Taastumismäärad, võlamenetlus ja rahavood veebruaris

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Veebruaris õnnestus Bondoral taastada võlamenetluste kaudu rohkem makseid kui möödunud kuudel, mis näitab meie pühendumist võlgnevuses olevate maksete sissenõudmisel. Võlgnevusi ei ole võimalik täielikult välistada – neid ikka tekib ning seepärast ongi laenudele määratud riskireitingud, kuid anname endast alati parima, et laenuvõtjatelt raha tagasi saada.

Taastumismäärad

Kõige rohkem kasvas kohtutäituri etapis taastunud maksete arv. Juhtumeid oli kokku 9431 ehk 4,2% rohkem kui jaanuaris. Eesti ja Hispaania taastumismäärad püsisid stabiilsed, kuid Soomes menetleti edukalt 498 võlas laenu, mis on 6,3% rohkem kui möödunud kuul.

Recovery count - March 2019

Taastunud rahavood

Võlamenetluste kaudu tagasi saadud üldsumma oli veebruaris 330 022 €, mis on veidi, 4,6% väiksem kui möödunud kuul. Kuigi enim võlajuhtumeid taastati kohtutäituri etapis, siis sisse nõutud võlgade kogusumma samas etapis langes ja jäi pidama 210 365 euro peale, mis on 11,6% vähem kui möödunud kuul. Seetõttu oli veebruaris taastatud maksete keskmine väiksem kui jaanuaris. Enamik sellest langusest tuleneb Eesti laenudest, kus jaanuarikuu 192 740 eurost sai veebruaris 164 756 eurot, mis on 14,5% langus.

Recovery cash flow - March 2019

Taastumismäärad erinevatel aastatel

Ootuspärane oleks aasta edenedes näha taastumismäärade langust, kuid 2019. aasta taastumismäärad veebruaris hoopis tõusid. Veebruari taastumismäär oli 85,31% (võrdluseks, möödunud kuul 79,74%). Viimase kuue aasta taastumismäär tõusis veebruaris samuti 51,26% peale. Jaanuaris oli see 50,98%.

Recovery rate by year - March 2019

Taastumismäärad riigiti

2019. aasta üldine taastumismäära suurenemine tuleneb Soome taastumismäärade tõusust, mis liikus 63,25% pealt 96,98% peale ning viis üles kogu Bondora laenude taastumismäärade näitaja viimasel kuul. Möödunud aastate taastumismäärad jäid peaaegu samaks, muutused olid enamasti vaid 5% ringis.

Recovery rate by year and country - March 2019

Võlas maksete sissenõudmine

Leiame, et ühisrahastuses investeerijad ei peaks võlgnevusi ülemäära kartma, eriti, kui neid hoolikalt jälgitakse ning selle kohta on olemas üksikasjalik info. Seda seetõttu, et risk ja võlgnevused on kaks eri asja. Bondoras tegelevad võlgnevuste sissenõudmise ja krediidianalüüsiga igapäevaselt oma ala spetsialistidest koosnevad pühendunud meeskonnad.

Lisaks sellele, et oleme välja töötanud tõhusa võlamenetlusprotsessi, püüame alati olla võimalikult läbipaistvad – kogu info võlgnevuste ning nende likvideerimise kohta on investoritele reaalajas alati kättesaadav. Vaata reaalajas uuenevat statistikat siin, kus kuvatakse lisaks hetkel võlas olevatele maksetele ka laenude ajalugu, taastumismäärasid ja palju muud.