„Bondora“ bendrasis rizikos pareiškimas

Jei nežinote, kokio lygio riziką esate pasiruošę prisiimti ir kokią reikšmę tai turės grąžai, kurios tikitės, pasitarkite su finansų konsultantu.

„Bondora“ siūlo įsigyti pareikalavimų, kurie yra neapdraustos vartojimo paskolos, suteikiamos paskolos gavėjams. Bendrai kalbant, investicijos į neapdraustas vartojimo paskolas pasižymi aukšto laipsnio rizika. Gali nebūti jokios garantijos, kad gausite grąžos iš savo investicijų.

Atkreipkite dėmesį:

Jokios priklausomybės nuo ankstesnių rezultatų: nors mūsų statistinė analizė rodo, kad grynoji grąža vidutiniškai turėtų būti maždaug 10 % nuo investicijų, analizė grindžiama ankstesnių panašių pareikalavimo teisių portfelio rezultatais, todėl tai negarantuoja, kad panašūs rezultatai bus ateityje.

Jokios garantijos: pareikalavimams nėra suteikta valstybinio fondo garantija ir jie nėra kitaip apdrausti.

Ilgalaikės investicijos: mūsų platformoje parduodami pareikalavimai yra ilgalaikė investicija, todėl investicinis terminas siekia 5 metus ir daugiau. Jei norite anksčiau atsiimti pinigus, galite prarasti dalį arba visą pirminę investavimo sumą.

Galimas turto prieaugio nebuvimas ir nuostolių rizika: kadangi perkate pareikalavimus iš paskolos gavėjų, galimas pelnas galiausiai priklausys nuo to, kiek tinkamai skolininkai vykdys savo mokėjimo įsipareigojimus. Todėl tai taip pat įmanoma, kad jūs patirsite nuostolių, atsižvelgiant į skolininkų elgesį.

Mažesnė investicijos kontrolė: siūlome įvairias automatines priemones, skirtas įsigyti pareikalavimų. Jei pasirinksite automatines investavimo priemones, tai gali reikšti, kad neturėsite visos savo investicijų kontrolės. Galite nuspręsti bet kuriuo pageidaujamu laiku pakeisti investavimo metodus.

Mokesčiai: tik jūs esate atsakingi už tinkamą mokesčių deklaravimą ir sumokėjimą. Mokesčiai priklausys nuo tokių specifinių aplinkybių kaip gyvenamoji šalis. Rekomenduojame pasitarti su specialistu.

Terminai, kurie rizikos pareiškime rašomi didžiosiomis raidėmis, turi tokią pačią reikšmę kaip ir apibrėžimai, naudojami „Bondora“ naudojimo sąlygose.

„Bondora Go & Grow“ rizikos pareiškimas

Nuspręsdami naudoti „Go & Grow“ paskyrą ir sutikdami su „Go & Grow“ naudojimo sąlygomis („GG sąlygos“), jūs suteikiate leidimą pareikalavimo teisių pirkimo ir pardavimo eigai tarp „Bondora Capital OÜ“ („mūsų“) ir savęs. Tarp kitko:

  • Galite priskirti bondora.com įsigytas pareikalavimo teises savo „Go & Grow“ paskyrai, laikantis sąlygos, kad pareikalavimo teisės atitinka GG sąlygas, o jūs sutinkate su mūsų nustatyta pareikalavimo teisių verte;
  • Visos lėšos, skiriamos „Go & Grow“ paskyrai, bus naudojamos įsigyti pareikalavimo teisių pagal GG sąlygas. Negalėsite pasirinkti konkrečių įsigyjamų pareikalavimo teisių;
  • Jūs parduosite savo pareikalavimo teises mums. Pardavimo kaina bus nustatyta ir apribota pagal GG sąlygas. Esant prašymui, bus sumokama pardavimo kaina, laikantis nuomonės, kad jūsų pareikalavimo teisės gali būti nedelsiant parduotos. Jei kiti „Go & Grow“ paskyrų naudotojai turi per mažai lėšų, pardavimo kainos sumokėjimas bus atidėtas, o mokėjimai bus atliekami dalimis, jei (arba kada) reikiamos lėšos taps prieinamos.
  • Kiekvieną kartą, prašant išmokėti pardavimo kainą (ar jos dalį), bus taikomas 1 euro mokestis.

Atkreipkite dėmesį:

Jokios priklausomybės nuo ankstesnių rezultatų: nors mūsų statistinė analizė rodo, kad naudodami „Go & Grow“ paskyrą turėtumėte uždirbti 6,75 % metinės grąžos normos, analizė grindžiama ankstesnių panašių pareikalavimo teisių portfelio rezultatais, todėl tai negarantuoja, kad panašūs rezultatai tęsis ir ateityje.

Jokios garantijos: „Go & Grow“ paskyrai priskirtas turtas nėra garantuojamas jokiu valstybiniu fondu arba kitaip apdraustas.

Galimas vertės sumažėjimas: į jūsų „Go & Grow“ paskyrą pervestų pareikalavimo teisių vertė, kaip nustatyta mūsų, gali būti mažesnė nei suma, kurią galite gauti perparduodami pareikalavimo teisę kitiems bondora.com naudotojams, arba nei suma, kurią galite gauti iš paskolos gavėjo.

Mažesnis ir apribotas pelnas, jei toks yra: galimas „Go & Grow“ paskyros naudojimo pelnas gali būti mažesnis nei pelnas iš tų pačių lėšų naudojimo kitaip įsigyjant pareikalavimo teises per bondora.com. Be to, maksimali grąžos norma, naudojant „Go & Grow“ paskyrą, per metus siekia 6,75 %.

