Fintechi raamlepingud, ühekordsed pangakaardid ja terrorismi rahastamine – loe kõigest siit

Finantsnipid

Bondora-industry-news-cover

Finextra käsitles hiljuti Singapuri ja Leedu vahel sõlmitud FinTechi koostöölepingut. Singapuri Keskpank (MAS) ja Leedu Pank algatasid kokkuleppe, et parandada regulatiivset koostööd ja ligipääsu Fintechi ressurssidele mõlemas riigis.

* * *

The Independent arutles Fintech Revoluti üle, mis oli esialgu tuntud välisvaluuta ülekannete poolest ning on nüüd tutvustanud ühekordset virtuaalkaarti, mida saab luua sekunditega ja mis uuendab kaardi detaile automaatselt pärast iga tehingut. Asutaja ja tehnoloogiadirektor Vlad Yatsenko ütles:

Läheb umbes 800 aastat, enne kui meil hakkavad 16-kohalised kaardinumbrid otsa saama, nii et me näeme ühekordset virtuaalkaarti kui jätkusuutlikku ja pikaajalist lahendust võitlemaks kaardipettustega veebis.

* * *

Olgem ausad – ei ole saladus, et pangad on surve all, et jõuda järele Fintechi võimekusele olla innovaatiline ja itereerida välgukiirusel. Finextra uuris faktoreid, mis hoiavad panku tagasi:

Pärandsüsteemide hooldamiseks tarvilike oskustööliste terava puuduse tõttu ja suutmatuse tõttu süsteeme uuendustele kohandada, et finantstehnoloogiatest tekkivatele ohtudele vastata, on moderniseerumise ebaõnnestumine eksistentsiaalsete tagajärgedega küsimus. Vanaviisi jätkamine on hetkel kõige riskantsem valik.

* * *

Sarnaselt lepingule, mida arutati Singapuri ja Leedu vahel, käsitles ZDNet Suurbritannia ja Austraalia raamlepingut, mis sõlmiti hiljuti Londonis. Austraalia riigi varahoidja Scott Morrison ütles:

Me töötame selle nimel, et tunda ära kerkivaid trende, jagada poliitilisi arenguid ja valmistada ettevõtteid ette välisturule sisenemise väljakutsetele. See pakub põnevaid uusi võimalusi kaubanduseks ja investeerimiseks tulevikus üha enam digitaliseeruvas maailmas, kus innovatsioon ja konkurentsieelised on üliolulised.

Oleme huvitatud, milliseid muutusi (kui üldse) sellised lepingud järgmiste aastate jooksul endaga kaasa toovad.

* * *

CNBC teatab Läti lubadusest parandada oma pangandussektori regulatiivset õhkkonda. Selle põhjuseks on mure, et Läti pangad ei ole järginud Põhja-Korea suhtes kehtestatud sanktsioone, rääkimata süüdistustest rahapesu ja terrorismi rahastamise kohta. Nad lisavad:

Läti finantssektori probleeme on võimendanud riigi keskpanga juhataja suhtes algatatud korruptsioonivastane uurimine ning tema kohustused on peatatud nii kodus kui ka Euroopa Keskpangas.

* * *

Business Insider kirjutas Deutsche Banki äri- ja investeerimispanganduse kaasjuhataja Marcus Schencki hiljuti avaldatud kommentaaridest. Schenck teatab:

On väiteid, et mingil ajal 5, 10, 15, 20 aasta jooksul – kes teab, millal – kontod kaovad ja asenduvad.” Samuti märgib ta, et lähitulevikus on sarnaselt inglise keele oskusega sama oluline, et panganduses töötavad inimesed oskaksid programmeerida.

* * *

Institutional Investor koostas ülevaate, kuidas laiemal rahandussektoril on märkimisväärne mõju muudele ülemaailmsetele tööstusharudele ja mõnikord võib see põhjustada tootlikkuse vähenemist erinevates sektorites. Täpsemalt:

Rahvusvaheliste Arvelduste Pankade (Bank for International Settlements) teadlased on isegi näidanud, et finantssektori kiire kasv saavutatakse teiste sektorite tootlikkuse kasvu arvelt. Kasutades andmevalikut 20 arenenud riigist, näitasid nad rahanduse SKP protsendilise osakaalu ja ühe elaniku SKP kogukasvu vahelist negatiivset korrelatsiooni. Teisisõnu, kõrgematel protsenditasanditel tõrjub finantssektor üha enam välja tõelist majanduskasvu.

Seepärast on finantssektoril oluline areneda nii, et see soodustaks majanduskasvu, innovatsiooni ja piiranguteta regulatsiooni erinevate sektorite vahel.