Kümnekordne tõus kohtule esitatud Hispaania võlanõuete arvus

Statistika ja andmed

Tere tulemast lugema uut postitust võlamenetlusetappide ülevaatest. Siin näitame täpselt, kui palju laene on võlamenetlusprotsessi igas etapis ning võrdleme, kuidas see on kuude lõikes muutunud.

Kuigi me oleme püüdnud suunata kõik laenud aruande esitamise ajaks õigesse etappi, võib vahel juhtuda, et võlamenetluse etappe pole õigeks ajaks uuendatud ja seega võivad üksikud laenud sattuda vale etapi alla.

Mida näitavad numbrid?

recovery-by-count-march-2018-et

Miks see on tähtis?

Juhul kui Sul jäid eelmised postitused lugemata, on esialgu kasulik tutvuda meie kolmeastmelise sissenõude- ja võlamenetlusprotsessiga. See selgitab kõike, mida Sul on vaja teada igast etapist ja alametapist, mida näed ülal. Varsti täiustame Sinu Bondora kontol ülevaateid ja aruandlust, nii et Sa näed, millises võlamenetlusprotsessi etapis on parasjagu Sinu antud laen ja tuletame meelde, mis juhtub igas etapis.

Kümnekordne tõus Hispaanias

Eestis ja Soomes on võlamenetluste arv võrreldes eelmise kuuga kergelt langenud, kuid püsivad üsna sarnased alametapis „Oleme esitanud nõude, kuid kohalik kohus pole maksenõude kohta veel otsust teinud”. Kui kohtule esitatakse maksenõue, läheb otsuse tegemiseni vähemalt neli kuud või isegi kauem – see sõltub kohtu töömahust, saadaolevatest töötajatest ja töötlemiskiirusest.

Märkimisväärne muutus võrreldes eelmise kuuga seisneb mainitud etapis olevate Hispaania laenude arvus – võrreldes eelmise kuuga on toimunud kümnekordne tõus ja praegu on selles etapis 855 laenu. Seda oli aga oodata, kuna teeme koostööd Hispaania partneriga, kes esitab kohalikele kohtutele 300–400 võlajuhtumit nädalas, et parandada meie üldist tõhusust, tekitamaks rahavoogu võlasolevatest Hispaania laenudest.

Tuletame meelde, et maksenõude esitamine on meie esimene kokkupuude kohtuga ja see on lihtne, kiire ja soodne protsess, mis moodustab enamiku meie kohtuasjadest. Kui maksenõue ei too tulemusi või laenuvõtja vaidlustab selle, siis järgmise sammuna esitame tsiviilnõude.

Niipea kui kohus teeb selliste juhtumite puhul otsuse (ja kui see on meie kasuks), liigutakse edasi kohtutäituri etappi, kus kohtutäitur hakkab töötama selle nimel, et tekitada investoritele rahavoogu ja saada tagasimakseid.

Miks on kohtutäituri etapp oluline?

See on võlamenetlusprotsessis mitmel põhjusel tähtis samm. Kõige olulisemaks põhjuseks on kohtutäituri õigus külmutada võlgniku varad ja kontod kohustuste täitmise katteks. Õnnestumise korral tekitab see tavaliselt laenuandjale rahavoogu ning Sa näed, et Sinu Bondora kontole hakkavad tulema sissemaksed.

Loe meie blogi ka järgmisel kuul, et teada saada, mida näitavad märtsikuu numbrid.