„Bondora“ rekomendavimo programa:
Terminai ir sąlygos

 1. Bendrosios sąlygos

  1. Apibrėžimai

   1. Terminų apibrėžimas šioje rekomendavimo programoje yra toks pat kaip ir bendrosiose „Bondora“ naudojimo sąlygose, nebent toliau nurodyta kitaip:
    1. Bondora reiškia „Bondora Capital OÜ“;
    2. rekomendavimo programa reiškia šią atitinkamą „Bondora“ rekomendavimo programą;
    3. rekomenduotojas reiškia „Bondora“ naudotoją, kuris pristato kitą asmenį kaip naudotoją pagal rekomendavimo programą, nusiųsdamas atitinkamą rekomendacijos nuorodą, kuri buvo sukurta naudotojui;
    4. rekomenduotas asmuo reiškia asmenį, kuris užsiregistruoja kaip „Bondora“ naudotojas, naudodamas unikalią nuorodą, kurią rekomenduotojas atsiunčia pagal rekomendavimo programą;
    5. URL adresas reiškia unikalią nuorodą, kurią „Bondora“ sukūrė rekomenduotojui, kad galėtų dalyvauti rekomendavimo programoje;
    6. rekomendavimo premija reiškia premiją kaip piniginę išmoką arba kitokią premiją, skirtą rekomenduotojui arba rekomenduotam asmeniui, jei įvykdomos visos sąlygos, taikomos rekomenduotojui arba rekomenduotam asmeniui;
    7. bandomasis pasiūlymas reiškia premiją kaip „Bandora“ piniginę išmoką rekomenduotam asmeniui, jei įgyvendinamos visos rekomenduotam asmeniui galiojančios sąlygos;
    8. pagalba reiškia „Bondora“ investuotojams skirtą pagalbą, teikiamą el. paštu [email protected];
    9. registracijos data reiškia dieną, kai atitinkamas rekomenduotas asmuo pats užsiregistruoja portale kaip naudotojas per unikalų URL adresą, kurį gavo iš rekomenduotojo, o „Bandora“ gali atsekti tą registraciją;
    10. skaičiavimų diena reiškia dieną, kuri yra po 30 kalendorinių dienų nuo registracijos datos;
    11. investicijų likutis reiškia šiuos skaičiavimus = įsigyti finansiniai pareikalavimai už pirkimo kainą, nepaisant to, kokie produktai naudoti - parduoti finansiniai pareikalavimai už pardavimo kainą - skolų grąžinimas nuo finansinių pareikalavimų - suma, gauta kaip bandomasis pasiūlymas.
  2. Bendrosios teisės ir įpareigojimai

