Kuidas laenusummad riigiti erinevad? Laenude statistika ja muu

Statistika ja andmed

Kuigi Bondora väljastas veebruaris vähem laene kui varasematel kuudel, siis laenuvõtjate ja laenude statistika muutus vähe. Bondora laenustrateegia ja laenude väljastamine on järjekindlad.

Laenude väljastamine erinevatel turgudel

Väljastatud laenude vahekord riikides, kus Bondora laenu annab, ei näidanud veebruarikuus suuri muutusi. Eesti laenude osakaal tõusis Soome laenude arvelt 2% võrra 48,8% peale, Soome laenude osakaal veebruaris langes 48,9% peale. Hispaania laenude osakaal – 2,3%, oli peaaegu sama, mis möödnud kuul.

Loan origination by country - February 2019

Kuna laenude jagunemine risikreitingute ja riikide järgi on seotud turgudevahelise jagunemisega, ei olnud muutused nendes näitajates kuigi suured. Reitingukategooriates ei olnud mingeid märkimisväärseid kõikumisi.

Share by rating country and amount - February 2019

Keskmine laenusumma ja -pikkus

Ootuspäraselt langes keskmine laenusumma koos väljastatud laenude kogusummaga. Sellegipoolest olid numbrid möödunud kuude omadega sarnased ning veebruari veidi madalamad näitajad ei anna põhjust muretsemiseks. Kõige vähem langes laenusumma Soomes, kus see ulatus veebruaris 4011 euroni, mis on vaid 1,2% vähem kui möödunud kuul. Enim langes keskmine laenusumma Eestis, kus 7,8% langus viis näitaja alla 2066 euro peale.

Average loan amount chart - February 2019

Laenupikkus ei muutunud eriti ei Eestis ega Soomes, kuid Hispaania laenude keskmine kestus langes jaanuari 47 kuu pealt alla 43 peale. See on siiski rohkem kui detsembrikuu keskmine laenupikkus, mis oli 40 kuud.

Average loan duration chart - February 2019

Netosissetulek

Laenuvõtjate keskmine sissetulek langes. Seda eriti Soomes, kus vastav näitaja liikus jaanuarikuu 3139 euro pealt alla 2775 euro peale. See number langes õige pisut ka Eestis ning jäi pidama 1256 euro peale.

Average net income chart - February 2019

Haridus ja tööstaaž

Kuigi laenuvõtjaid oli vähem, siis Eestis näiteks, suurenes kõrgharidusega laenuvõtjate arv. Üldiselt oli nii Eesti kui ka Hispaania laenuvõtjate haridustase üsna muutumatu. Soomes oli enamik laenuvõtjaid kutseharidusega.

Education table - February 2019

Tööstaaži näitajates oli märgata positiivset muutust. Kõigist Bondora laenuvõtjatest 66% on töötanud 5 aastat või kauem. See näitab, et Bondora laenuvõtjatel on püsiv töökoht.

Employment duration table - February 2019

Eluaseme omandiliik

Eluaseme omandiliik jäi veebruaris võrreldes möödunud kuudega proportsiaalselt samaks. Soomes olid suurem osa laenuvõtjatest taas üürnikud (43%), samas kui Eestis koduomanikud (44,6%).

Home ownership status table - February 2019

Kontroll

Laenuvõtjate kontrollimise näitajad ei ole muutunud. Eestis kontrollitakse 45% laenuvõtjatest, Soomes 70%, Hispaanias 87%.

Verification table - February 2019

Laenude väljastamine

Veebruaris väljastas Bondora vähem laene, kuid laenude ja laenuvõtjate statistika oli möödunud kuudega väga sarnane. Nii laenuvõtjate haridustase, tööstaaž ja sissetulek, kui ka laenusumma ja -pikkus jäid kõik peaaegu samaks.

On hea teada, et sõltumata sellest, kuidas muutub väljastatud laenude hulk, on Bondora standardid laenuvõtjatele kõrged ning meie laenumudel usaldusväärne. See pakub investoritele kindlust, mida nad investeerimiseks vajavad. Eriti, kui nad alles esimest korda ühisrahastuses investeerivad.

Alustavale investorile sobib kõige paremini Go & Grow’ investeerimisteenus, mis pakub automaatset investeerimist.

Loe lähemalt Bondora toodete kohta siit.