Ülevaade augustis väljastatud laenudest

Turg ja hinnastamine

Üldiselt olid augusti laenude andmed väga sarnased juulikuu omadega. Laene väljastati küll pisut vähem, kuid kogusumma ületas siiski 10 000 000 euro piiri. Väiksem oli Hispaania laenude arv, mis võrreldes varasemate kuudega püsis ometi suhteliselt kõrge. Soome ja Eesti laenude arv jäi samale tasemele.

Laenud riigiti

Kokku vähenes väljastatud laenude kogusumma 5,4% ja oli pärast rekordkuud 14 582 025 €. Hispaania laenude kogusumma, mis tegi juulis suure 286% hüppe, langes oodatavalt ning oli 3 075 350 € ehk 26,1% väiksem. Eestis väljastatud laenude arv tõusis 7,5% ja kogusumma oli 5 471 065 €.

origination-by-country-Aug-2019

Hispaania F-reitinguga laenud jätkasid tõusuteel ning neid väljastati 2 742 385 € eest, mis moodustab 18,8% kõigist väljastatud laenudest. D-reitinguga Hispaania laenude osakaal langes oluliselt ning see oli augustis vaid 1,6% ehk 236 895 €. Eesti C- ja D-reitinguga laenude osakaalud ületasid taas 10% piiri, kusjuures C-reitinguga laenudele kuulus 10,7% kõigist väljastatud laenudest ja D-reitinguga laenudele 11,3%.

Origination-by-rating-country-table-Aug-2019

Laenusumma

Muutused keskmistes laenusummades ei olnud väga suured üheski riigis. Hispaania ja Soome keskmine laenusumma kasvas õige pisut, kuid Eestis vähenes 1,2% ja oli 2108 €.

Average-loan-amount-Aug-2019

Laenude pikkus

Keskmine laenupikkus Hispaanias kasvas augustis 52 kuu pealt 57 peale, möödudes nii Soomest, mis on seni olnud pikimate laenupikkustega riik. Eestis oli keskmine laenupikkus 49 kuud.

Average-loan-duration-Aug-2019

Hispaanias ei võetud peaaegu ühtegi lühiajalist laenu ja see viiski keskmise laenupikkuse nii kõrgeks. Üle 99% Hispaania laenudest olid kas 36-, 48- või 60-kuulise tähtajaga.

Loan-duration-Aug-2019

Keskmine vanus

Keskmine laenajate vanus püsis nii Hispaanias (42 aastat) kui Soomes (48 aastat) muutumatu. Eesti laenajad olid möödunud kuuga võrreldes umbes aasta nooremad ehk 39-aastased.

Average-age-Aug-2019

Sissetulek

Koos laenupikkustega tõusis Hispaanias ka laenajate keskmine sissetulek. See oli augustis 1845 €, mis on 18,6% kõrgem kui juulis. Eesti laenuvõtjad teenisid pisut (1,6%) vähem ning Soome laenajad natuke (2,4%) rohkem.

Average-net-income-Aug-2019

Haridus

Hispaania laenuvõtjad olid võrreldes juuliga rohkem, ehk 41,9% kõrgharidusega. Eesti laenuvõtjate haridustase oli madalam – 17% neist omas vaid põhikooliharidust. Erinevus möödunud kuudega pole aga märgatav, seega ei näita need numbrid suuri muutusi.

Education-Aug-2019

Tööstaaž

Augusti tööstaaži näitajad olid möödunud kuuga sarnased. 39,0% laenuvõtjatest olid töötanud rohkem kui 5 aastat ning 27,6% kuni 5 aastat.

Employment-duration-Aug-2019

Eluaseme omandiliik

Eesti ja Soome laenajate eluaseme omandiliik oli juuliga võrreldes sarnane. Hispaanias vähenes koduomanike staatus (19,6% Hispaania laenuvõtjatest) ja pigem elati koos vanematega (27,0% Hispaania laenuvõtjatest).

Home-ownership-status-Aug-2019

Laenuvõtjate kontroll

Eesti laenuvõtjate kontroll kasvas pisut ja oli 46,6%. Sama toimus laenuvõtjatega Soomes, kus võrreldes möödunud kuu 65,4% kontrolliti augustis 69,8% neist. Taas kontrolliti augustis pea kõiki Hispaania laenuvõtjaid (99,5%).

Verification-Aug-2019

Kokkuvõte

Viimased kaks kuud on olnud Hispaania laenude osas väga positiivsed. Kuigi nende kogusumma augustis langes, kasvasid nii keskmine laenusumma kui ka sissetulek, mis näitab riigi tugevust. Soome ja Eesti laenude trendid püsivad juba mitu kuud järjest pea muutumatud, mis näitab järjekindlust laenude väljastamises.

Loe Bondora investeerimistoodete kohta lähemalt siit.