Kui oluline on sissetulek, hinnates taotlusi P2P-laenu saamiseks?

Turg ja hinnastamine

Oleme viimasel ajal avaldanud mitu postitust, kus uurisime laenude jagunemist spetsiifiliste andmete järgi, nagu eluaseme omandiliik, haridus, tööstaaž jne. Sel kuul teeme samamoodi ning võrdleme, kuidas see kõik on muutunud võrreldes eelmiste kuudega.

Keskmine sissetulek, laenu suurus ja vanus

Juunis 2018 vähenes keskmine netosissetulek kõikides riikides: Eestis 3% (41 €), Hispaanias 16% (303 €) ja Soomes 2% (50 €). Väljastatud laenude koguhulk suurenes juunis (1855) võrreldes eelmise kuuga (1737), kuid oli siiski väiksem kui jaanuaris (1919).

origination-avg-net-income-june-2018-et

Kuna juunis kasvas investeeringute kogusumma, siis suurenes ka keskmine laenu suurus Eestis 38% (681 €) ja Hispaanias 55% (632 €) ja Soomes 21% (610 €).

origination-avg-loan-amount-june-2018-et

Kuigi laenuvõtjate keskmine vanus on püsinud Eestis (41) ja Soomes (47) üsna stabiilsena, seisnes juuni suurim muutus Hispaania laenuvõtjate keskmise vanuse vähenemises (44). Üldiselt näeme, et laenuvõtjate keskmine vanus langeb 40. eluaastatesse.

origination-avg-age-june-2018-et

Keskmine laenupikkus juunis oli suurem Eestis (+1 kuud), Hispaanias (+1 kuud) ja Soomes (+3 kuud). Täpsema ülevaate saamiseks vaata allpool olevat tabelit, kus on näha kõige tavalisemad laenupikkused.

origination-avg-loan-duration-june-2018-et

Laenupikkus ja tööstaaž

Traditsiooniliselt ei ole Bondora keskendunud lühiajaliste laenude väljastamisele, mida on endiselt selgelt näha kõige värskematest andmetest. Ainult 4 laenu väljastati vähem kui 12 kuuks ja need kõik vaid Eestis. Enamik laene väljastati 36 kuuks või kauemaks ning ainult 85 laenu (4,6% kõikidest laenudest) väljastati lühemaks ajaks. Kui olla veelgi täpsem, siis kõige tavalisem laenupikkus kõikides riikides oli 36 kuud (866 laenu), seejärel 60 kuud (697 laenu) ning lõpuks 48 kuud (207 laenu).

Pakkudes võimalust võtta laenu kuni 60 kuuks, saavad laenuvõtjad taskukohasemad igakuised tagasimaksed, mis mahuvad koos muude kulutustega nende eelarvesse.

origination-durations-june-2018-et

Tööstaaž on endiselt samasugune nagu eelmistel kuudel: kõige tavalisem on „Rohkem kui 5 aastat”, seejärel „Kuni 5 aastat” ning lõpuks „Kuni 1 aasta”. See viitab, et need, kes on kindlad oma töökoha stabiilsuses (ja seega ka kuusissetulekus), taotlevad suurema tõenäosusega ka laenu.

origination-employment-june-2018-et

Haridus ja eluaseme omandiliik

Sarnaselt eelmistele kuudele oli laenuvõtjate seas kõige tavalisem haridustase keskharidus (43%) ning seejärel tulid kõrgharidus (29%), kutseharidus (18%) ja põhiharidus (10%). Riikide jaotuses räägivad numbrid teist keelt: Eestis on laenuvõtjate seas endiselt kõige tavalisem keskharidus (684 laenu), samas kui Hispaanias on kõige tavalisem kõrgharidus (77 laenu) ja Soomes kutseharidus (164 laenu).

Kuna õppekavad ja -asutused erinevad riigiti, saab teha huvitavaid tähelepanekuid, kui seda infot võrrelda teiste andmetega.

Kõige tavalisem eluaseme omamise staatus Eestis ja Soomes on „Omanik”, võrdluseks Hispaanias on kõige tavalisem aga „Elab koos vanematega”. Eelmistel kuudel oli eluaseme omamise staatus Eestis ja Soomes sama, kuid näib, et see muutub Hispaanias, kuna numbrid on staatuste vahel palju ühtlasemalt jagunenud (kui „Sotsiaalpind” ja „Muu” välja arvata).

Kodu omamise staatus võib anda meile ülevaate kultuurilistest erinevustest piirkondade vahel ja sellest, kuidas see võib mõjutada laiemat majandust. Näiteks Soomes registreeriti ainult 5 laenuvõtjat, kes elavad koos vanematega. Eestis on peaaegu pooled laenuvõtjatest aga koduomanikud.

origination-ownership-june-2018-et

Andmete verifitseerimine

Allpool olevad andmed näitavad, kui paljude klientide sissetulekud ja kulud on kinnitatud. Hoolimata sellest, kas laenuvõtja sissetulek on kinnitatud, kontrollitakse koostöös rahvastikuregistri ja krediidiinfo asutustega tema tausta ning mitmesuguseid teisi andmeid, mida kasutatakse oodatava võlgnevusriski hindamiseks. Kokkuvõttes on kontrollitud andmetega klientide arv väiksem kui kontrollimata klientide arv.

origination-verification-june-2018-et

Milline info laenuvõtja kohta on kõige tähtsam?

Laenu väljastamisega tekkiv risk arvutatakse laenuvõtjate jaoks välja, kasutades kõiki ülalmainitud parameetreid ja veel paljusid teisi. Kliendi enda sisestatud andmed, mida näeb ka investor, ei ole tavaliselt eriti indikatiivsed ja neil on suhteliselt vähe mõju Bondora antavale reitingule konkreetse laenu kohta. Seega ei peaks seda infot vaatama kui ainsat, mida kasutatakse laenu eeldatava võlgnevusriski määramiseks.

Kokkuvõttes annab see postitus hea ülevaate meie laenuvõtjate profiilist ja kuidas see muutub koos väljastatud laenude spetsiifiliste andmetega tulevastel kuudel. Kirjuta oma kommentaar allpool ja anna meile teada, millised andmed on Sinu arvates krediidiriski hindamisel kõige suurema mõjuga.