Sissenõudmine ja võlamenetlus

Taastumismäärad tõusevad juba seitsmendat kuud järjest

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Võlas maksete taastamine on juba viimased kuus kuud Bondoras erakordselt hästi läinud ning taastumismäärad jätkasid kasvu ka augustis, mis oli seitsmes järjestikune kasvukuu. Kokku taastati 63 355 makset, mis on võrreldes juulikuu 61 350-ga 3,27% rohkem. See on väga võimas tulemus ning tõestab Bondora võlamenetlusprotsessi efektiivsust. Kasvu oli augustis märgata kõigis etappides, ka majasiseses võlamenetluses,…

Taastumismäärad tõusevad juba kuuendat kuud järjest

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Juuli oli Bondra taastumismääradele kuues järjestikune kasvukuu. Kokku taastati makseid 61 350. Möödunud kuuga võrreldes 2,2% kasv näitab, et Bondora pingutused võlas makseid taastada kannavad vilja. Kasv oli muljetavaldav pea kõigis kategooriates, välja-arvatud majasisese võlamenetluse etapis, kus määrad langesid 4,5%. Andmete kõikumine kuust kuusse on täiesti normaalne. Juunis kasvas võlgnevuste ja kohtu etapis taastatud maksete…

Taastatud makseid üle 60 000

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Bondora taastumismäärad on jätkuvalt tõusutrendis. Mais oli kasv 0,7%, juunis aga 3,8%. See tähendab, et taastumismäärad kasvavad juba viiendat kuud järjest. Kokku taastati juunis 60 028 makset ja seda vaid neli kuud pärast seda, kui esimest korda täitus 50 000 taastatud makset. Kasvu oli märgata kõigis etappides, kõige rohkem, ehk 5,9%, kohtutäituri etapis. Eesti ja…

Bondora taastumismäärad tõusid mais

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Bondora taastumismäärad tõusid mais juba neljandat kuud järjest. Kokku taastati 57 860 makset, mis on 0,7% rohkem kui aprillis. Pärast suurt hüpet aprillis oli ettevõttesisese võlamenetluse kaudu taastatud maksete hulk (23,6%) ainus, mis veidi langes. Kõikides teistes kategooriates oli märgata kasvu, millest kõrgeim ulatus 5,2%. Sel kuul vahetasid kohad Hispaania ja Eesti ning kõige rohkem…

Taastumismäärad tõusid aprillis kõikides riikides

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Aprillis kasvasid Bondora taastumismäärad juba teist kuud järjest. Kokku taastati 57 479 makset, mis on 6,2% rohkem kui märtsis. Enim, ehk 23,6% kasvas seekord ettevõttesisese võlamenetluse kaudu taastatud maksete hulk. Tõusu oli märgata kõigis kolmes laene väljastavas riigis, enim Eestis (7,2%), Hispaania (7,0%) ja Soome (4,5%) ei jäänud kaugele maha. Tagasi saadud raha hulk väiksem…

Bondora sai märtsis tagasi tunduvalt rohkem raha

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Märtsis kasvasid Bondora taastumismäärad taas. Taastatud makseid oli kokku 54 103, mis on 4,4% rohkem kui veebruaris, mil neid oli samuti üle 50 000. Taas tõusid tublisti kohtutäituri etapis taastatud maksed, mida oli võrreldes möödunud kuuga 5,9% rohkem. Taastumismäärade tõusu oli märgata kõigis riikides. Tagasi saadud raha oluliselt rohkem Taastatud maksetest enam kasvas tagasi saadud…

Veebruaris üle 50 000 taastatud makse

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Taastatud maksete arv Bondoras tõusis taas ning ulatus seekord üle 50 000. Täpsemalt taastati veebruaris 51 839 makset, mis on 5,6% rohkem kui jaanuaris. Määrad tõusid kõikides riikides ja kõikides kategooriates. Suurim oli tõus Eestis – 6,2%. Kohtutäituri etapis taastatud maksete hulk tõusis samuti 6,3%. Tagasi saadud raha Kuigi vähem kui maksete arv, tõusis veebruaris…

Ligi 50 000 taastatud makset Bondoras

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Jaanuaris taastati Bondoras ligi 50 000 makset. Täpsemalt 49 069, mis on 4,04% rohkem kui detsembris. Kõrgemad olid tulemused pea igas kategoorias ning Hispaania taastumismäärad tõusid 5,61% ja nende arv oli 12 110. Tagasi saadud raha veelgi rohkem Raha saadi tagasi 9,25% rohkem kui möödunud kuul, kokku 535 720 €, mis teeb keskmiseks taastatud summaks…

Detsembris 15% rohkem taastatud makseid

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Bondora taastumismäärad tõusid taas. Kokku taastati detsembris 47 160 makset, mis on 6,3% rohkem kui novembris. Tõusu oli märgata kõikides riikides ja kõikides etappides. Enim, ehk 9,4%, kasvas kohtuetapis taastatud maksete hulk. Tagasi saadud raha Erinevalt möödunud kuust tõusis sel kuul paralleelselt taastatud maksete hulgaga ka tagasi saadud raha summa ja suurem oli ka keskmise…

Taastumismäärad novembris taas 4% kõrgemad

Sissenõudmine ja võlamenetlus

Novembris taastati 44 345 võlas makset, mis kergitas Bondora taastumismäärasid 4% juba teist kuud järjest. Tõusu oli märgata kõigis etappides, võrreldes oktoobriga enim (6,2%) aga võlgnevuste ja kohtu etapis. Kõige rohkem makseid taastati kohtutäituri etapis Eestis (8 699) ning võlgnevuste ja kohtu etapis Hispaanias (7522). Tagasi saadud raha Tagasi saadud maksete summa novembris oli väiksem,…