Oktoobris sündis uus rekord taastumismäärades🥳

Statistika ja andmed

Järjekordne rekord purustatud! Oktoober oli üheksas järjestikune kuu, mil Bondora kasvatas taastatud maksete hulka. Kokku taastati 65 518 makset, mis on 0,96% rohkem kui septembris. Samuti saadi tagasi rekordpalju raha.

Tagasi saadud raha hulk kasvas üheksandat kuud järjest.
Tagasi saadud raha hulk kasvas üheksandat kuud järjest.

Vähenes vaid majasisese võlamenetluse käigus taastatud maksete hulk, mis oli enne 14 994 ja sel kuul 14 357, ehk 4,2% vähem. Kõige rohkem tõusis kohtutäituri etapis taastatud maksete hulk, mida oli võrreldes septembriga 961 võrra ehk 4,0% rohkem. Kokku moodustasid kohtutäituri etapis taastatud maksed 38,3% kõigist maksetest ning neile järgnesid võlgnevuse ja kohtu etapis taastatud maksed 32%-ga.

Enim taastatud makseid oli Eestis. 46,6% neist taastati kohtutäituri etapis, 30,1% majasisese võlamenetluse käigus. Soomes taastatud maksetes mängis suuremat rolli võlgnevuste ja kohtu etapp, kus taastati 4394 makset, ehk 21,8% kõigist maksetest riigis. Hispaanias oli taastatud makseid 1,6% rohkem ehk kokku 16 670 ning märgatavalt kõige suurema osa neist (12 909) moodustasid võlgnevuste ja kohtu etapis taastatud maksed.

Taastatud maksed oktoobris laenude arvu järgi.
Taastatud maksed oktoobris laenude arvu järgi.

Rekordpalju tagasi saadud raha

Oktoobris saadi tagasi ka rohkem raha kui kunagi varem ehk 737 259 eurot ühe kuuga. Võrreldes möödunud kuuga on see 12,4% rohkem. Kuigi kohtutäituri etapis taastatud maksete kategooria oli ainus, mis kasvas, oli tõus väga suur – 21,4% ja summa 580 340 eurot. Majasisese võlamenetluse summa püsis 200 euro juures, maksete taastamine võlgnevuste ja kohtu ning haruldaste juhtumite puhul vähenes pisut.

Taastatud raha oli rohkem nii Eestis kui Soomes. Kõige suurem oli tagasi saadud raha hulk Eestis, kus see oli 333 308 eurot ehk 4,4% rohkem kui septembris, samas kasvas ka Soomes tagasi saadud raha hulk 36,7% ja summa oli 296 529 eurot. Hispaanias taastatud maksete summa oli 9,7% väiksem ehk 105 828 eurot. Langes ka tagasi saadud raha hulk Slovakkias – 2495 euro asemel oli summa 1594 eurot, kuid Bondora taastumismäärade arvestuses ei mängi see suurt rolli.

Keskmine taastatud makse summa oli 11,25 €, septembris 10,11 €.

Tagasi saadud raha oktoobris.
Tagasi saadud raha oktoobris.

Aastane taastumismäär

Käesoleva aasta taastumismäär on 42,9%, mis on vaid 0,3% vähem kui möödunud kuul. Vanemate laenude taastumismääradel läks oktoobris paremini kui septembris. 2014. aasta taastumismäär kasvas septembrikuu 48,9% pealt oktoobris 49,1% juurde ning 2015. aasta oma tõusis 0,4% 42,0% juurde. Seega püsis 2014-2020 aasta kumulatiivne taastumismäär peaaegu samal tasemel, mis alati – langus oli vaid 0,1% ja lõpptulemus 40,8%.

Taastumismäärad oktoobris.
Taastumismäärad oktoobris.

Eesti taastumismäär tõusis taas

Oktoober tõi kaasa järjekordse kasvu Eesti taastumismäärades. Tulemus 47,1% on 3,9% rohkem kui möödunud kuul. Varasemate aastate taastumismäärad Eestis olid samuti oktoobris edukad. 2014. ja 2015. aastate omad vastavalt 78,1% ja 61,0%.

Soome käesoleva aasta taastumismäär langes 23,5% peale ning kogu riigi 2019. aasta taastumismäär kasvas 41,8% pealt 43,3% juurde. See on väga hea näitaja, mis tõestab Bondora võimekust võlas makseid taastada. Viimaks, kuigi Hispaania taastumismäär langes 83,2% juurde, on see endiselt kõikide riikide viimase seitsme aasta kõrgeim.

Taastumismäärad riigiti oktoobris.
Taastumismäärad riigiti oktoobris.

Oktoobri rekordid

Oleme sel kuul väga uhked oma rekordi üle maksete taastamises, mille summa oli 737 259 eurot. Suurem osa sellest pärineb kohtutäituri etapist. Taastatud maksete ja tagasi saadud raha summa kasvasid oktoobris mõlemad.

Andmed võlas laenude ja taastumismäärade ning muude Bondora näitajate kohta on igal ajal kättesaadavad. Vaata reaalajas muutuvat statistikat, mis ei peegelda üksi võlas makseid, vaid ka laenude ajalugu, tootluseid ja paljut muud.