Hispaania laenunumbrid annavad kasvulootust

Turg ja hinnastamine

Detsembris väljastati Bondoras 16 208 785 € eest laene, mis on 8,1% vähem kui novembris. Tähelepanuväärsed muutused toimusid Hispaania laenude arvus ja Soome laenude pikkuses ning keskmises laenusummas.

Rohkem laenusid Hispaanias

Kuigi kokkuvõttes laenude arv detsembris vähenes, tõusis Hispaanias väljastatud laenude kogusumma 13,8% ja oli 3 803 391 €. Seetõttu ületas Hispaania laenude osakaal (23,5%) detsembris Soome laenude oma (23,1%).

Loan Origination by Country - Bondora December 2019

94,8% Hispaania laenudest olid F- ja D-reitinguga. Kokku väljastati Eestis küll detsembrikuus vähem laene, kuid mõnes reitingukategoorias tavalisest rohkem. Enim oli seda muutust märgata B-reitinguga laenude puhul, mille kogusumma tõusis 23,3% ja oli 1 002 380 €.

Originations by rating country - Bondora December 2019

Soome laenud muudavad suunda

Pärast kolme kuud keskmise laenusumma langust Soomes, oli detsembris märgata väikest tõusu. Keskmine laenusumma oli 3114 €, mis on 3,7% rohkem kui novembris. Enim (8,1%) vähenes Eesti laenude keskmine summa, mis oli 2825 €.

Avg loan amount Dec 2019

Soomes lühem laenupikkus

Kolmandat kuud järjest on Soome keskmine laenupikkus lühem, seekord 48 kuud. Hispaania keskmine laenupikkus tõusis ja oli 53 kuud, Eesti keskmine laenupikkus, 48 kuud, oli novembriga võrreldes veidi lühem.

Avg loan duration Dec 2019

60-kuulise tähtajaga laenusid väljastati Soomes 20,9% vähem. Sellegipoolest on 36-kuulise või pikema tähtajaga laenude osakaal Soomes 97,3%.

Loan and employment duration - Dec 2019

Keskmine vanus

Eesti ja Hispaania laenajate keskmine vanus püsis stabiilne ning Soome laenajate keskmine vanus oli pisut vähem kui 47 aastat, sama mis oktoobris.

Avg age - Bondora December 2019

Sissetulek

Keskmine Soome laenuvõtja teenis detsembris rohkem (2745 €) kui möödunud kolmel kuul ja võrreldes novembriga 11,8% rohkem. Eesti ja Hispaania sissetulekud olid samuti pisut kõrgemad, vastavalt 1354 € ja 1681 €.

Avg net income Dec 2019

Haridus

Hispaanias oli detsembris rohkem (45,4%) kõrgharidusega laenuvõtjaid. Eesti ja Soome laenuvõtjate haridustase võrreldes möödunud kuuga ei muutunud.

Education Bondora - December 2019

Tööstaaž

Rohkem kui viieaastaste tööstaažiga laenuvõtjate hulk vähenes ja oli 36,7%. Viis aastat töötanuid oli novembriga võrreldes sama palju (28,8%).

Employment duration - Dec 2019

Eluaseme omandiliik

Eestis kasvas detsembris üürnike hulk, kes moodustasid 19,4% kõigist Eesti laenuvõtjatest. Hispaanias elas võrreldes möödunud kuuga rohkem (27,3%) laenuvõtjaid vanemate juures.

Home ownership Bondora Dec 2019

Laenuvõtjate kontroll

Jätkus Eesti laenuvõtjate tihedam kontrollimine ning 60,3% neist said kontrollitud. Üldse kokku kontrolliti detsembris 73,9% laenuvõtjatest, mis on rohkem kui novembrikuu 69,9%.

Verification Bondora - Dec 2019

Hea aasta lõpp

Kui aastat tervikuna vaadata, oli Bondora laenustatistika väga positiivne. Aasta teises pooles väljastati ohtralt laene ning muutused laenuvõtjate kontrolli ja tööstaaži näitajates on väga julgustavad. See kõik ennustab Bondorale head tulevat aastat.

Loe Bondora investeerimistoodete kohta lähemalt siit.

*Investeerimine on alati seotud riskidega ning investeeringud ei ole tagatud. Tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, vajadusel konsulteeri finantsnõustajaga.