Portfellide tootlus: järjekordne stabiilne kuu

Turg ja hinnastamine

Bondora jaoks on stabiilsus ja turvalisus kõige tähtsamad. Väikesele langusele vaatamata ületavad enamik meie portfelle endiselt eesmärke, erandiks on vaid Soome. September oli kuu varasemaga väga sarnane, mis tähendab, et meie süsteem on tugev ja peab vastu ka 2020. aasta volatiilsusele.

The last few months have mirrored each other—indicating stability and consistency.
Viimased kuud peegeldavad teineteist, mis on märk stabiilsusest ja püsivusest.

Nagu ikka on tootlust illustreerivas tabelis ära toodud teatud ajaperioodil väljastatud laenude arv riigiti. Oranž tähistab vähem kui 50, sinine 51-200 ja valge rohkem kui <50 loans, Blue 51-200, and White >200 laenu.

Aastane tootlus

Eesti tootlus ületab endiselt 2020. aasta eesmärki päris kõvasti ning on võrreldes möödunud kuuga ka pisut kasvanud. Soome tootlus vähenes 2,4% ja langes eesmärgist allapoole. Hispaania oma 4,3% langusega ületab aga endiselt eesmärki 7%, mis on vaid 1% vähem kui möödunud kuul. Nagu ka varem räägitud, on langus Hispaanias ja Soomes ootuspärane, sest seal on laenude väljastamine ajutiselt peatatud. Peatamise eesmärk on hoida stabiilsust ning siiamaani on see hästi töötanud. Üldiselt on portfellide tootlus 4,3% eesmärkidest kõrgem, mis on möödunud kuuga võrreldes 0,3% vähem. Majanduskriisi tõttu on langused ootuspärased, kuid see, et pea kõigi portfellide tootlus ületab eesmärke, on väga positiivne.

The last few months have mirrored each other—indicating stability and consistency.
Aastased tootlused septembris

Kvartali tootlus

Kuigi septembris oli märgata väikest langust, on trend möödunud kuuga sarnane. Viimased seitse kvartalit ületavad endiselt eesmärke ja just sellist jätkusuutlikkust me soovimegi. 2019. aasta teise kvartali tootlus on kõrgeim ja ületab eesmärki 5,7%. Teisel kohal on 2020. aasta esimene kvartal, mis ületab eesmärki 4,3%.

Kvartali tootlus

Soome

Soome portfell on olnud nüüd juba mõnda aega languses, sest laenude väljastamine riigis on peatatud. Praegu on see küll langenud oma eesmärgist allapoole, kuid varasemates kvartalites, nagu näiteks 2019. aasta teises kvartalis, ületavad D-, E-, F- ja HR-reitinguga laenud endiselt eesmärke. 2019. aasta teise kvartali F-reitinguga laenud on 8,1% eesmärkidest kõrgemad. Käesoleva aasta esimese kvartali C- ja E-reitinguga laenudest oli parim E-reitinguga laenude tootlus, mille 13,4% jääb oma eesmärgile alla vaid 0,7%.

Eesti

Septembri numbrid on augustiga sarnased ja enamike Eestis väljastatud laenude tootlus muutumatu või langenud vaid õige pisut. Küll aga tõusid septembris B- ja C-reitinguga laenude tootlused. Mõlemas kategoorias oli augustis märgata langust. Kuigi HR-reitinguga laenude tootlus vähenes 37,6% peale, ületab see endiselt pea kolmekordselt oma 12,9% eesmärki. Ainsana 2020. aasta laenudest ei ületa oma eesmärki AA-reitinguga laenud, kuid nendegi puudujääk on vaid 0,4%, mis võrreldes möödunud kuu -0,5% on parem.

Hispaania

Hispaania laenuportfell taastus langusest ning C- ja E-reitinguga laenude tootlus tõusis pisut. See on võrreldes möödunud kuuga väga hea näitaja ning mõjutab kõiki laenukategooriaid. Kõik Hispaania laenuportfellid ületavad jätkuvalt oma eesmärke. E-, F- ja HR-reitinguga laenud on endiselt tugevaimad, kuigi vähenesid kõik möödunud kuul natuke. HR-reitinguga laenude tootlus on kõrgeim ja see ületab enim ka oma eesmärke, praegu 13,2%.

Võtmepunktid:

  • Pea kõik Eesti laenukategooriad ületavad eesmärke, väljaarvatud AA-reitinguga lenud.
  • Eesti HR- ja F-reitinguga laenud ületavad eesmärke oluliselt.
  • Viimase seitsme kvartali numbrid on eesmärkidest tunduvalt kõrgemad.
  • Soome laenud on langenud allapoole eesmärke, kuid üldvaates ületavad siiski kõigi riikide portfellid eesmärke.
  • Hispaania laenude tootlus on endiselt eesmärkidest kõrgem.