Обща статистика

Средна сума на кредита

2 600 €

Средна продължителност на кредита

53 месеци

Среден лихвен процент

24,3%

Отпуснати кредити

939,3 млн. EUR

Нетна възвращаемост

6,4% 6,83% - 14,83%

Годишна нетна възвращаемост на инвестициите във времето

Очаквана възвращаемост и коефициент на наддаване

Сравнение на нетната възвращаемост на различни инвеститори

Доходност на портфолиото

Получена нетна лихва

Кумулативна печалба от възвращаемост

Кумулативна печалба от възвращаемост - месечно сравнение

Статистика за вторичния пазар

Месечни портфолиа от планираната спрямо получената главница

Месечни портфолиа по просрочени дни

Месечни портфолиа по дни след последното плащане

Държава

Планирана спрямо получена главница

Дни на просрочие

Дни след последно плащане

Рейтинг на кредита

Цел на кредита

Размер на офертата

Процес по възстановяване

Паричен поток от възстановявания

Действителен паричен поток спрямо планирана главницата от възстановявания

Кумулативен процент на връщане на средства

Процент на връщане на средства

С кликването върху „Регистрация“, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване.
С кликването върху „Вход“, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване.