Bondoras Algemene Risicoverklaring

Raadpleeg, wanneer u onzeker bent over het risiconiveau dat u bereid bent te aanvaarden en wat het zal betekenen voor het rendement dat u mag verwachten, een financieel adviseur.

Bondora biedt Vorderingen aan welke ongedekte consumentenleningen zijn van leners. Over het algemeen heeft het investeren in ongedekte consumentenleningen een hoge risicograad. Er kan geen garantie zijn dat u rendement ontvangt op uw investeringen.

Let op:

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst: hoewel onze statistische analyse aanduidt dat het netto rendement gemiddeld ongeveer 10% van uw investeringen zal bedragen, is de analyse gebaseerd op de prestaties uit het verleden van gelijkaardige Vorderingen en bijgevolg garandeert het niet dat gelijkaardige prestaties zich in de toekomst zullen herhalen.

Geen garantie: er worden geen Vorderingen gegarandeerd door enig staatsfonds of andere dekking.

Langetermijn investeringen: Vorderingen, die op ons platform verkocht worden, zijn langetermijn investeringen, dit houdt een investeringshorizon in van meer dan 5 jaar. Wanneer u vroeger wenst uit te keren, kan u een deel of alles van uw hoofdsom verliezen.

Mogelijkheid van geen groei in activa en een risico op verlies: naarmate u Vorderingen koopt van leners, zal de mogelijke winst uiteindelijk afhangen van hoe correct de leners hun betalingsverplichtingen nakomen. Bijgevolg is het ook mogelijk dat u verlies zal maken, afhankelijk van het gedrag van de leners.

Minder controle op uw investering: we bieden verschillende geautomatiseerde middelen aan voor het aankopen van de Vorderingen. Door te kiezen voor de geautomatiseerde middelen voor investeren, kan dit inhouden dat u geen volledige controle over uw investeringen heeft. U kan, op elk ogenblik dat u het wenst, ervoor kiezen uw investeringsmethodes te wijzigen.

Belastingen: u bent zelfstandig verantwoordelijk voor het correct aangeven en betalen van belastingen. De belasting zal afhangen van uw specifieke omstandigheden, zoals het land waarin u woont. We bevelen aan een expert te raadplegen.

Voorwaarden die in deze risicoverklaring met een hoofdletter geschreven worden, hebben dezelfde betekenis als de bepalingen gebruikt in de Algemene Voorwaarden en het gebruik van Bondora.

Bondora's Go & Grow Risicoverklaring

De risico's van Go & Grow

1)   Het nettorendement daalt tot onder de 6,75%

Een uitgelicht voordeel van Go & Grow is het hoge rendement van 6,75%. In vergelijking met het nettorendement dat sinds de oprichting van Bondora is behaald, biedt het percentage van 6,75% een aanzienlijke buffer. Vandaag de dag weerspiegelt de Go & Grow-portefeuille die van de totale samenstelling van de leningen die bij Bondora zijn ontstaan - met andere woorden, over alle risicoratings en landen heen. Deze leningen zijn ontstaan met behulp van onze nieuwste generatie kredietanalyses, een eigen model dat al meer dan tien jaar wordt ontwikkeld.

De werkelijke Internal Rate of Return (IRR) van de Go & Grow-portefeuille presteert daarom aanzienlijk beter dan het uitgelichte rendement van 6,75% - de rendementen die hierboven worden gegenereerd, worden als reserves achtergehouden en geherinvesteerd om het risico verder te beperken. Bondora heeft geen aanspraak op deze reserves. Over het geheel genomen geeft dit ons statistisch gezien het vertrouwen dat het tarief van 6,75% realiseerbaar is in de voorzienbare toekomst.

Echter een risico dat ons vermogen om het tarief van 6,75% te realiseren kan beïnvloeden, is het bedrag aan stortingen dat wij van investeerders ontvangen. Als er bijvoorbeeld meer geld op Go & Grow-rekeningen wordt bijgeschreven door investeerders dan dat we kunnen genereren uit leningen - resulteert dit in een percentage van de portefeuille dat in contanten blijft (d.w.z. dat er geen rendement wordt verdiend). In dit scenario kunnen we besluiten om een limiet toe te voegen aan het bedrag dat nieuwe investeerders kunnen storten. In een extreem geval kunnen we besluiten om helemaal geen nieuwe investeerders meer te accepteren en een wachtlijst te vormen - vergelijkbaar met Zopa in het Verenigd Koninkrijk.

