Bondoras Algemene Risicoverklaring

Raadpleeg, wanneer u onzeker bent over het risiconiveau dat u bereid bent te aanvaarden en wat het zal betekenen voor het rendement dat u mag verwachten, een financieel adviseur.

Bondora biedt Vorderingen aan welke ongedekte consumentenleningen zijn van leners. Over het algemeen heeft het investeren in ongedekte consumentenleningen een hoge risicograad. Er kan geen garantie zijn dat u rendement ontvangt op uw investeringen.

Let op:

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst: hoewel onze statistische analyse aanduidt dat het netto rendement gemiddeld ongeveer 10% van uw investeringen zal bedragen, is de analyse gebaseerd op de prestaties uit het verleden van gelijkaardige Vorderingen en bijgevolg garandeert het niet dat gelijkaardige prestaties zich in de toekomst zullen herhalen.

Geen garantie: er worden geen Vorderingen gegarandeerd door enig staatsfonds of andere dekking.

Langetermijn investeringen: Vorderingen, die op ons platform verkocht worden, zijn langetermijn investeringen, dit houdt een investeringshorizon in van meer dan 5 jaar. Wanneer u vroeger wenst uit te keren, kan u een deel of alles van uw hoofdsom verliezen.

Mogelijkheid van geen groei in activa en een risico op verlies: naarmate u Vorderingen koopt van leners, zal de mogelijke winst uiteindelijk afhangen van hoe correct de leners hun betalingsverplichtingen nakomen. Bijgevolg is het ook mogelijk dat u verlies zal maken, afhankelijk van het gedrag van de leners.

Minder controle op uw investering: we bieden verschillende geautomatiseerde middelen aan voor het aankopen van de Vorderingen. Door te kiezen voor de geautomatiseerde middelen voor investeren, kan dit inhouden dat u geen volledige controle over uw investeringen heeft. U kan, op elk ogenblik dat u het wenst, ervoor kiezen uw investeringsmethodes te wijzigen.

Belastingen: u bent zelfstandig verantwoordelijk voor het correct aangeven en betalen van belastingen. De belasting zal afhangen van uw specifieke omstandigheden, zoals het land waarin u woont. We bevelen aan een expert te raadplegen.

Voorwaarden die in deze risicoverklaring met een hoofdletter geschreven worden, hebben dezelfde betekenis als de bepalingen gebruikt in de Algemene Voorwaarden en het gebruik van Bondora.

Bondora's Go & Grow Risicoverklaring

By choosing to use the Go & Grow account and accepting the Terms of Use of Go & Grow (the “GG-Terms”), you authorise a series of purchases and sales of claim rights between Bondora Capital OÜ (“us”) and you. Among other:

  • You may allocate the claim rights you have acquired on bondora.com to your Go & Grow account, provided the claim rights comply with the GG-Terms and you accept the value of the claim rights as determined by us;
  • All funds allocated to the Go & Grow account will be used to buy claim rights in accordance with the GG-Terms. You will not be able to select the specific claim rights you acquire;
  • You will sell your claim rights to us. The selling price will be determined and capped according the GG-Terms. The selling price will be paid upon your request, provided that your claim rights can be sold on immediately. In case the other users of Go & Grow accounts do not have the sufficient funds, the payment of the selling price will be postponed and made in parts if and when the necessary funds become available.
  • A fee of 1 euro is applicable each time you request payment of the selling price (or a portion of it).

Please Note:

No reliance on past performance: although our statistical analysis indicates that using the Go & Grow account should earn you an annualized rate of return of 6.75%, the analysis is based on past performance of similar claim right portfolios and therefore it does not guarantee that similar performance will continue in the future.

No guarantee: any assets allocated to the Go & Grow account are not guaranteed by any state fund or otherwise secured.

Possible reduction of value: the value of the claim rights transferred to your Go & Grow account as determined by us may be smaller than the amount you may receive upon resale of the claim right to other users of bondora.com or the amount you may receive from the borrower.

Smaller and capped profits, if any: the possible profits from using the Go & Grow account may be smaller than the profits from using the same funds to otherwise acquire claim rights through bondora.com. Further, the maximum rate of return from using the Go & Grow account is 6,75% per year.

