Bondoras generelle risikoerklæring

Hvis du er i tvivl om hvilket risikoniveau, du er parat til at acceptere, og hvad det vil betyde for det forventede afkast, bedes du kontakte en finansiel rådgiver.

Bondora tilbyder Fordringer i form af forbrugslån, hvor der ikke stilles sikkerhed hos låntagerne. Generelt bærer investeringer i usikrede forbrugslån en høj grad af risiko. Der er ikke sikkerhed for, at du modtager et afkast fra dine investeringer.

Bemærk venligst:

Ingen sammenhæng med tidligere resultater: Selv om vores statistiske analyse indikerer, at nettoafkastet fra dine investeringer gennemsnitligt bør være omkring 10%, er analysen baseret på tidligere resultater af lignende resultater, og der garanteres derfor ikke for, at disse resultater vil fortsætte i fremtiden.

Ingen garanti: Ingen Fordringer er garanteret af en statslig fond eller på anden vis sikret.

Langsigtede investeringer: Fordringer solgt på vores platform er langsigtede investeringer, hvilket betyder en investeringshorisont på mere end 5 år. Hvis du ønsker tidligere udbetaling, kan du helt eller delvist miste din oprindelige hovedstol.

Mulighed for nulvækst i aktiver og risiko for tab: Da du køber Fordringer mod låntagere, vil eventuelle overskud i sidste ende afhænge af, hvor godt låntagerne opfylder deres betalingsforpligtelser. Derfor er det også muligt, at du vil opleve et tab, afhængigt af låntagernes adfærd.

Mindre kontrol over din investering:Vi tilbyder forskellige automatiserede metoder til køb af Fordringer. Ved at vælge de automatiserede investeringsmetoder, kan det betyde, at du ikke har fuld kontrol over dine investeringer. Du kan vælge at ændre dine investeringsmetoder, når du ønsker det.

Skat: Du er eneansvarlig for at erklære og betale skatter korrekt. Beskatning afhænger af dine specifikke forhold, som f.eks. dit bopælsland. Vi anbefaler at konsultere med en ekspert.

Begreber med store begyndelsesbogstaver i denne risikoerklæring har samme betydning som de begreber, der anvendes i Bondoras brugerbetingelser.

Bondoras Go & Grow risikoerklæring

Risikoen forbundet med Go & Grow

1)   Nettoresultatet falder til under 6,75 %

En væsentlig fordel ved Go & Grow er det højtforrentede afkast på 6,75 %. Sammenlignet med de nettoafkast, der er opnået siden Bondoras start, giver satsen på 6,75 % en betydelig buffer. I dag afspejler Go & Grow-porteføljen den samlede sammensætning af lånene, der stammer fra Bondora - med andre ord på tværs af alle risikovurderinger og lande. Disse lån er opstået ved hjælp af vores seneste generation af kreditanalyser - en proprietær model, der er udviklet over et årti.

Derfor overgår den faktiske interne rentesats (IRR) for Go & Grow portfolio markant det opslåede afkast på 6,75 %. Afkast over dette beløb holdes tilbage som reserver og geninvesteres for at mindske risikoen yderligere. Bondora har intet krav på disse reserver. Samlet set giver dette os statistisk tillid til, at satsen på 6,75 % kan overholdes i en overskuelig fremtid.

Imidlertid er en risiko, der kan påvirke vores evne til at overholde en sats på 6,75 %, mængden af indlån, vi modtager fra investorer. For eksempel, hvis investorer tilføjer flere penge til deres Go & Grow-konti end vi kan lægge ud som lån, vil dette resultere i, at en procentdel af porteføljen forbliver i likvider (dvs. uden afkast). I dette scenarie kan vi beslutte at indføre en grænse for det beløb, som nye investorer kan indbetale. I et ekstremt tilfælde kunne vi beslutte at stoppe helt med at acceptere nye investorer og oprette en venteliste. svarende til Zopa i Storbritannien.

