Eestis väljastati novembris kaks korda rohkem laene

Turg ja hinnastamine

Eestis väljastatud laenude arv aina tõuseb. Seekord oli kasv võrreldes oktoobriga 109% ja kogusumma 6 507 594 eurot. Seekord ei olnud Eesti ainus laene väljastav riik, pärast põhjalikku kaalumist otsustasime taasavada ka Soome turu.

Eestis väljastatud laenude arv saavutas novembris taas uue taseme.
Eestis väljastatud laenude arv saavutas novembris taas uue taseme.

Esimest korda pärast märtsi väljastati laene ka Soomes, kuigi vähe – 23 547 euro eest. Novembris väljastatud laenude summa kokku oli 6 531 141 eurot. Üldine intressimäär langes veelgi ja jäi seekord pidama 26,7% juurde.

Laenude väljastamine novembris riigiti
Laenude väljastamine novembris riigiti

Eesti B-reitinguga laenud

Kõige suurem erinevus kahe viimase kuu vahel olid Eestis väljastatud B-reitinguga laenud. Oktoobris väljastati neid 256 833 euro eest, novembris 2 731 268 euro eest, mis oli koguni 963,4% rohkem! Samuti tõusis Eesti C-reitinguga laenude hulk, kokku 59,9%, kogusummaga 1 659 871 €. Lisaks väljastati Eestis 88 866 euro eest F-reitinguga laene, möödunud kuul selliseid laene ei väljastatud.

Soome laenudest 23 547 € kuulus C-reitinguga laenudele, mille intress oli 18,7%. See on hea tulemus arvestades seda, et üheksa kuud pole Soomes üldse laene väljastatud.

Laenude väljastamine reitingu ja riigi järgi, november
Laenude väljastamine reitingu ja riigi järgi, november

Laenusummad ja -pikkused

Pärast 2,7% tõusu oktoobris kasvas Eesti keskmine laenusumma novembris taas. Sel kuul oli keskmine laenusumma Eestis 1983 eurot, mis on 26,6% rohkem.

Keskmine laenusumma novembris
Keskmine laenusumma novembris

Teist kuud järjest püsis Eesti laenude pikkus 56 kuu juures. Soome laenude pikkus oli keskmiselt 47 kuud, mis on kuu vähem kui viimane number märtsist.

Keskmine laenupikkus novembris
Keskmine laenupikkus novembris

Eestis väljastatud 60-kuulise tähtajaga laene oli novembris 1682, mis moodustab 77,1% kõigist väljastatud laenudest. See on veidi vähem kui möödunud kuu 74,9% samas kategoorias. Pooled Soome laenudest väljastati tähtajaga 60 kuud ning ülejäänud üheksa kuud või rohkem.

Laenude arv pikkuste kaupa (kuudes) - november
Laenude arv pikkuste kaupa (kuudes) – november

Keskmine vanus

Keskmine laenuvõtja vanus langes Eestis pisut ja oli 37 aastat. Soome laenuvõtjad olid vanemad, ehk keskmiselt 49-aastased, kui viimati märtsis, mil nende keskmine vanus oli 47. Samas kasvas Soome laenuvõtjate keskmine sissetulek võrreldes märtsiga 30,0% ja oli 3309 eurot.

Laenuvõtjate keskmine vanus novembris
Laenuvõtjate keskmine vanus novembris

Sissetulek

Teist kuud järjest tõusis Eesti laenuvõtjate sissetulek. Seekord oli see 2260 eurot kuus, mis on 37,1% rohkem kui möödunud kuul.

Laenuvõtjate keskmine sissetulek novembris
Laenuvõtjate keskmine sissetulek novembris

Haridus

Möödunud kuu trendi jätkates oli enamik Eesti laenuvõtjaid (897) keskharidusega ning nad moodustasid 41,1% kõigist laenuvõtjatest. Neile järgnes kutseharidusega laenuvõtjate arv (548) ning seejärel põhiharidusega (408).

Kõik seitse Soome laenuvõtjat novembris olid kutseharidusega.

Haridustase novembris
Haridustase novembris

Tööstaaž

Tööstaaž novembris püsis samuti varasemaga samal tasemel. 30,7% laenuvõtjatest olid töötanud rohkem kui viis aastat, samas kui 37,0% kuni viis aastat. Seega oli ka majanduslikult rasketel aegadel kokku 67,7% novembrikuu laenuvõtjatest siiski pika tööstaažiga.

Tööstaaž novembris
Tööstaaž novembris

Eluaseme omandiliik

Sel kuul oli väiksem osa Eesti laenuvõtjaid (42,0%) koduomanikud kui möödunud kuul (44,0%). Sama kehtib üürnikest laenuvõtjate kohta, kelle hulk ulatus 19,7%. Kasvas aga vanematega elavate laenuvõtjate hulk, keda oli 375 ehk 17,2%. Kodulaenuga laenuvõtjaid oli pea sama palju kui möödunud kuul (6,7%).

Koduomandi staatus novembris
Koduomandi staatus novembris

Laenuvõtjate kontroll

Oktoobris kontrolliti 91,0% laenuvõtjatest, novembris 2143 neist ehk 98,3%. Samuti kontrollis Bondora novembris Soome laenuvõtjaid.

Laenuvõtjate kontroll oktoobris
Laenuvõtjate kontroll oktoobris

Laenude väljastamine kasvab taas

Laenude väljastamine on liikumas pandeemia-eelse taseme suunas. Esimest korda pärast märtsi väljastati laene ka mujal kui Eestis, ehk väikeses koguses ka Soomes. Bondora on 2020. aasta majandustormile hästi vastu pidanud ning pakkunud oma klientidele piisavalt laene, millesse investeerida.

Loe Bondora investeerimistoodete kohta lähemalt siit.