Midagi andmesõpradele

Statistika ja andmed

November oli laenude väljastamise poolest taas edukas kuu. Tõusid väljastatud laenude numbrid ja paremad olid ka muud näitajad, mis pikemas perspektiivis tõotab investoritele suuremaid intresse.

Hüpe Soome laenudes

Kuu kõige suurem üllatus oli Soomes väljastatud laenude osakaalu järsk tõus, mis hüppas oktoobrikuu 36,8% pealt 50,53% peale novembris ja kokku väljastati laene 3 974 878 euro eest. See ületas isegi Eestis väljastatud laenude numbri, mis moodustas 47,01% kõigist möödunud kuu laenudest, ehk 3 711 240 eurot. Hispaanias väljastatud laenude hulk tõusis 2,63% peale.

Loan Origination by Country - EE

Novembrikuu kõige populaarsemad  laenud (40,84%) olid F-reitinguga Soome laenud, mida väljastati 3 224 038 euro väärtuses. Neile järgnesid E-reitinguga laenud Eestist, mida väljastati kokku 1 006 495 euro eest, ehk 12,75%.

See statistika jätkab möödunud kuu trendi, kus keskmise reitinguga laenud Eestist (reiting C, D ja E) ning madala reitinguga laenud Soomest (reitingud F ja HR) moodustasid suurema osa väljastatud laenudest. Kahepeale kokku kuulub neile 80,7% osakaal kõigist Bondora laenudest.

Share by rating country and amount - EE

Eesti laenude puhul oli märgata langust nii nende üldises osakaalus kui ka keskmises summas. Keskmine laenusumma Eestis oli novembris 2190 eurot, mis näitab kahanevat trendi juba teist kuud järjest. Hispaanias ja Soomes laenati võrreldes möödunud kahe kuuga rohkem. Soome keskmine laenusumma oli 3881 eurot ja Hispaanias 1943 eurot.

Average loan amount - November 2018

Paremad näitajad laenuvõtjate kohta

Laenude väljastamine Soomes tõusis enim nende laenuvõtjate arvelt, kelle keskmine sissetulek oli suurem kui möödunud kuudel. Novembris oli see 2929 eurot, mis võrreldes möödunud kuuga on pea 14% kõrgem. Hispaania laenuvõtjate keskmine sissetulek tõusis samuti – võrreldes oktoobriga 399 eurot (24,4%). Eesti laenuvõtjate keskmine sissetulek oli 1249 eurot, mis on veidi vähem kui möödunud kuul.

Average net income - November 2018

Üldiselt väljastab Bondora enamiku oma laenudest inimestele, kes on töötanud rohkem kui viis aastat (40% kõigist laenudest) või kuni viis aastat (28% kõigist laenudest) – nii on õigeaegsed tagasimaksed kindlamad.

Loan and employment duration - EE

Laenupikkused olid riigiti erinevad. Eesti keskmine laenupikkus langes õige pisut: 49 kuu peale. Soome keskmine laenupikkus tõusis 56 kuu peale. Kõige rohkem tõusis keskmine laenupikkus Hispaanias, mis liikus oktoobrikuu 43 kuult 46 kuu peale. Bondorast saab laenu võtta 3-60 kuuks, enamik neist väljastatakse 46-60 kuuks.

Employment duration - EE

Bondora laenajate keskmine vanus püsis võrreldes möödunud kuudega suhteliselt sarnane. Hispaania (45 aastat) ja Soome (48 aastat) laenuvõtjate keskmine eluiga tõusis veidi võrreldes oktoobriga, Eestis (40 aastat) aga langes õige pisut.

Average age - November 2018

Viimane laenuvõtjate kohta käiv info on nende elukoht. Soome laenuvõtjad on enamasti kas koduomanikud (374 laenu) või üürnikud (345 laenu). Eesti 1694 laenust väljastati 772 ehk 46% koduomanikele. Hispaania laenud jagunevad peaaegu võrdselt nii koduomanike, kodulaenuvõtjate, üürnike kui ka vanematega koos elavate laenuvõtjate vahel.

Home ownership - EE

Üldises plaanis

Makrotasandil on Bondora ühisrahastusportfell jätkuvalt tugev ja mitmekülgne. Laene võetakse järjest rohkem, samuti liiguvad tõusvas joones muud näitajad, mis vaid lisab investorite jaoks usaldusväärsust.

Nüüd on Soome see riik, kus väljastatakse enim Bondora laene – esimest korda selle aasta jooksul jätab teine riik Eesti enda varju. Soome laenuvõtjad on kõrgema sissetulekuga ning nad laenavad suuremaid summasid pikemaks perioodiks. Bondora laenuvõtjate sissetulek on alati olnud keskmisest kõrgem ja nad on ka pikema tööstaažiga, mis tähendab, et meie laenuvõtjad on kõrgelt kvalifitseeritud. Kõik see on hea uudis neile, kes soovivad investeerida stabiilsetesse laenudesse.

Jagame iga kuu statistikat, et investorid saaksid laenude ja investeerimisvõimaluste kohta teadlikke otsuseid teha. Laenupikkus, reiting, sissetulek, tööstaaž ja muud taolised näitajad on ühisrahastuse investoritele sealjuures suureks abiks.

Kas võtab silme eest kirjuks?

Tahaksid investeerida, kuid kogu see info ja andmed ajavad segadusse? Proovi meie uut Go & Grow’ teenust, mis võimaldab investeerimist minimaalse pingutusega võimalikult palju kasu teenides. Go & Grow on suurepärane võimalus käsi ühisrahastusmaailmas valgeks teha ühe mitmekülgse laenuportfelliga, mille tootlus on 6,75%*.

Tutvu lähemalt siin ning uuri, kas see on Sinu jaoks parim investeerimismeetod.

*Investeerimine on alati seotud riskidega ning investeeringud ei ole tagatud. Tootlus on kuni 6,75%. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, vajadusel konsulteeri spetsialistiga.