Juunis kontrolliti Eestis enim laenuvõtjaid 2020. aastal

Statistika ja andmed

Kuigi investeerimine Go & Grow’s on normaliseerunud kavatseme endiselt keskenduda Eestis väljastatud laenudele.

Go & Grow investeerib jälle nagu varem.

Pärast tugevat 8,6% tõusu mais langes väljastatud laenude üldsumma juunis 2 010 847 € juurde, mis on 11,4% vähem kui möödunud kuul. Eesti laenude intress langes 4,3% ja oli 35%. Hispaanias ja Soomes hetkel laene ei väljastata.

Loan Origination by Country - June 2020

Eesti laenudele stabiilne kuu

Juunis oli väljastatud laenude arv suurem kõigis kategooriates peale D-reitinguga laenude, mille osakaal langes 48,5% pealt 44,6% juurde. Endiselt on see suurim osa kõigist Eesti laenudest. Enim tõusis C-reitinguga laenude osakaal, mis liikus 26,0% pealt 32,8% juurde. B-reitinguga laenude intressid püsisid samad ja muutused ka teistes laenukategooriates olid väga väikesed, mis näitab, et Eesti laenudel on selja taga stabiilne kuu.

Share by rating, country and amount - June 2020

Laenusummad ja -pikkused kasvavad

Juunis jätkus mai kasvutrend ning Eesti laenusummad tõusid palju. Kokku oli kasv kuus 25,6%. See on 4,3% rohkem kui möödunud kuul.

Avg. loan amount - June 2020

Tõusevad ka laenupikkused. Juba teist kuud järjest võeti laene pikemaks perioodiks ning seekord lausa 52 kuuks. Mais oli keskmine laenupikkus 47 kuud.

Avg. loan duration - June 2020

Hiljuti hakkasime väljastama ka 54-kuulise tähtajaga laene ning see on Eesti laenuvõtjate seas väga hästi vastu võetud. Vaid ühe kuuga on selliste laenude hulk tõusnud neljalt 31 peale. Kõige populaarsemad on endiselt 60-kuulise tähtajaga laenud, mida võeti 591 korda.

Loan and employment duration - June 2020

Keskmine vanus ja sissetulek hoiavad taset

Eesti laenuvõtjate vanus on märtsiga sarnane ning kõigub jätkuvalt 38 ja 39 vahel. Sel kuul oli see 38.

Average age - June 2020

Sissetulekud olid möödunud kuuga võrreldes veidi madalamad ning kuu keskmine langes 1275 € pealt 1228 € peale. See on madalaim kuu sissetulek Eestis, mis seni registreeritud.

Average net income - June 2020

Suur osa laenuvõtjaid keskharidusega

Sel kuul langes pisut ülikooliharidusega laenuvõtjate hulk. Sellegipoolest on nende osakaal (13,7%) endiselt kõrgem kui aprillis (12,9%).

Suurem osa Eesti laenuvõtjatest on endiselt keskharidusega ning nad moodustavad 48,8% kõigist laenuvõtjatest, mis on maiga võrreldes 6,2% rohkem.

Education - June 2020

Tõuseb keskmise ja pika tööstaažiga töötajate arv

Bondora laenuvõtjate tööstaaž püsis enam-vähem sama. Kõigis kategooriates oli märgata väikest langust, välja-arvatud kuni viie-aastase tööstaažiga laenuvõtjate seas, kelle hulk tõusis 2,6%.

Employment duration - June 2020

Pea pooled laenuvõtjad on koduomanikud

Eesti laenuvõtjate eluaseme omandiliik püsis möödunud kuudega sarnane. Juunis oli enamik laenuvõtjaid koduomanikud ja nad moodustasid 43,3% kõigist laenuvõtjatest. 20,4% olid üürnikud ning 15,7% elasid vanematega.

Home ownership - June 2020

Laenuvõtjate kontroll

Laenuvõtjate kontroll tõusis taas võrreldes aprilliga ning tundub, et kasv jätkub. Juunis kontrolliti 89,7% laenuvõtjatest, mais 87,2%. See on seni kõrgeim 2020. aasta laenuvõtjate kontrolli näitaja Eestis.

Verification - June 2020

Püsivus viib sihile

Juuni tähistas Bondora jaoks kolmandat järjestikust kuud piiratud laenude väljastamisega. Meie peaeesmärk on endiselt hoida kõik näitajad kontrolli all ja nii stabiilsed kui võimalik, ent samal ajal toetada kasvu. Bondora pakub investoritele usaldusväärset investeerimisvõimalust ka ebakindlatel aegadel.

Loe Bondora investeerimistoodete kohta lähemalt siit ja hakka investeerima!