   1. „Bondora“ gali laikas nuo laiko suteikti galimybę gauti premiją, jei rekomenduojama kitiems asmenims tapti „Bondora“ naudotoju. „Bondora“ pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti arba pakeisti rekomendavimo programą dėl bet kokios priežasties.
   2. Šie terminai ir sąlygos galios naudotojams, kurie dalyvauja rekomendavimo programoje. Naudotojai, dalyvaudami rekomendavimo programoje, sutinka naudotis rekomendavimo programa tokiu būdu, koks nurodytas šiuose terminuose ir sąlygose.
   3. Laikoma, kad naudotojai dalyvauja rekomendavimo programoje, jei jie atitinka reikalavimus, taikomus rekomenduotojui arba rekomenduotam asmeniui, kaip toliau nurodyta. Naudotojai, dalyvaujantys rekomendavimo programoje, prisiima atsakomybę pateikti reikiamus įrodymus, iš kurių matyti, kad jie atitinka visus keliamus reikalavimus. Tai reiškia, kad jei „Bondora“ sužinos, jog bet kuris iš reikalavimų yra pažeistas, tai bus laikoma nusižengimu, kol atitinkamas naudotojas neatsiųs įrodymų, kuriuos „Bondora“ laikytų užtektinais.
   4. Naudotojas nebus laikomas rekomenduotoju arba rekomenduotu asmeniu ir negaus rekomendavimo premijos arba (ir) bandomojo pasiūlymo pagal šias sąlygas, jei:
    1. rekomenduotojas arba rekomenduotas asmuo pažeidė šiuos terminus ir sąlygas arba bet kokius kitus terminus ir sąlygas, kurias jiems taiko „Bondora“ arba jos filialų paslaugos;
    2. rekomenduotas asmuo neužsiregistravo kaip naudotojas URL adresu ir (arba) „Bondora“ negali atsekti tokios registracijos (slapuke nėra rekomendavimo kodo);
    3. rekomenduotas asmuo jau yra „Bondora“ portalo naudotojas arba (ir) jau dalyvavo rekomendavimo programoje;
    4. rekomenduotojas arba rekomenduotas asmuo neturi teisės tapti portalo naudotoju pagal bet kokius „Bondora“ arba jos filialų terminus ir sąlygas;
    5. rekomenduotojas arba rekomenduotas asmuo netinkamai naudojo arba piktnaudžiavo „Bondora“ rekomendavimo programos pasiūlymu (pavyzdžiui, sukūrė kelias ar netikras paskyras arba priėmė pasiūlymą naudodamas kelis ar netikrus elektroninio pašto adresus, ar tapatybes);
    6. rekomenduotojas arba rekomenduotas asmuo užsiima bet kokiomis suktybėmis (neteisėtai naudoja „Bondora“ prekės ženklą, neteisėtai naudoja intelektinę nuosavybę arba užsiima kita veikla prieš įstatymą, kuri laikoma apgavikiška veikla).
   5. Kad būtų išvengta abejonių, veikla, kuri yra laikoma neteisėtu „Bondora“ prekės ženklo naudojimu (pavyzdžiui, „Bondora“, „Go&Grow“ ir t. t.), neskaitant kitos neteisėtos intelektinės nuosavybės naudojimo arba kitų „Bondora“ teisių pažeidimų, yra tokia (pavyzdžių sąrašas nėra galutinis) :
    1. veikiama tiesiogiai arba netiesiogiai „Bondora“ vardu (t. y. trečiosioms šalims turi būti aiškiai atskiriama, kai veikiama kaip „Bondora“, nuo to, kai veikiate kaip jūs pats);
    2. atidaroma arba naudojama bet kokia socialinės žiniasklaidos paskyra, portalas arba interneto svetainė, kurioje naudojamas „Bondora“ pavadinimas, logotipas arba prekės ženklas;
    3. naudojami mokami paieškos skelbimai (pvz., „Google“, „Bing“ arba kitos panašios paieškos sistemos), susiję su „Bondora“ prekės ženklu arba bendraisiais raktiniais žodžiais, kurie siunčia srautą į jūsų domeną ir automatiškai nukreipti jį į „Bondora“ svetainę, arba kurie tiesiogiai susiejami su „Bondora“ svetainėmis per susijusią nuorodą;
    4. „Bondora“ reklamuojama el. laiškais / SMS arba kitomis panašiomis priemonėmis ar momentiniais pranešimais, kai gavėjai neturi atsisakymo galimybės;
    5. įtraukiama „Bondora“ nuorodų į bet kokias suaugusiųjų, kazino, pinigų susigrąžinimo, kuponų, diskriminacinio pobūdžio svetaines, kuriose yra priešiško arba užgaulaus turinio, arba raginama smurtauti, arba į svetaines su turiniu, kuriose nesilaikoma kitų asmenų teisių (įskaitant kitų asmenų intelektinės nuosavybės teisės pažeidimus, pavyzdžiui, failų dalijimosi, „torrent“ arba piratines svetaines ar kitokio pavidalo intelektinės nuosavybės piratavimo svetaines), arba kurios šmeižia kitus, ar į kitas panašias svetaines;
    6. užsiima kita veikla, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai pažeidžia „Bondora“ teises ar bet kokiu būdu kenkia „Bondora“ reputacijai.
   6. „Bondora“ svetainė, rinkodaros medžiaga, prekybinis ženklas, prekės ženklas, URL adresai ir kiti panašūs „Bondora“ verslo veiklos produktai bei su tuo susijusios teisės yra griežtai saugomos pagal tarptautines autorių teises, intelektinės nuosavybės įstatymą ar kitus atitinkamus įstatymus. Jei nusižengiama rekomendavimo programos terminams ir sąlygoms, „Bondora“ gali naudoti visas teisines priemones prieš naudotoją (-us), įskaitant bylinėjimąsi teisme.
   7. URL adresas ir bet kokie kiti „Bondora“ adresai yra skirti tik asmeniniam naudojimui, t. y. draudžiama platinti įvardytus URL adresus be išankstinio raštiško „Bondora“ sutikimo vardan rekomenduotojo, rekomenduoto asmens arba trečiosios šalies ekonominių tikslų, kai tai nėra aiškiai leidžiama pagal šiuos atitinkamus terminus ir sąlygas ir kai ta veikla yra kriminalinio, šmeižikiško ar kitokios neteisėtos prigimties. Ta veikla, kuri patenka į pateiktą sąrašą, priklauso nuo apibrėžimų, kuriuos „Bondora“ sudaro savo nuožiūra.
   8. Griežtai draudžiama koreguoti, keisti, modifikuoti originalų URL adresą arba pasidalinti URL adresu „Bondora“ viešaisiais kanalais. Neleidžiama naudoti URL adreso tokiu būdu, kuris neatitinka „Bondora“ vertybių ir (arba) prieštarauja geriesiems verslo standartams.
   9. Rekomenduotojas arba rekomenduotas asmuo negali naudoti neteisėto arba kitaip prieštaringo turinio jokioms komunikacijos priemonėms, susijusioms su rekomendavimo programa ir su rekomendacijomis, atliktomis pagal rekomendavimo programą.
   10. Rekomenduotojas ir rekomenduotas asmuo bus atsakingas už mokesčių ataskaitas ir (arba) mokėjimo įsipareigojimus, atsirandančius dėl atlygio / premijų, gautų pagal šią rekomendavimo programą.
   11. Griežtai draudžiama pasinaudoti arba piktnaudžiauti „Bondora“ svetainės (įskaitant programėlę) programinės įrangos klaidomis. Naudotojas, kuris nustato bet kokias nurodytas programinės įrangos klaidas, privalo nedelsiant įspėti apie programinės įrangos klaidą, pranešdamas pagalbos skyriui. Jei naudotojas bet kokiu būdu pasinaudoja arba piktnaudžiauja „Bondora“ programinės įrangos klaidomis, „Bondora“ pasinaudos visomis teisinėmis priemonėmis prieš naudotoją, įskaitant, jei reikės, bylinėjimąsi teisme prieš naudotoją.
   12. „Bondora“ pasilieka teisę bet kuriuo metu diskvalifikuoti bet kokį naudotoją (įsk. blokuoti paskyrą portale), kad jis negalėtų dalyvauti rekomendavimo programoje, jei toks naudotojas neatitinka terminų ir sąlygų arba kitų terminų ir sąlygų dėl kitų „Bondora“ paslaugų, taikomų atitinkamam naudotojui.
   13. Visoms premijoms pagal šiuos terminus ir sąlygas galioja „Bondora“ patvirtinimas jos pačios nuožiūra. „Bondora“ gali laikinai per tyrimą neišmokėti rekomendavimo premijos arba pristabdyti bandomąjį pasiūlymą, jei rekomenduotojo arba rekomenduoto asmens veikla yra apgaulinga, įtartina arba pažeidžia šiuos terminus ir sąlygas. „Bondora“ turi teisę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti metodus, kuriais ši premija yra gaunama.
   14. Atkreipkite dėmesį, kad „Bondora“ savo nuožiūra, jei rekomenduoto asmens investicijos bus iš dalies arba visiškai atsiimtos iš atitinkamo rekomenduoto asmens portalo paskyros per 180 kalendorinių dienų nuo rekomendavimo premijos išmokos datos į rekomenduoto asmens portalo paskyrą, turi neribotą teisę bet kuriuo metu atsiimti visą išmokėtą rekomendavimo premiją.
   15. „Bondora“ gali naudotis trečiosiomis šalimis (įskaitant teismą) norėdami atgauti rekomendavimo premiją iš rekomenduoto asmens.
   16. „Bondora“ pasilieka teisę sugrąžinti rekomendavimo premiją arba pristabdyti bandomąjį pasiūlymą, kai tokia premija pervesta į rekomenduotojo arba rekomenduoto asmens portalo sąskaitą, o „Bondora“ mano, kad rekomenduotojas arba atitinkamas rekomenduotas asmuo piktnaudžiavo arba netinkamai naudojosi rekomendavimo programa. „Bondora“ turi teisę kompensuoti išmokėtos (-ų) premijos (-ų) sumą tais pinigais, kurie yra įnešti į atitinkamo naudotojo sąskaitą. Jei „Bondora“ reikalaujama suma yra didesnė nei ta, kurią galima kompensuoti iš atitinkamo naudotojo portalo sąskaitos, „Bondora“ turi teisę pareikalauti papildomo sumokėtos (-ų) premijos (-ų) grąžinimo, nepaisant jau kompensuotų pinigų.
   17. Teisiniai santykiai, atsirandantys dėl dalyvavimo šioje rekomendavimo programoje, yra reglamentuojami pagal šiuos terminus ir sąlygas ir pagal bendrąsias naudojimo sąlygas, kurios paskelbtos portale.
   18. Kreipkitės į „Bandora“ bet kuriuo metu dėl bet kokio klausimo ir (arba) papildomos informacijos, siųsdami el. laiškus pagalbos skyriui.
 2. Specialiosios sąlygos

