Järelturult ostetud laenude summa ületas 2018. aastal esimest korda 1 miljoni euro piiri

Turg ja hinnastamine

Tere tulemast lugema juunikuu blogipostitust järelturu statistikast. Hiljuti rääkisime kõige levinumatest meetoditest, mida kasutatakse graafikus, viivises ja võlas olevate laenude ostmiseks ning kas need tehingud tehti nimiväärtuse, juurde- või allahindlusega.

Anname samasuguse ülevaate ka maikuu statistikast.

Kogumaht

secondary-market-stats-totals-june-2018-et

2018. aasta mais oli järelturult ostetud laenude kogusumma 1 010 929,37 €, võrreldes aprilliga tõusis see umbes 20% (+165 372,07 €). Kuigi laenude ostmiseks kõige populaarsemate meetodite järjekord ei muutunud, oli võrreldes eelneva kuuga siiski mõningaid erinevusi koguosakaalus ja jagunemises.

Mais tõusis käsitsi tehtud investeeringute hulk üle 53% võrreldes aprilliga ning nende koguosakaal tõusis 41%-ni. Sellele võrdluseks vähenes API kaudu ostetud investeeringute hulk järelturul 23% ning selle koguosakaal langes 17,2%-le. Koos käsitsi ja API kaudu tehtud investeeringute suurenemisega tõusis ka Portfellihalduri osakaal 21% ning moodustas kogumahust umbes 42%.

Graafikus olevad laenud

secondary-market-stats-current-june-2018-et

Nagu eelmistel kuudelgi on Portfellihaldur graafikus olevate laenude nimiväärtusega ostmises endiselt juhtpositsioonil. Teisalt olid aga käsitsi tehinguid teinud investorid kõige edukamad, ostes graafikus olevaid laene allahindlusega. Lisaks ostsid tehinguid käsitsi teinud investorid 123 189,33 € väärtuses laene juurdehindlusega, API kaudu osteti aga 49 335,57 € väärtuses laene.

Kuigi sisuliselt ei ole Portfellihalduri tööriistale mingitegi laenude puhul antud prioriteeti, on see väga kiire ja endiselt kõige populaarsem investeerimismeetod kõikide Bondora klientide seas. Tuletame meelde, et mitte ühelegi investeerimismeetodile (sh Portfellihaldurile) ei ole antud prioriteeti ning ükski ei põhine investori portfelli suurusel.

Viivises olevad laenud

secondary-market-stats-overdue-june-2018-et

Mais suurenes järelturult ostetud viivises olevate laenude koguarv 56%. Enamik sellistest tehingutest tehti manuaalselt ja allahindlusega.

Võlas olevad laenud

secondary-market-stats-defaulted-june-2018-et

Kokkuvõttes suurenes järelturult ostetud võlas olevate laenude arv mais 27%. Kõige tähelepanuväärsem muutus seisneb käsitsi ja allahindlusega ostetud laenude summas: märtsis oli see 23 066,09 €, aprillis 81 198,45 € ja mais 94 135,92 €.

Samas osteti juurdehindlusega vaid 101,21 € väärtuses võlas olevaid laene. Vaid väike osa investoritest kasutab ainulaadset strateegiat, kus ostetakse võlgnevusega laene märkimisväärse allahindlusega, lootuses saada kasu kohe, kui võlamenetlus- ja sissenõudeprotsess hakkab tekitama rahavoogu.

Tasub teada

Laenude müümine võib lõppeda esialgse põhiosa vähenemisega, sest järelturg üldiselt ei paku graafikus olevatele laenudele piisavalt kõrget juurdehindlust, et kompenseerida portfelli mittetootlikku osa. Seepärast soovitame seda teha ettevaatlikult ja mitte proovida müüa kõiki laene korraga, kui näed, et mingi osa sinu investeerimisportfellist on viivises. Suure tõenäosusega müüd Sa kiiresti tootliku osa oma portfellist ja Sulle jäävad ainult võlamenetluses olevad laenud, mis tekitavad plaanitud tootluses märkimisväärset kahju.

Laenude müümise kiirus sõltub nõudlusest järelturul. Üldiselt on graafikus olevad laenud likviidsemad ja need müüakse tavaliselt ühe päevaga nimiväärtuse või isegi väikse juurdehindlusega. Võlgnevusega laenude müümine võib võtta rohkem aega või võivad isegi jääda müümata. Kohe, kui teine investor on Sinu laenu ostnud, kantakse raha otse Sinu Bondora kontole.

Kui sa pole ikka veel kindel, kuidas oma laene müüa, võid alati kirjutada aadressil [email protected] ning suhelda meie kogenud klienditeenindajaga, kes annab Sulle üksikasjalikke juhiseid.