Bondora sai märtsis tagasi tunduvalt rohkem raha

Statistika ja andmed

Märtsis kasvasid Bondora taastumismäärad taas. Taastatud makseid oli kokku 54 103, mis on 4,4% rohkem kui veebruaris, mil neid oli samuti üle 50 000. Taas tõusid tublisti kohtutäituri etapis taastatud maksed, mida oli võrreldes möödunud kuuga 5,9% rohkem. Taastumismäärade tõusu oli märgata kõigis riikides.

Tagasi saadud raha oluliselt rohkem

Taastatud maksetest enam kasvas tagasi saadud raha hulk. Kui taastatud makseid oli võrreldes möödunud kuuga 4,4% rohkem, siis tagasi saadud raha koguni 35,3% rohkem ehk kokku 744 546 €. Keskmine taastatud makse suurus oli 13,76 €. Seda peamiselt tänu Eestile, kus taastatud maksete summa oli märtsis 479 293 € ehk 84,3% rohkem kui kuu tagasi. Suurem osa tagasi saadud rahast (77,2%) taastati kohtutäituri etapis.

Tõus 2019. aasta taastumismääras

2020. aasta taastumismäär oli sel kuul pisut madalam ja 56,95%. 2019. aasta oma tõusis ning oli seekord 57,63%. Möödunud kuul oli sama protsent 55,78. Varasemate aastate taastumismäärad jäid möödunud kuudega võrreldes samaks.

Taastumismäärad riigiti

Hispaania 2020. aasta taastumismäär oli sel kuul endiselt ülimalt kõrge ning 174,69%, Soome taastumismäär aga märksa madalam – 49,71%. Tore üllatus oli Eesti 2019. aasta taastumismäär, mis tõusis võrreldes möödunud kuuga ning oli 56,74% asemel 62,43%.

Hea kuu Bondora taastumismääradele

Märtsis saadi tagasi rohkem raha ning kasvasid ka mõned taastumismäärad, mida on üldiselt harva juhtunud. Eriti hästi läks Eesti taastumismääradega ning keskmine makse summas 13,76 € on võrreldes varasemate kuudega väga hea saavutus.

See lisab investoritele kindlust, et Bondora suudab laenuvõtjatelt maksed õigeaegselt sisse nõuda ning tootluse tagada.

Andmed võlas laenude ja taastumismäärade ning muude Bondora näitajate kohta on igal ajal kättesaadavad. Vaata reaalajas muutuvat statistikat siin. See ei peegelda mitte vaid võlas makseid, vaid ka laenude ajalugu, tootluseid ja paljut muud.

*Investeerimine on alati seotud riskidega. Bondora kaudu tehtavad investeeringud ei ole tagatud, mistõttu ei ole garanteeritud Go & Grow’ kontole paigutatud vara väärtuse säilimine ning investeeringute lõpetamisel ei pruugi vara kohene tagastamine olla võimalik.  Tootlus on kuni 6,75% aastas, kuid eelmiste perioodide tootlus ei ole garantii järgmiste perioodide tootluseks. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, vajadusel konsulteeri finantsnõustajaga.