Обща статистика

Средна сума на кредита

2 500 €

Средна продължителност на кредита

50 месеци

Среден лихвен процент

32,6%

Отпуснати кредити

338,8 млн. EUR

Нетна възвращаемост

10,4% 9,35% - 17,35%

Годишна нетна възвращаемост на инвестициите във времето

Очаквана възвращаемост и коефициент на наддаване

Сравнение на нетната възвращаемост на различни инвеститори

Доходност на портфолиото

Получена нетна лихва

Кумулативна печалба от възвращаемост

Кумулативна печалба от възвращаемост - месечно сравнение

Статистика за вторичния пазар

Месечни портфолиа от планираната спрямо получената главница

Месечни портфолиа по просрочени дни

Месечни портфолиа по дни след последното плащане

Държава

Планирана спрямо получена главница

Дни на просрочие

Дни след последно плащане

Рейтинг на кредита

Цел на кредита

Размер на офертата

Процес по възстановяване

Паричен поток от възстановявания

Действителен паричен поток спрямо планирана главницата от възстановявания

Кумулативен процент на връщане на средства

Процент на връщане на средства

Tired of big banks and their robotic ways?
Get the loan you deserve from Bondora.

  • A personalized loan offer online in 60 seconds
  • Flexible repayment options
  • No hidden fees
Start now
This is a financial service. Please examine our terms and conditions on bondora.ee and consult an expert if necessary.

С кликването върху „Регистрация“, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване.
С кликването върху „Вход“, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване.

Възстановяване на паролата

Регистрирайте се

С кликването върху „Вход“, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване.

Вход

С кликването върху „Вход“, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване.