Jaanuaris osteti järelturult ligi miljoni euro väärtuses laene

Statistika ja andmed

Tere tulemast lugema blogipostitust, milles anname ülevaate jaanuarikuu järelturu statistikast. Hiljuti rääkisime kõige levinumatest meetoditest, mida kasutatakse graafikus olevate, viivisega ja võlas olevate laenude ostmiseks ning kas need tehingud tehti juurdehindlusega, allahindlusega või nimiväärtusega.

Allpool anname samasuguse ülevaate, põhinedes jaanuarikuu statistikale.

Kogumaht

secondary-market-stats-totals-february-2018-et

Jaanuaris järelturult ostetud laenude kogusumma ulatus peaaegu ühe miljoni euroni: 995 708,35 €. Võrreldes eelneva kuuga oli see number 4% suurem. Kuigi laenude ostmiseks kõige populaarsemate meetodite järjekord ei muutunud, nähti võrreldes eelneva kuuga siiski mõningaid erinevusi kogusummas ja jagunemises. Jaanuaris suurenes käsitsi tehtud investeeringute osakaal üle 20% pärast detsembrit ning kokku moodustasid need tehingud peaaegu 28%. Sarnaselt sellele suurenes ka API kaudu ostetud investeeringute hulk järelturul peaaegu 16% ning selle meetodi osakaal jäi sel kuul püsima 17% juurde. Vastavalt käsitsi ja API kaudu ostetud investeeringute suurenemisele vähenes portfellihalduriga tehtud tehingute hulk üle 5,5%.

Graafikus olevad laenud

secondary-market-stats-current-february-2018-et

Nagu eelmistel kuudelgi, on portfellihaldur endiselt juhtpositsioonil, kui ostetakse graafikus olevaid laene nimiväärtusega ja allahindlusega. Kuigi sisuliselt ei ole portfellihalduri tööriistale mingite laenude puhul antud prioriteeti, on see väga kiire ja endiselt kõige populaarsem investeerimismeetod kõikide Bondora klientide seas. Tuletame meelde, et portfellihaldur ei osta kunagi ühtegi laenu juurdehindlusega.

Viivises olevad laenud

secondary-market-stats-overdue-february-2018-et

Jaanuaris tõusis järelturult ostetud viivises olevate laenude hulk väga vähe: 7,5% koguhulgast. Enamik sellistest tehingutest tehti käsitsi ja allahindlusega.

Võlas olevad laenud

secondary-market-stats-defaulted-february-2018-et

Kokkuvõttes vähenes järelturult ostetud võlas olevate laenude arv jaanuaris üle 28% võrreldes eelneva kuuga. Kõige tähelepanuväärsem muutus oli juurdehindlusega ostetud laenude summa: jaanuaris oli see vaid 18 €, samas kui detsembris oli see lausa 13 613,34 €. API kaudu osteti ligikaudu 1225 € väärtuses võlas olevaid laene ning ülejäänud 40 148 € väärtuses laene osteti käsitsi. Vaid väike osa investoritest kasutab ainulaadset strateegiat, kus nad ostavad võlgnevusega laene märkimisväärse allahindlusega, lootuses saada kasu kohe, kui tänu võlamenetlus- ja sissenõudeprotsessile hakkab tekkima rahavoog.

Hea teada

Laenude müümine võib viia esialgse põhiosa vähenemiseni, kuna järelturg ei paku üldiselt piisavalt suurt juurdehindlust, et kompenseerida portfelli mittetootlikku osa. Seetõttu soovitame laene müüa ettevaatlikult ja mitte proovida müüa kõike korraga, kui on näha, et mingi osa portfellist on võlas. Suure tõenäosusega saad sa kiiresti müüdud oma portfelli tootliku osa ja alles jäävad ainult võlas olevad laenud, see aga vähendab plaanitud tootlust märkimisväärselt.

Laenude müümise kiirus sõltub turunõudlusest. Üldiselt on õigel ajal tasutud graafikumaksetega laenud likviidsemad ning need saavad müüdud ühe päeva jooksul juhul, kui laenule pole lisatud juurdehindlust või on see juurdehindlus väga väike. Võlas olevate laenude müümine võib võtta rohkem aega või nende müük ei pruugi õnnestuda. Kohe, kui teine investor on sinu laenu ostnud, kantakse raha sinu Bondora kontole.

Kui sa pole ikka veel kindel, kuidas oma laene müüa, peaksid sa meiega ühendust võtma e-maili aadressil [email protected] ning rääkima meie kogenud klienditoega, kes selgitab samm-sammult, kuidas seda teha.