2)   Liquiditeit

Voordat we besloten om supersnelle liquiditeit een voordeel te maken voor Go & Grow-investeerders, analyseerden we bijna tien jaar lang de cashflowgegevens van Bondora-investeerderstransacties om te bepalen hoe de instroom, uitstroom en hoe de portefeuillecash-stromen zich over de hele linie ontwikkelden. Hierdoor kunnen investeerders erop vertrouwen dat ze op korte termijn geld kunnen opnemen van hun Go & Grow rekening.

Daarnaast analyseerden wij de cashflowgegevens van een aantal banken en investeringsfondsen - met name hun aflossings- en opnamecashflows - tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2007-08. Dit, in combinatie met onze eigen gegevens, gaf ons de conclusie van de hoeveelheid continue cashbuffers die nodig zijn om investeerders snel van liquiditeit te voorzien.

In het geval dat Bondora niet aan alle opnames uit Go & Grow kan voldoen, zijn er twee scenario's die zullen volgen (en zullen worden bepaald door wat het eerst gebeurt). We hebben ze vereenvoudigd in twee korte punten hieronder, echter voor een volledige beschrijving, lees paragraaf 7.6. van de Go & Grow Gebruiksvoorwaarden.

  1. De investeerder zal zijn volledige opname ontvangen zodra er genoeg geld beschikbaar is in de Go & Grow-portfolio, gegenereerd via verdere opbrengsten of stortingen

  2. De investeerder zal een gedeeltelijke opname ontvangen zodra er genoeg saldo beschikbaar is - elke werkdag van de bank uitbetaald totdat de volledige opname is voldaan.

 

Door te kiezen te gebruiken van de Go & groeien rekening en accepteren van de voorwaarden van gebruik van Go & groeien (de "GG-Terms"), geeft u toestemming een aantal aankopen en verkopen van vordering rechten (die voortvloeien uit leningen uitgegeven door Bondora) tussen Bondora Capital OÜ ("ons") en u. Onder andere:

  • u kunt de vorderingsrechten die u hebt verworven op bondora.com aan uw Go & Grow-account toewijzen, mits de vorderingsrechten voldoen aan de GG-voorwaarden en u de waarde van de vorderingsrechten zoals bepaald door ons accepteert;
  • alle middelen toegewezen aan de Go & Grow-account zullen worden gebruikt voor het kopen van vorderingsrechten overeenkomstig de GG-voorwaarden. U kunt de specifieke vorderingsrechten die u verwerft, niet selecteren;
  • u verkoopt aan ons de vorderingsrechten. De verkoopprijs zal worden bepaald en gemaximeerd volgens de GG-voorwaarden. De verkoopprijs zal worden betaald op uw verzoek, mits de vorderingsrechten onmiddellijk kunnen worden doorverkocht. In het geval dat de andere gebruikers van Go & Grow-accounts niet over voldoende middelen beschikken, zal de betaling van de verkoopprijs worden uitgesteld en in delen geschieden als en wanneer de nodige middelen beschikbaar komen.
  • Een vergoeding van 1 euro is van toepassing telkens wanneer u een betaling van de verkoopprijs (of een deel ervan) aanvraagt.

LET OP:

Geen betrouwbaarheid van prestaties uit het verleden: Hoewel onze statistische analyse aangeeft dat met de Go & Grow-account een rendement van 6,75% op jaarbasis wordt verdiend, is de analyse gebaseerd op de prestaties uit het verleden van de gelijksoortige vorderingsrechtportfolio's en daarom kan niet worden gegarandeerd dat vergelijkbare prestaties in de toekomst zullen doorgaan.

Geen garantie: alle activa toegewezen aan de Go & Grow-account zijn niet gegarandeerd door een staatsfonds of anderszins zekergesteld.

Mogelijke waardevermindering: de waarde van de vorderingsrechten overgedragen aan uw Go & Grow-account zoals bepaald door ons, is wellicht kleiner dan het bedrag dat u ontvangt bij wederverkoop van het vorderingsrecht aan andere gebruikers van bondora.com of het bedrag dat u krijgt van de lener.

Kleinere en gemaximeerde winst, indien van toepassing: de mogelijke winst van het gebruik van de Go & Grow-account is mogelijk kleiner dan de winst van het gebruik van de dezelfde fondsen om anderszins vorderingsrechten te verwerven via bondora.com. Verder is het maximale rendement van de Go & Grow-account 6,75%.

Mogelijkheid van geen groei in de activa en een risico van verlies: daar de mogelijke winst van het gebruik van de Go & Grow-account is gemaximeerd, is winst niet gegarandeerd. Verder als u vorderingsrechten tegen leners koopt en verkoopt, zal de mogelijke winst uiteindelijk afhangen van hoe goed de leners voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Daarom is het ook mogelijk dat u een verlies lijdt: het bedrag dat u ontvangt met het gebruik van uw Go & Grow-account is wellicht lager dan het bedrag en de vorderingsrechten die u hebt toegewezen aan de Go & Grow-account.

Beperkte overdracht van activa: u mag vorderingsrechten of gelden op uw Go & Grow-account niet verkopen, overdragen, belasten of anderszins vervreemden anders dan de activa aan ons verkopen onder de voorwaarden uiteengezet in de GG-voorwaarden.

Minder controle: u mag geen vorderingsrecht geregistreerd op uw Go & Grow-account verkopen – u mag alleen een bepaald percentage van uw keuze of al uw vorderingsrechten op de Go & Grow-account uitsluitend aan ons verkopen. U mag niet de prijs bepalen waartegen u vorderingsrechten koopt of verkoopt – beide prijzen worden bepaald overeenkomstig de GG-voorwaarden en door de GG-voorwaarden te aanvaarden, keurt u dergelijke prijzen goed.

Eventuele vertragingen in betalingen: voor het geval dat andere gebruikers van Go & Grow-accounts niet meteen over voldoende middelen beschikken om uw vorderingsrechten van ons te kopen, zal de betaling van de verkoopprijs aan u worden uitgesteld voor een onbekende periode tot voldoende middelen beschikbaar zijn. Het gebruik van de Go & Grow-account is dus niet vergelijkbaar met een deposito- of beleggingsrekening, omdat het wellicht niet mogelijk is om activa te liquideren of onmiddellijk geld op te nemen, noch is het behoud van de waarde toegewezen aan de Go & Grow-account gegarandeerd.

Mogelijk misbruik door toegewezen gebruikers van de Go & Grow-account: in het geval dat u iemand toestemming geeft voor toegang tot uw account, worden diens acties beschouwd als die van u. Als u deze persoon het recht geeft geld op te nemen van uw account, mogen zij deze fondsen weer overboeken naar hun eigen rekening en bent u aansprakelijk om belasting te betalen over de winst (indien aanwezig).

Belastingen: we hebben de mogelijke fiscale gevolgen van het gebruik van Go & Grow-account geanalyseerd naar Ests recht, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het correct aangeven en betalen van belastingen. Belastingen hangen af van uw specifieke omstandigheden. Daarom raden wij aan om een deskundige te raadplegen.

Het bovenstaande omvat niet alle verplichtingen, beperkingen en risico's van de Go & Grow-account. Lees aandachtig de GG-voorwaarden en raadpleeg een deskundige.

Portfolio Manager en Portfolio Pro Voorwaarden

Door Portfolio Manager of Portfolio Pro te gebruiken staat u een reeks aankopen van Vorderingen in uw naam toe, in overeenstemming met het respectievelijk risiconiveau en/of regels, door u gekozen.

U begrijpt dat aankopen, in uw naam gemaakt, uitgevoerd worden via verschillende Voorwaarden (bijvoorbeeld bedrag, looptijd en risicograad van de Lening kan verschillen).

U bent ervan bewust dat de Portfolio Manager een bod zal doen voor het totaal bedrag van het vrije-kas-tegoed op uw Bondora-account, tenzij u andere instructies gegeven heeft.

De verwachte waarden, weergegeven op de Bondora-website, zijn niet bindend voor Bondora en historische waarden garanderen niet de exact zelfde toekomstige waarden voor de respectievelijke Portfolio Manager.

Alle verklaringen, die weergegeven werden in Bondora’s Algemene Risicoverklaring, zijn van toepassing. Zorg ervoor Bondora’s Algemene Risicoverklaring te lezen en begrijpen vooraleer u besluit verder te gaan.

** Houd er rekening mee dat de Nederlandse vertaling van deze website alleen als richtlijn dient. In het geval van juridische vragen, wijzigingen of enige twijfel, is de originele Engelse versie van dit document van toepassing.

Door te klikken op "Registreren" gaat u akkoord met onze Gebruiksvoorwaarden.
Door te klikken op "Inloggen" gaat u akkoord met onze Gebruiksvoorwaarden.