  1. Rekomenduotojui keliamų reikalavimų atitikimas

   1. Jei naudotojas nori dalyvauti rekomendavimo programoje kaip rekomenduotojas, naudotojo portalo paskyroje bus sukurtas URL adresas. Rekomenduotojas gali pasidalinti, siųsti arba perduoti URL adresą tretiesiems asmenims.
   2. Jei naudotojas atitinka rekomenduotojo būseną ir jokios sąlygos, nustatytos šiose taisyklėse, nėra pažeistos, naudotojui, kaip toliau aprašyta, bus suteikta rekomenduotojo premija.
   3. Rekomenduotojas gaus vienkartinę rekomendavimo premiją, sudarančią 5 eurų, kai ji apskaičiuojama taip:
    1. rekomendavimo premija bus apskaičiuojama, atėjus apskaičiavimo dienai;
    2. rekomendavimo premija bus apskaičiuota nuo investicijų likučio sumos tik tada, jei rekomenduoto asmens investicijos siekia bent 50 eurų. į investicijų likutį neįtraukiami indėliai iš trečiųjų šalių;
    3. rekomendavimo premija bus pervesta į rekomenduotojo portalo sąskaitą per 90 kalendorinių dienų nuo apskaičiavimo dienos, jei įvykdytos visos rekomendavimo premijos sąlygos.
  2. Rekomenduotam asmeniui keliamų reikalavimų atitikimas

   1. Jei naudotojas nori dalyvauti rekomendavimo programoje kaip rekomenduotas asmuo, reikia registruotis „Bondora“ portale per URL adresą, kurią rekomenduotojas suteikė (t. y. „Bondora“ galės per registraciją atsekti rekomendacijos kodą).
   2. Jei naudotojas atitinka rekomenduoto asmens būseną ir jokios sąlygos, nustatytos šiose taisyklėse, nėra pažeistos, naudotojui, kaip toliau aprašyta, bus suteiktas bandomasis pasiūlymas ir rekomendavimo premija.
   3. Naudotojas tik vieną kartą gali dalyvauti rekomendavimo programoje, t. y. tik vieną kartą bus suteikta rekomendavimo premija ir bandomasis pasiūlymas.
   4. Rekomenduotas asmuo registracijos dieną gaus į atitinkamą rekomenduoto asmens portalo paskyrą 5 eurus kaip bandomąjį pasiūlymą, kurie portale skirti investuoti. „Bondora“ pasilieka teisę visiškai atšaukti bandomąjį pasiūlymą, jei atitinkamas naudotojas gavo tokį bandomąjį pasiūlymą ir neinvestavo bent 50 eurų sumos per 30 kalendorinių dienų nuo tokio bandomojo pasiūlymo gavimo.
   5. Jei atitinkamas naudotojas panaudojo bandomąjį pasiūlymą įsigydamas finansinį pareikalavimą, „Bondora“ turi teisę parduoti finansinį pareikalavimą ir pervesti lėšas, gautas iš tokio pardavimo, į „Bondora“ sąskaitą, arba atitinkamo naudotojo vardu perleisti atitinkamo finansinio pareikalavimo nuosavybę „Bondora“ įmonei. „Bondora“ neprivalo pranešti atitinkamam naudotojui apie tokio bandomojo pasiūlymo susigrąžinimą arba finansinio pareikalavimo pardavimą.
   6. Jei naudotojas atitinka rekomenduoto asmens būseną, naudotojas, kaip nurodyta, gaus vienkartinę 5 eurų rekomendavimo premiją:
    1. rekomendavimo premija bus išmokama rekomenduotam asmeniui tik tada, jei rekomenduoto asmens investicijos siekia bent 50 eurų;
    2. rekomendavimo premija bus pervesta į rekomenduoto asmens portalo sąskaitą per 90 kalendorinių dienų nuo apskaičiavimo dienos, jei įvykdytos visos rekomendavimo premijos sąlygos.

Spragtelėdami „Registruotis“ sutinkate su mūsų naudojimo sąlygomis.
Spragtelėdami „Prisijungti“ sutinkate su mūsų naudojimo sąlygomis.