Prohlášení společnosti Bondora o celkovém riziku

Pokud si nejste jisti úrovní rizika, které se chystáte přijmout, a co bude znamenat pro výnosy, které můžete očekávat, poraďte se s finančním poradcem.

Portál Bondora nabízí pohledávky, které jsou nezajištěnými spotřebitelskými dluhy od dlužníků. Investování do nezajištěných spotřebitelských půjček obecně obnáší vysokou míru rizika. Neexistuje žádná jistota, že ze své investice budete mít zisk.

Upozornění:

Nelze se spoléhat na výkony v minulosti: I když naše statistická analýza ukazuje, že čistý průměrný výnos z vašich investic by měl být kolem 10 %, tato analýza vychází z minulých výkonů u podobných pohledávek, a proto nelze zaručit, že podobných výkonů bude dosaženo i v budoucnosti.

NBez záruky: Pohledávky nejsou zaručeny žádným státním fondem ani jinak.

Dlouhodobé investice: Pohledávky prodávané na naší platformě představují dlouhodobé investice, což znamená investiční horizont více než 5 let. Pokud budete chtít inkasovat své peníze dříve, můžete přijít o část své původní jistiny nebo o celou původní jistinu.

Možnost, že aktiva neporostou, a riziko ztráty: Jelikož kupujete pohledávky za dlužníky, případný zisk bude v konečném důsledku záviset na tom, jak řádně dlužníci splní své platební povinnosti. Proto je také možné – v závislosti na chování dlužníků – že utrpíte ztrátu.

Méně kontroly nad vaší investicí: Pro nákup pohledávek nabízíme různé automatické prostředky. Volba automatických prostředků pro investování může znamenat, že nebudete mít nad svými investicemi plnou kontrolu. Způsoby investování můžete dle svého přání kdykoli změnit.

Daně: Za přiznání daní a jejich řádnou úhradu jste odpovědní výhradně vy sami. Zdanění bude záviset na vaší konkrétní situaci, např. na zemi vašeho bydliště. Doporučujeme poradit se s odborníkem.

Termíny, které v tomto prohlášení o riziku začínají velkým písmenem, mají stejný význam jako definice použité v Podmínkách používání portálu Bondora.

Prohlášení společnosti Bondora o rizicích spojených s účtem Go & Grow

Rizika související s Go & Grow

1)   Čistá návratnost klesne pod 6,75 %

Hlavní výhodou Go & Grow je vysoká návratnost 6,75 %. V porovnání s mírami čisté návratnosti, kterých Bondora dosahovala od svého vzniku, poskytuje míra 6,75 % výraznou rezervu. Portfolio Go & Grow v dnešní době zrcadlí celkové složení půjček pocházejících z Bondory – jinými slovy: napříč všemi hodnoceními rizik a zeměmi. Tyto půjčky vznikly za pomoci naší nejnovější analytiky úvěruschopnosti, což je náš vlastní model, který vyvíjíme již více než deset let.

Skutečná vnitřní míra návratnosti (IRR) portfolia Go & Grow má tudíž výrazně vyšší výkon než hlavní míra 6,75 % a návratnost vygenerovaná nad tuto částku je uchovávána jako rezerva a znovu investována, abychom dále snížili riziko. Bondora nemá na tyto rezervy žádný nárok. To nám celkově poskytuje sebevědomí, že díky statistice udržíme míru 6,75 % i v blízké budoucnosti.

Rizikem, které může ovlivnit naši schopnost poskytovat míru 6,75 %, je ovšem množství vkladů, které dostáváme od investorů. Pokud například investoři přidají na účty Go & Grow více peněz, než můžeme použít pro půjčky, bude to mít za následek, že určité procento zůstane v hotovosti (tzn. nebude vydělávat návratnost). V tom případě se můžeme rozhodnout přidat omezení, kolik mohou noví investoři vložit. V extrémním případě se můžeme rozhodnout přestat zcela přijímat nové investory a vytvořit čekací listinu – podobně jako společnost Zopa ve Spojeném království.

2)   Likvidita

Před rozhodnutím o vytvoření velmi rychlé likvidity jako výhody pro investory do Go & Grow jsme provedli analýzu více než 10 let dat o peněžním toku v transakcích investorů na Bondoře, abychom zjistili příliv peněz, odliv peněz a celkový peněžní tok v portfoliu. To zajišťuje, že se investoři mohou spolehnout na rychlý výběr peněz z účtu Go & Grow v krátké době.

Kromě toho jsme provedli analýzu peněžního toku z řady bank a investičních fondů – obzvlášť výplat a peněžního toku ve výběrech během globální finanční krize v letech 2007–2008. To nám v kombinaci s našimi vlastními daty poskytlo výslednou částku vyrovnávacího prvku peněz, který potřebujeme, abychom mohli investorům poskytovat rychlou likviditu.

V případě, že by Bondora nemohla provést všechny výběry z Go & Grow, existují dva scénáře, podle kterých bude postupovat (a rozhodne se mezi nimi podle toho, který nastane dříve). Zjednodušili jsme je do dvou krátkých níže uvedených bodů, ale v části 7.6. podmínek používání Go & Grow naleznete jejich úplný popis.

  1. Investor obdrží celý výběr, jakmile bude v portfoliu Go & Grow dostupný dostatek peněz vygenerovaných z dalších vrácených částek nebo vkladů.

  2. Investor obdrží částečný výběr, jakmile bude dostupný dostatečný zůstatek – bude vyplácen každý bankovní den, dokud nebude proveden úplný výběr.

 

Zvolením používání účtu Go & Grow a přijetím Podmínek používání pro Go & Grow („Podmínky GG“) udělujete oprávnění k řadě nákupů a prodejů nárokových práv (vzniklých z půjček vydaných společností Bondora AS) mezi společností Bondora Capital OÜ („námi“) a vámi. Mimo jiné:

  • můžete alokovat nároková práva, která jste získali z bondora.com, na svůj účet Go & Grow, pokud nároková práva splňují Podmínky GG, a přijímáte hodnotu nárokových práv, jak je určena námi;
  • všechny prostředky alokované na účet Go & Grow budou použity na nákup nárokových práv v souladu s Podmínkami GG. Nebudete si moci vybrat konkrétní nároková práva, která získáte;
  • prodáte nám svá nároková práva. Prodejní cena bude určena a omezena podle Podmínek GG. Prodejní cena bude zaplacena po Vaší žádosti, pokud lze Vaše nároková práva ihned prodat. Pokud ostatní uživatelé účtů Go & Grow nemají dostatečné prostředky, platba prodejní ceny bude odložena a bude učiněna po částech a když budou dostupné nezbytné prostředky.
  • Pokaždé, když požádáte o platbu prodejní ceny (nebo její části), Vám bude účtován poplatek 1 euro.

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ

Nespoléhání na výkon v minulosti: ačkoliv statistická analýza naznačuje, že používáním účtu Go & Grow byste měli získat anualizovanou míru návratnosti 6,75 %, tato analýza je založena na historickém výkonu podobných portfolií nárokových práv, a proto nezaručuje, že podobný výkon bude pokračovat v budoucnosti.

Žádná záruka: žádná aktiva alokovaná na účtu Go & Grow nejsou zaručena žádným státním fondem ani jiným způsobem.

Možné snížení hodnoty: hodnota nárokových práv převedených na Váš účet Go & Grow, jak je určena námi, může být menší než částka, kterou můžete získat po opětovném prodeji nárokových práv jiným uživatelům bondora.com, nebo částka, kterou můžete získat od příjemce půjčky.

Menší a omezené zisky (pokud nějaké): možné zisky z používání účtu Go & Grow mohou být menší než zisky z používání stejných prostředků k jinému získání nárokových práv prostřednictvím bondora.com. Kromě toho je maximální sazba návratnosti z používání účtu Go & Grow 6,75 %.

