Bondoras Henvisningsprogram:
Vilkår og betingelser

 1. Generelle betingelser

  1. Definitioner

   1. Definitioner af begreberne i dette Henvisningsprogram er de samme som er defineret i de generelle brugsbetingelser for Bondora, med mindre andet er nævnt som følger:
    1. Bondora betyder Bondora Capital OÜ;
    2. Henvisningsprogram er dette respektive Bondora’s Henvisningsprogram;
    3. Henviser er en Bruger hos Bondora, som introducerer anden person til at blive Bruger indenfor Henvisningsprogrammet, ved at sende et henvisningslink, der er gjort tilgængligt for Henviseren;
    4. Henvist Person er en person, der registrerer sig selv som Bondora Bruger ved hjælp af det unikke link sendt af Henviseren under Henvisningsprogrammet;
    5. URL er et unikt link, genereret til Henviseren af Bondora for for deltagelse i Henvisningsprogrammet;
    6. Henvisningbelønning er en bonusbeløninng, såsom en monetær betaling eller bonus på anden måde, til Henviseren eller den Henviste Person, hvis alle gældende betingelser for Henviseren eller den Henviste Person er opfyldt;
    7. Prøveperiodetilbud er en bonus, såsom en monetær betaling fra Bondora til den Henviste Person, hvis alle gældende betingelser for den Henviste Person er opfyldt;
    8. Support - er Bondoras investorskontakt-email [email protected];
    9. Registreringsdato – er den dag, hvor en respektiv Henvist Person registrerer sig selv som Bruger på Portalen ved hjælp af den unikke URL, som blev modtaget fra Henviseren, og registreringen kan trackes af Bondora;
    10. Beregningsdato – er datoen for 30 kalenderdage fra Registreringsdagen;
    11. Investeringssaldo – er følgende bergening: købte Fordringer til købsprisen uanset de anvendte produkter - solgte Fordringer til salgsprisen - hovedafdrag på Fordringerne - beløb modtaget som Prøveperiodetilbud.
  2. Generelle Rettigheder og Forpligtelser

