5 põhjust, miks noored ühisrahastusse investeerivad

Finantsnipid

Praeguse aja noored peavad oma finantstulevikku plaanima hoopis teistmoodi. Tihe töökohtade vahetamine on järjest tavalisem ja turvaline töökoht, kuhu pikalt pidama jääda, ei ole enam eesmärk. Tööampsu-majandus (eriti start-up maailmas) kogub populaarsust ning töötamine samas ettevõttes üle 20 aasta ei ole enam tavapärane. Seega ei saa praeguste noorte pension sõltuda tööandjast. Vanuste vahed kasvavad ja sotsiaalkindlustussüsteem pole enam nii stabiilne. Noored otsivad üha enam viise, kuidas rohkem teenida ja säästa ning paljud pöörduvad ebatraditsiooniliste investeerimismeetodite, näiteks ühisrahastuse poole.

why young people are investing in P2P lending

Ühisrahastus, või otselaenamine , viib omavahel kokku inimesed, kes soovivad raha laenata, ehk laenuvõtjad, ja inimesed, kes otsivad investeerimisvõimalusi ja soovivad oma rahaga raha teenida, ehk laenuandjad/investeerijad. Teenust pakkuvad ettevõtted (nagu Bondora) tegutsevad veebis ja nii on tehingutega seotud kulud hulga väiksemad kui traditsioonilistes finantsasutustes (näiteks pankades). Nii teenivad laenuandjad (ehk investorid) suuremat tootlust ja laenuvõtjatele kehtivad madalamad intressid. Loomulikult on sellise investeerimisega seotud omad riskid, sest laenuvõtja võib võlgu jääda (ehk tagasimaksete tegemise lõpetada). Kuid põhjuseid, miks noored inimesed otsustavad investeerida just ühisrahastusse on mitmeid ja siin on mõned neist.

Noored ei armasta panku

Majanduskriisi ajal ellu sukeldunud põlvkonnana, keda pärast ülikooli ootas tühi tööpõld ning õppelaenu võlg, ei usalda nad traditsioonilisi finantsasutusi ja siin pole midagi imestada. Pankade intressimäärad on väga madalad, seega pole hoiusesertifikaatidesse või osakutesse investeerimine säästa soovijatele eriti isuäratav. Aina enam tekib tarbijate rahastatud idufirmasid ning kogu finants- ja majandusmaastik on muutumises, seega otsib järjest enam noori investeerimismeetodeid, mis ei hõlmaks panku üldse või vähemalt poleks ainuüksi nende peale üles ehitatud.

Young people prefer to cut out banks

Nagu eespool öeldud, ühisrahastus lõikab panga sellest protsessist välja. Laenuvõimalusi kaaluvad laenuvõtjad (kes muidu läheks panka) saavad selle võtta ühisrahastusettevõttest. Viimased pöörduvad raha saamiseks otse investori poole. Kuna ühisrahastuse teenuseid hallatakse veebis, siis on üldkulud väiksemad (mitte nagu pankades) ja tootlus seetõttu kõrgem. Intressid on omakorda madalamad kui tavalises pangas ja ka laenutingimused paindlikumad.

Ühisrahastus on tehnoloogiapõhine

Lisaks sellele, et noored ei usalda panku, leiavad nad ka, et sealsed finantssüsteemid on aeglased ja iganenud ega rahulda kaasaegseid vajadusi. Digitaalajastul kasvanud põlvkonnana on nende tehnikahuvi palju suurem kui varasematel põlvkondadel. Sellest tulenevalt eelistavad nad üsna selgelt tehnoloogiapõhiseid tööstusi ja teenuseid.

P2P lending is more tech-driven

Digitaalajastu tõttu on kogu maailm omavahel rohkem ühendatud ja piirideülene suhtlus palju lihtsam (ja parem). Veebipõhised ühisrahastusplatvormid võimaldavad investeerimist ja laenamist ka väljaspool riigipiire, mis pakub huvi paljudele, kes oma haaret laiendada soovivad. Sujuv ja kasutajasõbralik kasutajakeskkond on samuti nooremale põlvkonnale väga oluline ja sellest on saamas norm (ning praktiline ootus). Tehnoloogiapõhised teenused on tavaliselt ka soodsamad, lihtsamad ja paindlikumad, mis toobki meid järgmise punktini.

