2020. aasta tootlused hoidsid detsembris taset

Statistika ja andmed

Pärast tootluste kasvu novembris, hoidis Bondora sama taset aasta lõpuni. Eesti laenude tootlused olid head ning kõik aastatootlused jäid kahekohalisteks.

2020. aasta tootlused hoidsid detsembris taset.
2020. aasta tootlused hoidsid detsembris taset.

Nagu ikka on tootlust illustreerivas tabelis ära toodud teatud ajaperioodil väljastatud laenude arv riigiti. Oranž tähistab vähem kui 50, sinine 51-200 ja valge rohkem kui 200 laenu piiri.

Aastane tootlus

Eesti laenude 2020. aasta tootlus tõusis kuuga 18,6% pealt 19,9% juurde. Kuid nii Hispaania (22,1%) kui Soome (12,4%) laenude tootlus langes detsembris. Kokku oli aastane tootlusmäär siiski tubli 17,9%. 

Möödunud aasta tootlused langesid, mis on ootuspärane. Hispaania 2013. aasta tootlusmäär (viimase kümnendi madalaim) tõusis kuuga aga rohkem kui 1% ning oli 18,1%.

Aastased tootlused, detsember 2020
Aastased tootlused, detsember 2020

Kvartali tootlus

2020. aasta kolmanda kvartali esimeste numbrite põhjal ületas see eesmärki 6,7% ja tootlus oli 19,2%. 2020. aasta teise kvartali tulemus oli 7,2% kõrgem kui möödunud kuul ning selle tootlus 25,1% parim kõigist kvartali tulemustest.

Üldiselt püsivad 2020. aasta tootlused heal tasemel ning ületavad eesmärke piisavalt. 

Kvartali tootlus detsembris 2020
Kvartali tootlus detsembris 2020

Soome

Soome laenude tootlus langes, kuid mitte oluliselt rohkem kui oodatud. 2020. aasta esimese kvartali C-reitinguga laenud langesid novembrikuu 5,5% pealt detsembris 5,3% juurde. E-reitinguga laenude tootlus oli vaid 0,7% madalam ja 13,4%. Möödunud kvartalis oli C-reitinguga laenude tootlus kõrgem (5,8%) kui viimases.

Soome portfelli tootlus detsembris 2020
Soome portfelli tootlus detsembris 2020

Eesti

2020. aasta kolmandas kvartalis ei väljastatud Eestis A-, AA-, F- ja HR-reitinguga laene. Keskmise reitinguga kategooriates oli laenude väljastamist seega rohkem. Kõigi reitingukategooriate tootlused olid viimases kvartalis eesmärkidest kõrgemad ning kõige paremini läks E-reitinguga laenudel, mille tootlus oli 10,8% eesmärgist kõrgem ja 24,7%. Teisel kohal olid D-reitinguga laenud 20,2% tootlusega.

Sellegipoolest võib lisaks viimasele kvartalile olla rahul ka sellele eelnenud kvartali tulemustega. Detsembris tõusid võrreldes novembriga kõigi 2020. aasta teise kvartali seitsme reitingukategooria tootlused.  Nii E- kui F-reitinguga laenude tootlus ületas koguni 30% piiri.

Eesti portfelli tootlus detsembris 2020
Eesti portfelli tootlus detsembris 2020

Hispaania

Kuigi tootlused võrreldes kuu aega varasemaga langesid, ületavad Hispaania esimese kvartali laenude reitingud endiselt 2020. aasta eesmärke. Kõrgeim oli HR-reitinguga laenude tootlus 32,7%, mis on oma eesmärgist 13,2% kõrgem. D-reitinguga Hispaania 2019. aasta neljanda kvartali laenude tootlus langes eesmärgist allapoole ning oli 10,3%, kuigi kõigi teiste kategooriate tootlused tõusid.

Hispaania portfelli tootlus detsembris 2020
Hispaania portfelli tootlus detsembris 2020

Võtmepunktid

  • Bondora laenude tootlus oli teist kuud järjest 17,9%.
  • Ainsad laenud, mille tootlus nii 2020. aasta teises kui kolmandas kvartalis langes, olid Eesti omad.
  • 2020. aasta teise kvartali Eesti laenude tootlus oli kõigis reitingukategooriates kõrgem.
  • Nii Hispaania kui Soome tootlused langesid, kuid vastasid ootustele.