   1. Bondora kan fra tid til anden tilbyde en mulighed for at optjene belønninger, ved at henvise andre personer til at blive Brugere af Bondora. Bondora forbeholder sig retten til at afslutte Henvisningsprogrammet på ethvert tidspunkt, af enhver årsag.
   2. Disse vilkår og betingelser skal gælde brugere, der deltager i Henvisningsprogrammet. Ved at deltage i Henvisningsprogrammet erklærer Brugerne sig enige i at bruge Henvisningsprogrammet, på den måde der er angivet i disse vilkår og betingelser.
   3. Brugerne vurderes at deltage i Henvisningsprogrammet hvis de opfylder de gældende krav til Henviseren eller den Henviste Person, som beskrevet nedenfor. De Brugere, der deltager i Henvisningsprogrammet har pligt til at bevise eller løfte bevisbyrden ved nøvendig bevisførelse, der indikerer at de opfylder alle nødvendige krav. Dette betyder, at hvis Bondora finder ud af, at kravene er blevet overtrådt, da anses det som en overtrædelse indtil og med mindre den respektive Bruger sender bevis, som Bondora finder tilstrækkelig.
   4. Brugeren vil ikke blive betragtet som en Henviser eller den Henviste Person, og vil ikke modtage henvisningsbelønning og/eller prøvetidstilbudet under disse betingelser, hvis:
    1. Henviseren eller den Henviste Person har overtrådt disse vilkår og betingelser eller andre vilkår og betingelser for Bondora eller dets tilknyttede tjenester, der gælder for dem;
    2. den Henviste Person ikke har registreret sig selv som bruger via URL'en og/eller Bondora ikke er i stand til at spore en sådan registrering (dvs. henvisningskoden ikke findes i cookien);
    3. den Henviste Person allerede er bruger af Bondoras portal eller/og har allerede deltaget i Henvisningsprogrammet;
    4. henviseren eller den Henviste Person ikke har ret til at blive bruger af portalen i overensstemmelse med betingelser og vilkår for Bondora eller dets tilknyttede tjenester;
    5. Henviseren eller den Henviste person har misbrugt eller udnyttet tilbuddet (for eksempel oprettet flere eller falske konti eller deltager i tilbuddet ved hjælp af flere eller falske e-mailadresser eller identiteter);
    6. henviseren eller den Henviste Person udfører svigagtige aktiviteter (illegal anvendelse af Bondora-varemærket, ulovlig brug af intellektuel ejendomsret eller andre krænkelser af Bondoras rettigheder, eller andre ulovlige aktiviteter der betragtes som svigagtige aktiviteter).
   5. For at undgå tvivl er de aktiviteter, der betragtes som ulovlig brug af Bondoras varemærke (for eksempel Bondora, Go & Grow osv.), blandt andre ulovlige anvendelser af intellektuelle ejendom eller andre krænkelser af Bondoras rettigheder (ikke-udtømmende liste over eksempler):
    1. agerer direkte eller indirekte i Bondoras navn (dvs. Der skal være en tydelig forskel på at agere som Bondora eller at agere som dig overfor tredjeparter);
    2. åbner eller driver enhver konto på sociale medier, portal eller hjemmeside, der bruger Bondoras navn, logo eller trademark;
    3. brug af af de betalte søgeannoncer (f.eks. Google, Bing eller lignende) med Bondora-brandrelaterede eller generiske søgeord, sende trafik til dit domæne og automatisk omdirigerer til Bondoras websteder eller som direkte linker til Bondora-websteder med tilknyttet link;
    4. promovering af Bondora i e-mails/SMS eller andre lignende midler eller push-meddelelser uden at deres publikum kan fravælge muligheden;
    5. tilføjelse af Bondora-links til ethvert porno-, casino-, cashback-, kupon- eller diskriminerende, websted, der består af fjendtligt eller stødende indhold eller tilskyndelser til vold eller websteder med indhold, der ikke respekterer andres lovlige rettigheder (herunder krænkelse af andres immaterielle rettigheder, sådan som fildelings-, torrent- eller piratwebsteder eller andre former for piratkopiering af intellektuel ejendom) eller som er ærekrænkende for andre eller andre lignende websteder;
    6. udfører andre aktiviteter, der direkte eller indirekte krænker Bondoras rettigheder eller på nogen måde skader Bondoras omdømme.
   6. Bondoras websted, markedsføringsmateriale, varemærke, mærke, URL'er og andre lignende af Bondoras forretningsaktivitetsprodukter og rettigheder knyttet til disse falder strengt ind under beskyttelse af international ophavsret, intellektuel ejendomsret eller anden gældende lov. Ved misbrug af Henvisningsprogrammets vilkår og betingelser kan Bondora bruge alle retsmidler mod brugeren(-ne), herunder indlede en retssag.
   7. URL'en og enhver anden af Bondoras URL'er er kun til personlig brug, dvs. distribution af navngivne webadresser uden Bondoras forudgående skriftlige samtykke overfor Henvisers, Henviste Persons eller tredjeparts økonomiske formål, og som ikke klart er tilladt under disse respektive vilkår og aktiviteter, med kriminelle, krænkelse eller anden ulovlig karakter er forbudt. De aktiviteter, der falder ind under den givne liste, er underlagt definition efter Bondoras skøn.
   8. Det er strengt forbudt at ændre og modificere den originale URL eller dele URL'en på Bondoras offentlige kanaler. Det er ikke tilladt at anvende URL'en på nogen måde, der strider imod Bondoras værdier og/eller mod gode forretningsstandarder.
   9. Henviseren eller den Henviste Person må ikke bruge ulovligt eller på anden måde upassende indhold i forbindelse med nogen kommunikation vedrørende Henvisningsprogrammet og i forbindelse med enhver henvisning udført under Henvisningsprogrammet.
   10. Henviseren og den Henviste Person vil være ansvarlig for enhver skatterapportering og/eller betalingsforpligtelser, der gælder med hensyn til alle belønninger/bonusser modtaget under dette Henvisningsprogram.
   11. Udnyttelse eller misbrug af softwarebugs på Bondoras websted (inklusive app) er strengt forbudt. Brugeren, der identificerer eventuelle navngivne softwarebugs, skal straks efter at have bemærket softwareproblemet informere om fejlen ved at kontakte Support. Hvis brugeren på nogen måde udnytter eller misbruger Bondora-softwarefejl, vil Bondora bruge alle retslige midler mod brugeren, herunder om nødvendigt, indlede retssager mod brugeren.
   12. Bondora forbeholder sig retten til at diskvalllificere enhver Bruger (inkl. blokerer Portalkontoen) på ethvert tidspunkt, fra deltagelse i Henvisningsprogrammet, hvis en sådan Bruger ikke overholder vilkår og betingelser, eller alle andre vilkår og betingelser for andre Bondora-tjenester, der gælder for den respektive Bruger.
   13. Alle belønninger i henhold til disse vilkår og betingelser er underlagt verifikation fra Bondora efter deres skøn. Bondora kan tilbageholde en Henvisningsbelønning eller et Prøveperiodetilbud til undersøgelse, hvis Henviseren eller den Henviste Persons aktivitet anses som svigagtig, mistænkelig eller i strid med disse betingelser. Bondora har til enhver tid ret til at modificere eller ændre de metoder, hvorigennem belønningen bliver optjent.
   14. Bemærk, at hvis de henviste personers investeringer helt eller delvist vil blive trukket tilbage fra den respektive henviste persons portalkonto inden for 180 kalenderdage fra datoen for, at henvisningsbelønningen udbetales til den henvises persons portal, har Bondora den fuld ret til at kræve tilbagebetaling af den fulde Henvisningsbelønning, der til enhver tid udbetales, efter Bondoras eget skøn.
   15. Bondora kan bruge tredjeparter (inklusive domstole) til at inddrive Henvisningsbelønningen fra den Henviste Person.
   16. Bondora forbeholder sig retten til at kræve Henvisningsbelønningen eller Prøveperiodetilbuddet tilbage, efter en sådan bonus er blevet krediteret til Henvisers eller den Henviste Brugers portalkonto, og Bondora mener, at Henviseren eller respektive Henviste Person har misbrugt eller udnyttet Henvisningsprogrammet. Bondora har ret til at modregne størrelsen af den/de udbetalte bonus(ser) med de tilgængelige penge på den respektive brugers konto. Hvis Bondoras krav er højere end det beløb, der kan modregnes på den respektive brugerportal-konto, har Bondora ret til yderligere tilbagebetalingskrav for betalt bonus ud over allerede modregnede penge.
   17. Juridiske forhold, der opstår ved deltagelse i dette Henvisningsprogram, styres af disse vilkår og betingelser og af de generelle brugsbetingelser, der er offentliggjort på portalen.
   18. Kontakt venligst til enhver tid Bondora om ethvert problem og/eller for yderligere oplysninger, ved at sende en e-mail til Support.
 2. Særlige betingelser

