Bondora: Opća izjava o riziku

Ako niste sigurni koju ste razinu rizika spremni prihvatiti i što će to značiti za povrate koje možete očekivati, obratite se financijskom savjetniku.

Bondora nudi potraživanja koja su neosigurani potrošački krediti od zajmoprimaca. Općenito, ulaganje u neosigurane potrošačke kredite predstavlja visok stupanj rizika. Ne postoji jamstvo da ćete dobiti povrat ulaganja.

Važna napomena:

Ne oslanjajte se na prethodne rezultate: iako naša statistička analiza pokazuje da bi neto povrat trebao iznositi prosječno oko 10 % od vaših ulaganja, analiza se temelji na dosadašnjem povratu sličnih potraživanja i stoga nije jamstvo da će se slični povrati nastaviti i u budućnosti.

Nema jamstva: za nijedno potraživanje ne jamči nijedan državni fond niti su potraživanja na drugi način osigurana.

Dugoročna ulaganja: potraživanja prodana na našoj platformi dugoročna su ulaganja, što znači da je razdoblje ulaganja dulje od 5 godina. Želite li prije toga isplatiti gotovinu, možete izgubiti dio ili cijelu uloženu glavnicu.

Postojanje mogućnosti da ne dođe do rasta imovine i postojanje rizika od gubitka: budući da kupujete potraživanja od zajmoprimaca, moguća dobit u konačnici će ovisiti o tome koliko će zajmoprimci uredno izvršavati svoje obveze plaćanja. Stoga je moguće i da ćete ostvariti gubitak, ovisno o ponašanju zajmoprimaca.

Manja kontrola nad ulaganjem: nudimo različite automatizirane načine kupnje potraživanja. Odaberete li automatizirani način ulaganja, možda nećete imati potpunu kontrolu nad svojim ulaganjima. Način ulaganja možete promijeniti kad god poželite.

Porezi: sami ste odgovorni za ispravnu prijavu i plaćanje poreza. Oporezivanje će ovisiti o vašim specifičnim okolnostima, kao što je npr. zemlja u kojoj imate prebivalište. Preporučamo da se obratite stručnjaku.

Pojmovi navedeni velikim početnim slovom u ovoj izjavi o riziku imaju isto značenje kao definicije upotrijebljene u Uvjetima upotrebe Bondore.

Bondora Go & Grow: Izjava o riziku

Odabirom upotrebe Go & Grow računa i prihvaćanjem Uvjeta upotrebe usluge Go & Grow („Uvjeti za GG“) dajete odobrenje za niz kupnji i prodaja prava na potraživanja između društva Bondora Capital OÜ („nas“) i vas. Između ostalog:

  • Prava na potraživanje koje ste stekli na mrežnom mjestu bondora.com možete dodijeliti svom računu za Go & Grow pod uvjetom da su prava na potraživanje u skladu s Uvjetima za GG i da prihvaćate onu vrijednost prava na potraživanje koju smo mi odredili.
  • Sva sredstva dodijeljena Go & Grow računu upotrijebit će se za kupnju prava na potraživanje u skladu s Uvjetima za GG. Nećete moći odabrati određena prava na potraživanje koja ćete steći;
  • Svoja prava na potraživanje prodat ćete nama. Najviša prodajna cijena bit će određena u skladu s Uvjetima za GG. Prodajna cijena bit će plaćena na vaš zahtjev, pod uvjetom da se prava na potraživanje mogu odmah prodati. U slučaju da ostali korisnici Go & Grow računa nemaju dovoljno sredstava, plaćanje prodajne cijene će se odgoditi i obaviti u obrocima, ako i kada neophodna sredstva postanu dostupna.
  • Naknada od 1 eura primjenjuje se svaki put kada zatražite plaćanje prodajne cijene (ili njezinog dijela).

Važna napomena:

Ne oslanjajte se na prethodne rezultate: iako naša statistička analiza pokazuje da biste upotrebom Go & Grow računa trebali zaraditi godišnju stopu povrata od 6,75 %, analiza se temelji na dosadašnjem povratu sličnih portfelja prava na potraživanje i stoga nije jamstvo da će se slični povrati nastaviti i u budućnosti.

Nema jamstva: ni za kakva sredstva dodijeljena Go & Grow računu ne jamči nijedan državni fond niti su sredstva na drugi način osigurana.

Moguće smanjenje vrijednosti: vrijednost prava na potraživanje prenesenih na vaš Go & Grow račun kako ju mi odredimo može biti niža od iznosa koji možete dobiti nakon ponovne prodaje prava na potraživanje drugim korisnicima platforme bondora.com ili iznosa koji možete dobiti od zajmoprimca.

Manja i ograničena dobit, ako postoji: moguća dobit od upotrebe Go & Grow računa može biti manja od dobiti od korištenja istih sredstava za stjecanje prava na potraživanje na drugi način putem platforme bondora.com. Nadalje, najviša stopa povrata od upotrebe računa za Go & Grow iznosi 6,75 % godišnje.

