P2P laenude uuendatud andmed – loe lähemalt siit

Statistika ja andmed

Tere tulemast lugema järjekordset andmepõhist postitust Bondoralt – allpool heidame pilgu investeeringutest saadud tegelikele ja plaanitud netotootlustele riikide, aastate ja kvartalite lõikes. Oluline on meeles pidada, et viimane kvartal näitab peaaegu alati kõrgemat tootlust, kuna laenud on alles hiljuti välja antud ja intressielement moodustab sel hetkel suure osa kogu laenumaksest – seepärast räägime me järgnevalt andmetest, mis on vanemad kui 12 kuud.

Arvud on märgitud kolme värviga: heleoranž tähistab kuni 50 väljastatud laenu; helesinine 51–200 väljastatud laenu ning valge üle 201 väljastatud laenu. Nii on hea märgata anomaaliaid, näiteks suurt volatiilsust madala riskimääraga laenude juures.

Võtmepunktid

 • Kõikide riikide lõikes on 2016. aasta esimene kvartal siiani parima tootlusega: 14,54%, mis oli 0,81% kõrgem kui plaanitud tootlus.
 • Eestis on C-reitinguga laenud ainsad, mida on alates 2015. aastast igas järjestikuses kvartalis väljastatud üle 200. Hispaanias kehtib sama HR-reitinguga laenude puhul, välja arvatud 2015. aasta teises kvartalis.
 • 2017. aasta neljandas kvartalis väljastati Eestis iga krediidireitingu kohta (AA–E) üle 200 laenu. Andmed alates 2018. aasta esimesest kvartalist näitavad sama, välja arvatud F-reitinguga laenude puhul.
 • 2018. aasta esimene kvartal oli esimene, mil Soomes väljastati üle 200 E-reitinguga laenu.
 • Kokkuvõttes oli parima tootlusega 2010. aasta, mil tegelik netotootlus oli 29,84%.
 • Alates 2016. aasta kolmandast kvartalist oli 2018. aasta esimene kvartal Soomes esimene, mil väljastati alla 50 HR-reitinguga laenu.

Tegelikud ja plaanitud netotootlused aastate lõikes

Kõikide riikide ja riskireitingute lõikes nähti kõrgeimat tegelikku netotootlust 2010. aastal – 29,84%. Kuna see on enamikust värskematest numbritest märkimisväärselt suurem, on siinkohal tähtis meelde tuletada, et seda põhjustab palju väiksem arv laene (täpsemalt 1126 laenu). Võrdluseks – eelmisel ehk 2017. aastal väljastati kokku 17 933 laenu.

Nagu oleme maininud ka eelmistes postitustes, näitavad kõige värskemad andmed peaaegu alati kõrget tootlust, kuna laenud on alles hiljuti väljastatud ja sel hetkel näitab intressielement kogumakses kõrget protsenti. Vanemad andmed, nt aastatest 2009–2013, näitavad kõrgeimat tootlust, kuna sellel ajal antud laenud võivad siiani tekitada rahavoogu tänu võlamenetlusest saadud maksetele. See näitab ilmekalt, kuidas Sa saad ühisrahastuses kogutootlust maksimeerida, vaadates investeerimist kui pikaajalist tegevust.

portfolio-performance-yearly-august-2018-en

Tegelik ja plaanitud netotootlus kvartalite lõikes

 • Kokkuvõttes on keskmine tegelik netotootlus kõikide kvartalite lõikes 12,56%, mis on vaid veidi madalam kui plaanitud keskmine ehk 14,51%.
 • 2015. aastal oli neljas kvartal parima tootlusega: 11,79%; 2016. aastal oli aga parima tootlusega esimene kvartal: 14,54%.

portfolio-performance-quarterly-august-2018-en

Eesti

 • 2018. aasta esimene kvartal oli kuues järjestikune kvartal, mil ei väljastatud ühtegi HR-reitinguga laenu ning alates 2017. aasta kolmandast kvartalist esimene, mil väljastati F-reitinguga laene.
 • Kui vaadata rohkem kui 12 kuud vanu andmeid, oli parima tootlusega (17,08%) 2015. aasta kolmas kvartal, kui väljastati ainuüksi C-reitinguga laene üle 200.
 • Kõige rohkem laene väljastati Eestis 2017. aasta neljandas kvartalis: kokku 3600 laenu, kuid suurimat laenude kogusummat nähti 2018. aasta esimeses kvartalis: 6 179 959 € (3411 laenu).

portfolio-performance-EE-august-2018-en

Soome

 • Soomes on vähestel perioodidel välja antud rohkem kui 200 laenu iga krediidireitingu kohta, kõige hiljutisem näide on F- ja HR-reitinguga laenud 2018. aasta esimeses kvartalis.
 • Suurimat tegelikku netotootlust kõikide väljastatud laenude lõikes (rohkem kui 12 kuu pikkused) nähti 2016. aasta esimeses kvartalis: 12,73%.
 • 2016. aasta neljandas kvartalis väljastatud B-reitinguga laenude tegelik tootlus on -51,57%, kuid see tulemus pole just kõige objektiivsem, kuna väljastati vaid alla viie laenu.
 • 2018. aasta esimeses kvartalis väljastati kõige rohkem F-reitinguga laene (352).

portfolio-performance-FI-august-2018-en

Hispaania

 • 2018. aasta esimeses kvartalis väljastati ligikaudu 50% vähem HR-reitinguga laene võrreldes 2017. aasta neljanda kvartaliga ning ligikaudu 80% vähem kui 2017. aasta kolmandas kvartalis
 • Kõrgeimat tegelikku kogutootlust rohkem kui 12 kuu lõikes nähti 2016. aasta esimeses kvartalis: 21,32%.
 • Kõige rohkem laene väljastati Hispaanias 2017. aasta kolmandas kvartalis: 1955 laenu 1 409 944 € väärtuses; võrdluseks 2018. aasta esimeses kvartalis väljastati aga vaid 591 laenu 734 537 € väärtuses.
 • Kõrgema oodatava tõrkeprotsendiga laenude osas on ette näha volatiilsust, mistõttu me soovitame investeerides alati rakendada hajutatud portfelli strateegiat.

portfolio-performance-ES-august-2018-en