  1. Kvalificere sig som Henviser

   1. Hvis en Bruger ønsker at deltage i Henvisningsprogrammet som Henviser, så vil URL'en blive gjort tilgængelig på Brugerens Portalkonto. Henviseren må dele eller sende eller gøre URL'en tilgængelig for tredjepersoner.
   2. Hvis en bruger falder ind under Henvisers status, og ingen betingelser, der er angivet med disse betingelser, overtrædes, vil brugeren blive tildelt Henvisningsbelønning som beskrevet nedenfor.
   3. Henviseren vil modtage en engangs-Henvisningsbelønning på 5 euro, der beregnes som følger:
    1. beregningen af Henvisningsbelønningen foretages på Beregningsdatoen;
    2. Henvisningsbelønningen beregnes kun ud fra investeringssaldobeløbet, hvis den Henviste Persons investering er mindst 50 euro. Indlån fra tredjepart er ikke omfattet af investeringssaldoen;
    3. Henvisningsblønningen vil blive krediteret Henviserens Portalkonto inden for 90 kalenderdage efter Bergeningsdatoen, hvis alle betingelserne for Henvisningsbelønningen er blevet opfyldt.
  2. Kvalificering som Henvist Person

   1. Hvis en bruger ønsker at deltage i Henvisningsprogrammet som en Henvist Person, skal registreringen i Bondora-portalen udføres ved hjælp af den URL, der er leveret af Henviseren (dvs. Bondora er i stand til at spore henvisningskoden under registreringen).
   2. Hvis en bruger falder ind under Henvist Person-status, og ingen betingelser, der er angivet med disse betingelser, overtrædes, vil Brugeren blive tildelt Prøveperiodetilbuddet og Henvisningsbelønning som beskrevet nedenfor.
   3. Brugeren kan kun deltage i Henvisningsprogrammet én gang, dvs. Henvisningsbelønningen og Prøveperiodetilbuddet krediteres kun én gang.
   4. Den Henviste Person vil modtage 5 € i Prøveperiodetilbud på den respektive Henviste Persons portalkonto, til investering via portalen på registreringsdatoen. Bondora forbeholder sig retten til at inddrive Prøveperiodetilbuddet fuldt ud, hvis den respektive bruger har modtaget et sådant Prøveperiodetilbud, og ikke har investeret et beløb på mindst 50 euro inden for 30 kalenderdage efter modtagelsen af et sådant Prøveperiodetilbud.
   5. Såfremt Prøveperiodetilbuddet er blevet brugt til at købe Fordringen af den respektive bruger, har Bondora ret til at sælge Fordringen og overføre de modtagne midler fra et sådant salg til Bondoras konto eller overføre ejerskabet af den respektive Fordring til Bondora på vegne af af den respektive bruger. Bondora er ikke forpligtet til at underrette den respektive bruger om sådan tilbagekaldelse af Prøveperiodetilbuddet eller et salg af Fordringen.
   6. Hvis en bruger falder ind under status som Henvist Person, modtager brugeren en engangs-Henvisningsbelønning på 5 euro, der betales som følger:
    1. Henvisningsbelønningen betales kun til den Henviste Person hvis investeringen fra den Henviste Person er mindst 50 Euro;
    2. Henvisningsblønningen vil blive krediteret den Henviste Persons Portalkonto inden for 90 kalenderdage efter Bergeningsdatoen, hvis alle betingelserne for Henvisningsbelønningen er blevet opfyldt.

Ved at klikke på "Registrer", accepterer du vores Vilkår og brug.
Ved at klikke på "Login", accepterer du vores Vilkår og brug.