Possibility of no growth in assets and a risk of loss: while the possible profits from using the Go & Grow account are capped, no profit is guaranteed. Further, as you are buying and selling claim rights against borrowers, the possible profit will ultimately depend on how properly the borrowers fulfil their payment obligations. Therefore, it is also possible that you will make a loss: the amount of money you will receive from using your Go & Grow account may be less than the amount of money and claim rights you have allocated to the Go & Grow account.

Restricted transfer of assets: you cannot sell, transfer, encumber or otherwise dispose of the claim rights or funds on your Go & Grow account, other selling the assets to us on the conditions set forth in the GG-Terms.

Less control: you cannot sell any singular claim right registered on your Go & Grow account – you may only sell a specific percentage of your choice or all of your claim rights on the Go & Grow account exclusively to us. You cannot determine the price at which you buy or sell the claim rights at your discretion – both prices are determined in accordance with the GG-Terms and by accepting the GG-Terms you approve such prices.

Possible delays in payments: in case other users of Go & Grow accounts do not immediately have sufficient funds to purchase your claim rights from us, the payment of the selling price to you will be delayed for an unknown period until sufficient funds become available. Therefore, the use of the Go & Grow account is not comparable to a deposit or investment account, since it may not be possible to liquidate assets or withdraw funds immediately, nor is the preservation of value allocated to the Go & Grow account guaranteed.

Possible abuse by assigned users of the Go & Grow account: in case you authorise any person to get access to your account, their actions will be regarded as yours. If you give such a person the right to withdraw funds from your account, they may transfer those funds to their own account and you will be liable to pay taxes on the profits (if any).

Taxes: we have analysed the possible tax implications of using the Go & Grow account under Estonian law, however, you are solely responsible for declaring and paying taxes correctly. Taxation will depend on your specific circumstances. Therefore, we recommend to consult an expert.

The above does not include all obligations, restrictions and risks of the Go & Grow account. Please read the GG-Terms carefully and consult an expert.

Portfolio Manager en Portfolio Pro Voorwaarden

Door Portfolio Manager of Portfolio Pro te gebruiken staat u een reeks aankopen van Vorderingen in uw naam toe, in overeenstemming met het respectievelijk risiconiveau en/of regels, door u gekozen.

U begrijpt dat aankopen, in uw naam gemaakt, uitgevoerd worden via verschillende Voorwaarden (bijvoorbeeld bedrag, looptijd en risicograad van de Lening kan verschillen).

U bent ervan bewust dat de Portfolio Manager een bod zal doen voor het totaal bedrag van het vrije-kas-tegoed op uw Bondora-account, tenzij u andere instructies gegeven heeft.

De verwachte waarden, weergegeven op de Bondora-website, zijn niet bindend voor Bondora en historische waarden garanderen niet de exact zelfde toekomstige waarden voor de respectievelijke Portfolio Manager.

Alle verklaringen, die weergegeven werden in Bondora’s Algemene Risicoverklaring, zijn van toepassing. Zorg ervoor Bondora’s Algemene Risicoverklaring te lezen en begrijpen vooraleer u besluit verder te gaan.

** Houd er rekening mee dat de Nederlandse vertaling van deze website alleen als richtlijn dient. In het geval van juridische vragen, wijzigingen of enige twijfel, is de originele Engelse versie van dit document van toepassing.

Tired of big banks and their robotic ways?
Get the loan you deserve from Bondora.

  • A personalized loan offer online in 60 seconds
  • Flexible repayment options
  • No hidden fees
Start now
This is a financial service. Please examine our terms and conditions on bondora.ee and consult an expert if necessary.

Door te klikken op "Registreren" gaat u akkoord met onze Gebruiksvoorwaarden.
Door te klikken op "Inloggen" gaat u akkoord met onze Gebruiksvoorwaarden.

Reset wachtwoord

Registreren

Door te klikken op "Inloggen" gaat u akkoord met onze Gebruiksvoorwaarden.

Inloggen

Door te klikken op "Inloggen" gaat u akkoord met onze Gebruiksvoorwaarden.