Možnost, že nebude žádný růst aktiv, a riziko ztráty: zatímco možné zisky z používání účtu Go & Grow jsou omezeny, žádný zisk není zaručen. Kromě toho prodáváte a nakupujete nároková práva vůči příjemcům půjček, a proto bude možný zisk nakonec záviset na tom, jak řádně budou příjemci půjček plnit své platební závazky. Z tohoto důvodu je také možné, že budete mít ztrátu: peněžní částka, kterou získáte ze svého účtu Go & Grow, může být menší než peněžní částka a nároková práva, které jste alokovali na účet Go & Grow.

Omezený převod aktiv: nemůžete prodávat, převádět, bránit ani jinak odstraňovat nároková práva nebo prostředky na svém účtu Go & Grow kromě prodeje aktiv nám podle podmínek stanovených v Podmínkách GG.

Menší kontrola: nemůžete prodat žádné jednotlivé nárokové právo zaregistrované na Vašem účtu Go & Grow. Můžete nám pouze exkluzivně prodat konkrétní procento podle své volby nebo všechna svá nároková práva na účtu. Nemůžete určit cenu, za kterou nakupujete nebo prodáváte nároková práva. Obě ceny jsou určeny v souladu s Podmínkami GG a přijetím podmínek GG takové ceny schvalujete.

Možné zdržení plateb: pokud ostatní uživatelé účtů Go & Grow nemají ihned dostatečné prostředky na nákup nárokových práv od nás, platba prodejní ceny Vám bude na neznámou dobu pozdržena, dokud nebudou dostupné dostatečné prostředky. Z tohoto důvodu není používání účtu Go & Grow srovnatelné s vkladovým nebo investičním účtem, protože nemusí být možné aktiva ihned zlikvidovat nebo prostředky ihned vybrat, ani není zaručeno zachování hodnoty alokované na účet Go & Grow.

Možné zneužití uživateli přiřazenými k účtu Go & Grow: pokud dáte jakékoliv osobě oprávnění k přístupu na Váš účet, její akce budou považovány za Vaše. Pokud dáte takové osobě právo na výběr prostředků z účtu, může tyto prostředky převést na svůj vlastní účet a Vy budete mít povinnost zaplatit daně ze zisku (pokud existují).

Daně: možné daňové implikace používání účtu Go & Grow jsme analyzovali podle estonských zákonů, ale plně odpovědní za správné přiznání a zaplacení daní jste Vy. Zdanění bude záviset na Vašich konkrétních podmínkách. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme, abyste se poradili s odborníkem.

Výše uvedené nezahrnuje všechny povinnosti, omezení a rizika účtu Go & Grow. Pečlivě si přečtěte podmínky GG a poraďte se s odborníkem.

Podmínky služeb Správce portfolia a Portfolio Pro

Použitím služby Správce portfolia nebo Portfolio Pro dáváte oprávnění k řadě nákupů pohledávek vaším jménem v souladu s příslušnou úrovní rizika a/nebo pravidly, která zvolíte.

Jste srozuměni s tím, že nákupy provedené vaším jménem jsou prováděny za jiných podmínek (např. částka, doba trvání, stupeň rizika půjčky se mohou lišit).

Berete na vědomí, že pokud nevydáte jiný pokyn, bude Správce portfolia podávat nabídky v celkové výši volného peněžního zůstatku na vašem účtu Bondora.

Očekávané hodnoty zobrazené na webových stránkách společnosti Bondora nejsou pro společnost Bondora závazné a minulé hodnoty nezaručují přesně stejné hodnoty pro Správce portfolia v budoucnosti.

Platí všechna prohlášení uvedená v prohlášení společnosti Bondora o celkovém riziku. Než se rozhodnete pokračovat, ujistěte se, že jste si prohlášení společnosti Bondora o celkovém riziku dobře přečetli a porozuměli mu.

** Upozornění: překlad tohoto webu do češtiny je pouze orientační. V případě právních otázek, změn nebo jakýchkoli pochybností se uplatní původní anglická verze tohoto dokumentu.

Kliknutím na „Registrace“ vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami použití.
Kliknutím na „Přihlášení“ vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami použití.