Galimas turto prieaugio nebuvimas ir nuostolių rizika: kadangi galimas pelnas, naudojant „Go & Grow“ paskyrą, yra apribotas, joks pelnas nėra garantuojamas. Kadangi jūs perkate ir parduodate pareikalavimo teises paskolos gavėjams, galimas pelnas galiausiai priklausys nuo to, kiek tinkamai skolininkai vykdys savo mokėjimo įsipareigojimus. Todėl taip pat gali būti, kad jūs patirsite nuostolių: pinigų, kuriuos gausite naudodami savo „Go & Grow“ paskyrą, suma gali būti mažesnė už pinigų sumą ir pareikalavimo teises, kurias jūs priskyrėte „Go & Grow“ paskyrai.

Ribotas turto perleidimas: jūs negalite parduoti, perduoti, apriboti ar kitaip atsisakyti pareikalavimo teisių arba lėšų savo „Go & Grow“ paskyroje negu parduoti turtą mums tokiomis sąlygomis, kokios yra išdėstytos GG sąlygose.

Mažesnė kontrolė: jūs negalite parduoti jokios pavienės pareikalavimo teisės, užregistruotos jūsų „Go & Grow“ paskyroje – „Go & Grow“ paskyroje galite parduoti tik tam tikrą pasirinktą procentinę dalį arba visas savo pareikalavimo teises išskirtinai mums. Jūs negalite savo nuožiūra nustatyti kainos, už kurią perkate arba parduodate pareikalavimo teises – abi kainos nustatomos pagal GG sąlygas, o sutikdami su GG sąlygomis, jūs patvirtinate tokias kainas.

Galimi mokėjimų vėlavimai: tuo atveju, jei kiti „Go & Grow“ paskyrų naudotojai iš karto neturės pakankamai lėšų, kad galėtų įsigyti jūsų pareikalavimo teises iš mūsų, jūsų pardavimo kainos išmokėjimas bus uždelstas nežinomam laikotarpiui, kol bus prieinama pakankamai lėšų. Todėl „Go & Grow“ paskyros naudojimas nėra panašus į indėlių arba investicinę sąskaitą, nes gali būti neįmanoma likviduoti turto arba iš karto atsiimti lėšų, taip pat nėra garantuojamas „Go & Grow“ paskyrai priskirtos vertės išsaugojimas.

Galimas paskirtų „Go & Grow“ paskyros naudotojų piktnaudžiavimas: jei įgaliosite bet kokį nors asmenį gauti prieigą prie jūsų paskyros, jų veiksmai bus laikomi jūsų. Jei jūs suteiksite tokiam asmeniui teisę atsiimti lėšas iš jūsų sąskaitos, jie galės persivesti šias lėšas į savo sąskaitą, o jūs būsite atsakingi už pelno mokesčio sumokėjimą (jei yra).

Mokesčiai: mes išnagrinėjome galimą „Go & Grow“ paskyros naudojimo poveikį mokesčiams pagal Estijos įstatymus, tačiau tik jūs esate atsakingas už teisingą mokesčių deklaravimą ir mokėjimą. Mokesčiai priklausys nuo jūsų konkrečių aplinkybių. Dėl to rekomenduojame pasitarti su specialistu.

Aukščiau nurodytos sąlygos neapima visų įsipareigojimų, apribojimų ir rizikos dėl „Go & Grow“ paskyros. Atidžiai perskaityti GG sąlygas ir pasitarkite su specialistu.

„Portfelio valdytojo“ ir „Portfolio Pro“ sąlygos

Naudodami „Portfolio Manager“ arba „Portfolio Pro“ įgaliojate, kad jūsų vardu būtų atlikta eilė pareikalavimo pirkimų pagal atitinkamą rizikos lygį ir (arba) jūsų pasirinktas taisykles.

Jūs suprantate, kad jūsų vardu atliekamiems pirkimams galioja skirtingomis sąlygomis (pavyzdžiui, gali skirtis suma, trukmė, paskolos rizikingumo laipsnis).

Jūs žinote, kad „Portfelio valdytojas“ teiks kainų pasiūlymus pagal „Bondora“ sąskaitoje esančio nenaudojamo pinigų likučio bendrąją sumą, nebent būsite kitaip nurodę.

„Bondora“ žiniatinklyje rodomos tikėtinos vertės nėra įpareigojančios „Bondora“ organizacijai, be to, buvusios vertės negarantuoja lygiai tokių pačių atitinkamų „Portfelio valdytojo“ verčių ateityje.

Galioja visi pareiškimai, aptarti „Bondora“ bendrosios rizikos pareiškime. Būtina peržiūrėti ir suprasti „Bondora“ bendrąjį rizikos pareiškimą prieš nusprendžiant tęsti.

** Atkreipkite dėmesį, kad šio tinklalapio vertimas į lietuvių kalbą yra tik orientacinis. Teisinių klausimų, pakeitimų ar abejonių atveju naudokite originalų šio dokumento tekstą anglų kalba.

Tired of big banks and their robotic ways?
Get the loan you deserve from Bondora.

  • A personalized loan offer online in 60 seconds
  • Flexible repayment options
  • No hidden fees
Start now
This is a financial service. Please examine our terms and conditions on bondora.ee and consult an expert if necessary.

Spragtelėdami „Registruotis“ sutinkate su mūsų naudojimo sąlygomis.
Spragtelėdami „Prisijungti“ sutinkate su mūsų naudojimo sąlygomis.

Iš naujo nustatyti slaptažodį

Registruotis

Spragtelėdami „Prisijungti“ sutinkate su mūsų naudojimo sąlygomis.

Prisijungti

Spragtelėdami „Prisijungti“ sutinkate su mūsų naudojimo sąlygomis.