Bondora taastumismäärad novembris 2018

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Jagame iga kuu infot ühisrahastuse taastumismäärade kohta. Taastumismäärad muutuvad aja jooksul, sest tagasimaksete laekumine jätkub.

Stabiilsed taastumismäärad

Võrreldes möödunud kuuga püsisid Bondora taastumismäärad aastate lõikes suhteliselt sarnased, muutused olid väiksemad kui 1%.

Siinkohal on oluline teada, et uuemate laenude taastumismäär on tavaliselt madalam ja seda kahel põhjusel: nad kas ei ole veel läbinud kogu 3-astmelist võlamenetlusprotsessi, või on rahavoogu alles looma hakanud ja viivises maksed pole probleemiks.

recovery rate by year - November 2018

Taastumismäärad riigiti

Hispaania taastumismäärad olid 2018. aastal üsna kõrged, kuigi laene väljastati seal võrdlemisi vähe. Soome taastumismäärad on alates 2014. aastast olnud stabiilsed ja muutunud periooditi vaid 5% ulatuses.

Sealsed taastumismäärad ongi kõige stabiilsemad ning 2015. aastal saadi tagasi 39,86% võlas laenudest ja 2014. aastal koguni 46,39%. Taastumismäärad Eestis olid samuti stabiilsed ning ei muutunud võrreldes möödunud kuuga üle 1% kummaski suunas, välja arvatud 2018. aastal väljastatud laenude osas, kus taastumismäär hüppas 1,5% võrra üles 58,04% peale.

Kõrgeima taastumismäära saavutas 2014. aastal Eesti – 76,57%. Riikidest, kus Bondora hetkel laene väljastab kuulub kõige madalam taastumismäär 2014. aasta Hispaaniale – 20,71%.

recovery rate by country - November 2018

Võlamenetlusprotsess

Bondora 3-astmelise võlamenetlusprotsessi eesmärk on kindlustada tagasimaksed. Selleks kasutame nii majasisest võlamenetlust kui ka kohtu ja kohtutäituri abi.

Loe meie 3-astmelise võlamenetlusprotsessi kohta lähemalt siin ning saad ka rohkem teada selle kohta, kuidas Bondora võlgu jäädud maksed investoritele tagab.

Taastumiste arv

Kokku oli novembris võrreldes oktoobriga 3044 taastatud makset rohkem. Kohtumenetluses olevate laenude ega ka erandjuhtumite võlamenetluste numbrid ei muutunud peaaegu üldse. Kohtutäituri juhtumite arv tõusis võrreldes möödunud kuuga 6089-lt 8296-le.

Võlgade tagasimaksete hulk Soomes tõusis 6872 peale, mis on tõenäoliselt viimaste aastate madalama kategooria laenude väljastamise tulemus. Hispaania taastumismäärad on endiselt võrreldes väljastatud laenude arvuga kõrged, isegi kõrgemad kui Soomes (7778), kuigi laene väljastatakse oluliselt vähem. Sealsed laenud on üldiselt ka kõrgema riskireitinguga – peaaegu kõik viimastel aastatel Hispaanias väljastatud laenud on olnud kas F- või HR-reitinguga. Seega pole see number suur üllatus.

recovery performance count - November 2018

Taastumiste summa

Võrreldes oktoobriga saadi tagasi 36% rohkem võlgu jäädud makseid, kokku 396 909 €. Enamik neist kohtutäituri abiga võlgnikelt endilt. Vastav summa möödunud kuul oli 156 690 € ning sel kuul 237 939 €, mis on 52% tõus.

Kohtu kaudu tagasi saadud maksete summa oli 151 280 €, mis on võrreldes möödunud kuuga 20% rohkem. Kõige suurem tõus võlamenetlustes pärineb aga protsessi esimesest staadiumist (Bondora esitab kohalikule kohtule nõude). Märkimisväärselt tõusis võlamenetlusettevõtte kasutamine. Nende abiga taastatud 61 141 makset on peaaegu 17% rohkem kui möödunud kuul.

Erandjuhtumite võlanõuded püsisid võrreldes möödunud kuuga peaaegu muutumatud ning rohkem raha saadi tagasi pankrotimenetlusest kui võla ümberstruktureerimisest.

recovery performance cash chart - November 2018

Tasub teada

Viimaste kuude jooksul on taastumismäärad olnud tõusujoonel, nii üldsummas kui ka koguarvult. Suuremate taastumismäärade plussiks on see, et Bondora on tagasimaksete kindlustamises paremaks muutunud ja suudab investoritele rahavoogu tagada.

Ühisrahastuse kaudu võetud laenude tagasimaksed vajavad aga alati suuremat kindlust. Võlas maksed võivad investorites hirmu tekitada ja sellepärast püüabki Bondora teha kõik endast oleneva maksmata jäänud raha tagasi saamiseks. Sellegipoolest on tähtis teada, et võlg ja risk on kaks väga erinevat asja, kuid sellest räägime täpsemalt mõnes teises postituses.