Postojanje mogućnosti da ne dođe do rasta imovine i postojanje rizika od gubitka: premda je visina moguće dobiti od upotrebe računa za Go & Grow ograničena, dobit nije zajamčena. Nadalje, budući da kupujete i prodajete prava na potraživanje od zajmoprimaca, moguća dobit u konačnici će ovisiti o tome koliko će uredno zajmoprimci ispunjavati svoje obveze plaćanja. Stoga je moguće i da ćete ostvariti gubitak: iznos novca koji ćete dobiti upotrebom računa za Go & Grow može biti manji od iznosa novca i prava na potraživanje koja ste dodijelili računu za Go & Grow.

Ograničeni prijenos sredstava: ne možete prodavati, prenositi, opterećivati ​​ili na drugi način raspolagati pravima na potraživanje ili sredstva na svojem računu za Go & Grow, osim prodaje prema uvjetima navedenima u Uvjetima za GG.

Manja kontrola: ne možete prodati nijedno pojedinačno pravo na potraživanje prijavljeno na vašem računu za Go & Grow - možete prodati samo određeni postotak po vlastitom izboru ili sva prava na potraživanje koja imate na računu za Go & Grow isključivo nama. Po vlastitom nahođenju ne možete odrediti cijenu po kojoj kupujete ili prodajete prava na potraživanje - obje cijene određuju se u skladu s Uvjetima za GG, a prihvaćanjem Uvjeta za GG odobravate i te cijene.

Moguća kašnjenja u plaćanjima: u slučaju da drugi korisnici računa za Go & Grow nemaju odmah dovoljno sredstava da kupe vaša prava na potraživanje od nas, plaćanje prodajne cijene vama odgodit će se na nepoznati rok, sve dok dovoljna sredstva ne postanu raspoloživa. Stoga upotreba Go & Grow računa nije usporediva s depozitnim ili ulagačkim računom jer možda neće biti moguće odmah likvidirati ili povući sredstva, niti je zajamčeno očuvanje vrijednosti dodijeljene Go & Grow računu.

Mogućnost da korisnici dodijeljeni Go & Grow računu zlouporabe račun: u slučaju da neku osobu ovlastite za pristup svojem računu, sve što ona napravi smatrat će se kao da ste napravili vi sami. Ako takvoj osobi date pravo da povuče sredstva s vašeg računa, ona ih može prenijeti na svoj račun, a vi ćete biti obveznik poreza na dobit (ako se ostvari dobit).

Porezi: analizirali smo moguće porezne posljedice upotrebe Go & Grow računa prema važećim zakonima u Estoniji, no za ispravno prijavljivanje i plaćanje poreza odgovorni ste isključivo vi sami. Oporezivanje ovisi o vašim specifičnim okolnostima. Stoga vam preporučamo da se obratite stručnjaku.

Gore navedeno ne uključuje sve obveze, ograničenja i rizike Go & Grow računa. Pažljivo pročitajte Uvjete za GG i obratite se stručnjaku.

Uvjeti upotrebe usluga Portfolio Manager i Portfolio Pro

Upotrebom usluge Portfolio Manager ili Portfolio Pro dajete ovlaštenje za niz kupnji potraživanja u svoje ime sukladno odgovarajućoj razini rizika i/ili pravilima koja ste sami odabrali.

Razumijete da se kupnje u vaše ime obavljaju pod različitim uvjetima (npr. iznos, trajanje i stupanj rizika zajma mogu se razlikovati).

Svjesni ste da će Portfolio Manager davati ponude u ukupnom iznosu dostupnog novčanog salda na vašem računu kod Bondore, osim ako niste dali drugačije upute.

Očekivane vrijednosti prikazane na mrežnom mjestu Bondore nisu obvezujuće za Bondoru, a prijašnje vrijednosti ne jamče iste buduće vrijednosti za pojedini Portfolio Manager.

Primjenjuju se sve tvrdnje navedene u Bondorinoj Općoj izjavi o riziku. Svakako pregledajte i upoznajte se s Bondorinom Općom izjavom o riziku prije nego što odlučite nastaviti dalje.

** Napominjemo da je hrvatski prijevod ove web stranice isključivo za smjernice. U slučaju pravnih pitanja, izmjena ili bilo kakve sumnje, primjenjuje se izvorna engleska verzija ovog dokumenta.

Tired of big banks and their robotic ways?
Get the loan you deserve from Bondora.

  • A personalized loan offer online in 60 seconds
  • Flexible repayment options
  • No hidden fees
Start now
This is a financial service. Please examine our terms and conditions on bondora.ee and consult an expert if necessary.

Klikom "Registrirajte se", prihvaćate naše Uvjete upotrebe.
Klikom "Prijava", prihvaćate naše Uvjete upotrebe.

Obnovite lozinku

Registrijate se:

Klikom "Prijava", prihvaćate naše Uvjete upotrebe.

Prijava

Klikom "Prijava", prihvaćate naše Uvjete upotrebe.