Noored eelistavad lihtsust ja paindlikkust

Ühisrahastus, nagu varemgi mainitud, on veebiteenus, ja palju pakutakse ka automatiseeritud investeerimisvõimalusi. Tehnikateadlike noorte jaoks on “veebiteenus” lihtsuse ja kasutajasõbralikkuse sünonüüm. Laenu võtmine ja andmine on lihtsam juba seetõttu, et puudub vahemees (ehk pank) ning veelgi lihtsamaks teevad asja automatiseeritud võimalused, kasutajasõbralikud juhtpaneelid ja lisatööriistad.

Young people favor simplicity and flexibility

Noored armastavad paindlikkust, see peegeldub nii nende tööhõives kui ka finantsotsustes. Ühisrahastus pole mitte ainult lihtne vaid ka paindlik. Laeuvõtjate jaoks on see teenus paindlikum ja laenuandjatele esitatakse vähem nõudmisi kui tavalises pangas. Investorite jaoks on ühisrahastus samuti paindlikum, sest nad saavad ise otsustada, kui palju nad investeerivad, millal investeerimist alustavad või selle lõpetavad, millal konto rahaks teevad ja milliseid laenuvõtjaid rahastada või mitte. See jällegi võimaldab neil oma investeeringuid paremini kontrollida (kui nad seda soovivad).

Mitmekülgse ühisrahastusportfelli loomine on lihtne

Suurem paindlikkus võimaldab ka suuremat mitmekülgsust. Iga finantsala asjatundja soovitab mitmekesist investeerimisportfelli ja me kõik teame, et ei tasu kõiki raudu korraga ühte tulle panna. Tõeliselt mitmekülgne raha jagamine erinevate investeeringute ja varaliikide vahel on alustajale loomulikult pisut keeruline.

build a diverse portfolio with P2P lending

Noorte puhul, kes investeerimisega alles alustavad ja mitmekülgseid portfelle looma asuvad, on loomulik, et neid tõmbab ühisrahastuse poole. Ühisrahastus võimaldab varade jaotamist teenuse sees – selle asemel, et investeerida vaid ühte laenu, jagavad ühisrahastusinvestorid oma raha mitme laenu vahel ära. Siis on neil, millele toetuda, kui üks laen peaks võlgu jääma. Ühisrahastusinvestorid saavad lisaks investeerida ka erineva riskitaseme ja tagastusmääraga laenudesse, erinevatesse riikidesse ja erineva pikkusega laenudesse. Riskireitingute mainimine viibki meid viimase punktini.

Noored on riskialtimad ja eelistavad suuremat tootlust

Lõpetuseks võib öelda, et üldiselt on praegusaja noored riskialtimad kui varem. Nad on nõus võtma suuremaid riske, et teenida suuremat tootlust. Erinevalt eelnevatest põlvkondadest (kes eelistasid madalama riski ja kasumiga pikaajalisi investeeringuid, nagu kinnisvara, kuld, investeerimisfondid, omakapital) ei soovi praegused noored oma raha paigutada millessegi, mis pakub parimal juhul vaid keskpärast tootlust. Nad tahavad optimaalseid tulemusi nii ajas kui rahas ning eelistavad suuremat riski ja suuremat tootlust stabiilsusele. Ühisrahastuses on tootlus tavalisest kõrgem, kuigi alati säilib risk, et keegi ei maksa oma laenu tagasi. Seega saab ühisrahastuse kaudu riskantsemate laenude pealt teenida suuremat tootlust.

less risk-averse and favor higher returns

Nooremad põlvkonnad ei karda tundmatut – nad tervitavad uuendusi, muutusi ja traditsioonide murdmist. Kuigi ühisrahastus eksisteerib juba mõnda aega, peetakse seda siiski finantsmaailmas suhteliselt uueks nähtuseks. Hoolimata kogu kriitikast on praegusaja noored siiski ettemõtlejad, suunanäitajad ja maailma raputajad, seega on täiesti loomulik, et nad otsivad uusi investeerimisvõimalusi, mis muudavad finantsmaailma. Lisaks ülalmainitud põhjustele (ja võib-olla ka nende tõttu) on ühisrahastus ka lihtsalt suurepärane võimalus hankida kogemusi ning teha käsi valgeks investeerimismaailmas. Finantsettevõtted on noorema põlvkonna vajadusi märganud ning üha rohkem pakutakse alternatiivseid investeerimisvõimalusi, nagu näiteks ühisrahastust.

Miks Sina ühisrahastusse investeerid? Anna meile sellest kommentaarides teada.