Portfellide tootlus: Bondora hoiab taset

Turg ja hinnastamine

Bondora soovib alati olla stabiilne ja turvaline. Augusti portfellide tootlus seda oli. Tootlusmäär küll langes pisut, kuid kokkuvõttes ületavad siiski kõik portfellid viimased seitsme kvartalit oma eesmärke. Numbrid on enam-vähem sarnased möödunud kuuga ning sellisel volatiilsel aastal nagu tänavu, on see kindlasti hea märk.

Nagu ikka on tootlust illustreerivas tabelis ära toodud teatud ajaperioodil väljastatud laenude arv riigiti. Oranž tähistab vähem kui 50, sinine 51-200 ja valge rohkem kui <50 loans, Blue 51-200, and White >200 laenu.
Nagu ikka on tootlust illustreerivas tabelis ära toodud teatud ajaperioodil väljastatud laenude arv riigiti. Oranž tähistab vähem kui 50, sinine 51-200 ja valge rohkem kui <50 loans, Blue 51-200, and White >200 laenu.

Aastane tootlus

Eesti näitajad ei ole üldse muutunud ning on võrreldes möödunud kuuga stabiilsed, ületades eesmärki 7,4%. Nagu möödunudki kuul, olid teised laene väljastavad riigid (Hispaania ja Soome) ootuspäraselt languses, kuna seal on laenude väljastamine ajutiselt peatatud. Stabiilsuse hoidmiseks rakendatud taktika on seni end väga hästi tõestanud. Vaatamata pausile laenude väljastamises teenib Hispaania portfell endiselt 8% eesmärgist rohkem. Keskmiselt teenivad kõik portfellid kokku 4,6% rohkem kui oli nende eesmärk, mis on hea, arvestades seda, kui ootamatu on 2020. aasta olnud.

Portfolio Performance Yearly Aug 2020

Kvartali tootlus

Augustis jätkus viimase seitsme kvartali trend. Kõik portfellid ületasid vaatamata väiksele langusele käesoleval kuul endiselt eesmärke. Kõrgeim on jätkuvalt 2019. aasta tootlus, mis ületab eesmärki 6,5%. Just sellist stabiilsust tahamegi pakkuda.

Port perf quarterly August 2020

Soome

Soome 2020. aasta esimese kvartali C-reitinguga laenude tootlus muutus sel kuul väga vähe ja oli võrreldes möödunud kuu 5,46% seekord 5,34%. Kuigi numbrid vähenevad, on tulemus endiselt lootustandev, sest laene pole Soomes peaaegu viis kuud juba väljastatud. Graafikus olevatest C- ja E-reitinguga laenudest teenis paremat tootlust viimane – 13,70% on vaid 0,40% eesmärgist madalam.

Portfolio Performance Finland Aug 2020

Eesti

Suurem osa Eesti laenudest hoidis taset ning juuli numbritega võrreldes, kas tõusis või vähenes tootlus vaid õige pisut. Erandiks olid F- ja HR-reitinguga laenud, kus mõlemas kategoorias oli märgata tugevat kasvu. HR-reitinguga laenude puhul oli tootlus 38,5%, mis on pea kolm korda kõrgem kui seatud eesmärk. Ainus kategooria, mis 2020. aasta esimeses kvartalis eesmärki ei saavutanud, oli AA-reitinguga laenude oma, kuid ka see jääb eesmärgile alla vaid 0,5%. Teised kategooriad ületavad endiselt eesmärke.

Portfolio Performance Estonia Aug 2020

Hispaania

Vaatamata kahanemistele kõigis laenukategooriates ületavad Hispaania laenud endiselt eesmärke. E-, F- ja HR-reitinguga laenud on endiselt Hispaania laenudest kõige tootlikumad. Varasemate andmete põhjal on tootlus tavaliselt kõige kõrgem HR-reitinguga laenudel, mis samuti ületavad eesmärke enim. Kõige rohkem langes AA-laenude tootlus, mis oli juulis 12,2% ning augustis 10,5%, kuid siiski 0,3% eesmärgist kõrgem. Ootame huviga, mismoodi numbrid muutuvad, kui Hispaanias jälle laene väljastama hakatakse.

Portfolio Performance Spain Aug 2020

Võtmepunktid:

  • HR- ja F-reitinguga laenud teenivad Eestis eriti hästi
  • Viimase seitsme kvartali numbrid ületavad oluliselt eesmärke
  • Portfellide tootlus on endiselt stabiilne, vaatamata ajutisele pausile Hispaania ja Soome laenude väljastamises