2)   Likviditet

Før vi besluttede at tilbyde superhurtig likviditet til investorer via Go & Grow, analyserede vi pengestrømsdata fra Bondora-investortransaktioner over næsten et årti for at vurdere ind- og udgående transaktioner, og hvordan porteføljernes pengestrømme samlet set bevægede sig. Dette, så investorer kan forvente at kunne trække penge ud fra deres Go & Grow-konto med kort varsel.

Derudover analyserede vi pengestrømsdata fra en række banker og investeringsfonde - især deres indfrielse og udbetaling af pengestrømme under den globale finanskrise i 2007-08. Dette kombineret med vores egne data gav os en indikation for størrelsen af kontinuerlige kontantbuffere, der skal være på plads for at kunne tilbyde investorer hurtig likviditet.

I tilfælde af at Bondora ikke kan opfylde alle udbetalinger fra Go & Grow, er der to scenarier, vi vil følge (og dette vil blive bestemt af, hvad der sker først). Vi har forenklet dem til to korte punkter nedenfor, men for en fuld beskrivelse, bedes du læse afsnit 7.6. i Go & Brugsbetingelser.

  1. Investoren vil modtage sin fulde udbetaling, når der er tilstrækkeligt penge til rådighed i Go & Grow-porteføljen, genereret via yderligere afkast eller indskud

  2. Investoren vil modtage delvis udbetaling, når der er tilstrækkelig saldo til rådighed - udbetalt hver bankdag, indtil den fulde udbetaling er opfyldt.

 

Ved at vælge at bruge Go & Grow-kontoen og acceptere brugsbetingelserne for Go & Grow ("GG-Betingelser"), giver du tilladelse til en række køb og salg af kravsrettigheder (som følge af lån udstedt af Bondora AS) mellem Bondora Capital OÜ ("os") og dig. Bl.a.:

  • du kan tildele de kravsrettigheder, du har erhvervet på bondora.com, til din Go & Grow-konto, forudsat at kravsrettighederne overholder GG-betingelserne, og at du accepterer værdien af ​​kravsrettighederne som fastsat af os;
  • alle midler, der overføres til Go & Grow-kontoen, vil blive brugt til at købe kravsrettigheder i overensstemmelse med GG-betingelserne. Du kan ikke vælge de specifikke kravsrettigheder, du erhverver;
  • du vil sælge dine kravsrettigheder til os. Salgsprisen bestemmes og begrænses i henhold til GG-betingelserne. Salgsprisen vil blive udbetalt på din anmodning, forudsat at dine kravsrettigheder kan sælges omgående. Hvis de andre Go & Grow-konti brugere ikke har tilstrækkelige midler, udsættes betalingen af salgsprisen og gennemføres i dele, hvis og når de nødvendige midler bliver tilgængelige.
  • Et gebyr på 1 euro er gældende, hver gang du anmoder om betaling af salgsprisen (eller en del heraf).

BEMÆRK VENLIGST

Afhænger ikke af tidligere resultater: Selv om vores statistiske analyser indikerer, at Go & Grow-kontoen forventes at give dig et årlig afkast på 6,75%, er analysen baseret på tidligere resultater af tilsvarende kravsrettighedsporteføljer og garanterer derfor ikke, at lignende resultater vil fortsætte i fremtiden.

Ingen garanti: Ingen aktiver, der er tildelt Go & Grow-kontoen, garanteres af nogen statsfond, eller er på anden måde sikret.

Mulig reduktion af værdi : Værdien af kravrettighederne overført til din Go & Grow-konto, som afgjort af os, kan være mindre end det beløb, du måtte modtage ved videresalg af kravsrettigheden til andre brugere af Bondora.com eller det beløb, du måtte modtage fra låntageren.

Potentielt mindre overskud og overskud med loft: Det mulige overskud ved at bruge Go & Grow-kontoen kan være mindre end overskuddet ved at bruge de samme midler til ellers at erhverve kravrettigheder via bondora.com. Endvidere er det maksimale afkast ved at bruge Go & Grow-kontoen 6,75%.

