähem, kokku 91 583 euro eest. Käsitsi tehtud tehingud moodustasid 96,0% kõigist sellistest tehingutest, mida on peaaegu sama palju kui novembris, mil nende osakaal oli 96,2%. Ainsana tõusis käsitsi tehtud tehingute hulk nimiväärtusega, mida oli kokku 7675 euro eest – see on lausa 600,9% rohkem kui möödunud kuul. 

Tehingud võlas olevate laenudega, detsember 2020
Tehingud võlas olevate laenudega, detsember 2020

Järelturg endiselt heitlik

Mitu kuud üles-alla kõikumist järelturul meenutab sõitu Ameerika raudteel. Kord on investorid aktiivsed, siis raugeb hoog täielikult. Kõikumised on viimastel kuudel isegi suuremad kui 30%. Ometi pole see trend kaua püsinud ning jälgime seda järgnevate kuude jooksul kindlasti, et näha kas statistiliselt ka midagi olulist muutub.

Pea alati meeles, et laenude ostmine ja müümine järelturul ei tohiks olla kõrgemate tootluste teenimise viis.


Loe lähemalt Bondora järelturu kohta siit.