Mulighed for nulvækst i aktiver og tabsrisiko: Mens det mulige overskud ved at bruge Go & Grow-kontoen har et loft, er der ingen garanti for profit. Endvidere, i takt med at du køber og sælger kravsrettigheder mod låntagere, vil det mulige overskud i sidste ende afhænge af, hvor godt låntagerne opfylder deres betalingsforpligtelser. Derfor er det også muligt, at du vil tabe penge: Mængden af penge, du modtager ved at bruge din Go & Grow-konto, kan være mindre end summen af penge og de kravsrettigheder, du har tildelt Go & Grow-kontoen.

Begrænset overførsel af aktiver: Du kan ikke sælge, overføre, indkalde eller på anden måde disponere over kravsrettighederne eller midlerne på din Go & Grow-konto ud over at sælge aktiverne til os på de betingelser, der er angivet i GG-Betingelserne.

Mindre kontrol: Du kan ikke sælge nogen enkeltstående kravsrettighed, der er registreret på din Go & Grow-konto. Du må udelukkende sælge en selvvalgt procentdel eller alle dine kravsrettigheder på Go & Grow-kontoen til os. Du kan ikke bestemme den pris, som du køber eller sælger kravsrettighederne for – begge priser er fastlagt i overensstemmelse med GG-Betingelserne, og ved at acceptere GG-Betingelserne, godkender du sådanne priser.

Mulige betalingsforsinkelser: Hvis andre brugere af Go & Grow-konti ikke straks har tilstrækkelige midler til at købe dine kravsrettigheder fra os, vil din betaling af salgsprisen blive forsinket i en ukendt periode, indtil tilstrækkelige midler bliver tilgængelige. Derfor er brugen af Go & Grow-kontoen ikke sammenlignelig med et depositum eller en investeringskonto, da det måske ikke er muligt at afvikle aktiver eller hæve penge øjeblikkeligt. Opretholdelse af værdien, der tildeles Go & Grow-kontoen, er heller ikke garanteret.

Muligt misbrug fra tilføjede brugere af Go & Grow-kontoen : I fald du tillader andre adgang til din konto, vil deres handlinger blive betragtet som dine. Hvis du giver en sådan person ret til at hæve penge fra din konto, kan de overføre disse midler til deres egen konto, og du vil være forpligtet til at betale skatter af et eventuelt afkast.

Skatter: Vi har analyseret de mulige skatteimplikationer ved at bruge Go & Grow-kontoen under estisk lov. Du er dog alene ansvarlig for at erklære og betale de korrekte skatter. Beskatning afhænger af dine specifikke forhold. Derfor anbefaler vi, at du søger rådgivning hos en ekspert.

Ovenstående omfatter ikke alle forpligtelser, restriktioner og risici i forbindelse med Go & Grow-kontoen. Læs venligst GG-betingelserne omhyggeligt og konsulter en ekspert.

Vilkår for Porteføljeforvalter og Portfolio Pro

Ved at bruge Porteføljeforvalter eller Portfolio Pro tillader du en række køb af Fordringer i dit navn, der er i overensstemmelse med det respektive risikoniveau og/eller de regler, som du har valgt.

Du forstår, at køb foretaget i dit navn er udført efter forskellige vilkår (eksempelvis kan beløb, varighed og risikoniveau for Lånet variere).

Du er opmærksom på, at Porteføljeforvalter vil afgive bud svarende til den samlede kontantsaldo på din Bondora-konto, medmindre du har stillet krav om andet.

De forventede værdier, der vises på Bondora-webstedet, er ikke bindende for Bondora, og tidligere værdier garanterer ikke tilsvarende fremtidige værdier for den respektive Porteføljeforvalter.

Alle udsagn, der afspejles i Bondoras generelle risikosætning, er gældende. Sørg for at gennemgå og forstå Bondoras generelle risikoerklæring, inden du beslutter dig for at fortsætte.

** Venligst bemærk, at den danske version af dette site udelukkende er vejledende. I tilfælde af juridiske forespørgsler, ændringer eller tvivl af enhver art er den originale engelske version af dette dokument gældende.

Ved at klikke på "Registrer", accepterer du vores Vilkår og brug.
Ved at klikke på "Login", accepterer du vores Vilkår og brug.